Publiczne Gimnazjum w Wilkasach: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 27: Linia 27:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
...
+
"Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:
 +
* Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum ...
 +
* Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadpodstawowej publicznej i niepublicznej.
 +
* Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
 +
* Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 +
* Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 +
* Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny ...
 +
* Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 +
* Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 +
* Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 +
* Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 +
* Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 +
* Wspiera rodziców i prawnych opiekunów uczniów w działalności wychowawczej poprzez realizację programu wychowawczego szkoły.
 +
* Zapobiega powstawaniu patologii wśród młodzieży poprzez realizację programu
 +
profilaktycznego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.
 +
14. W szkole mogą być zorganizowane klasy sportowe, w których prowadzone jest
 +
szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej
 
<br/>
 
<br/>
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
Zofia Nikitiuk, Urszula Tyryłło, Piotr Panaś, Bartosz Orczyc - Musiałek, Joanna Obolewicz, Anna Pażyszek, Agnieszka Zima, Agnieszka Dickti, Ewa Wicha, Irena Sekścińska - Kozioł, Beata Bachowska, Jolanta Dulko, Mariusz Gulmontowicz, Tomasz Marciniak, Zygmunt Marciniak.
 
Zofia Nikitiuk, Urszula Tyryłło, Piotr Panaś, Bartosz Orczyc - Musiałek, Joanna Obolewicz, Anna Pażyszek, Agnieszka Zima, Agnieszka Dickti, Ewa Wicha, Irena Sekścińska - Kozioł, Beata Bachowska, Jolanta Dulko, Mariusz Gulmontowicz, Tomasz Marciniak, Zygmunt Marciniak.
W latach 2000-2003 uczeń wilkaskiego gimnazjum, a od 2011r. nauczyciel, trener, wychowawca. Interesuję się głównie sportem (
 
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
Linia 40: Linia 55:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
Zygmunt Marciniak jest zarówno absolwentem Gimnazjum w Wilkasach (2000-2003), jak i  
+
Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach kształci nie tylko uczniów, ale także przyszłych pracowników. Tomasz Marciniak był uczniem szkoły w latach 2000-2003, a  od 2011 roku pracuje tu jako nauczyciel, trener i wychowawca.
 
<br/>
 
<br/>
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==

Wersja z 08:25, 26 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Olsztyńska 29, 11-500 Giżycko
Patron: Szare Szeregi


Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Zygmunt Marciniak

Historia

1 września 1999 r., zgodnie z założeniami reformy oświaty, powstały gimnazja. Działalność rozpoczęło również Publiczne Gimnazjum w Wilkasach, które swoim zasięgiem objęło zachodnią część Gminy Giżycko. Nasi uczniowie pochodzą więc z : Wilkas, Wilkasek, Wronki, Kamionek, Doby, Gorazdowa, Gut, Bogacka, Bogaczewa, Kozina, Kalinowa, Wron, Wron Nowych, Sterławek Małych, Sterławek Średnich, Szczybał Giżyckich. Dzięki promocji szkoły od 2006 r. w naszym gimnazjum uczy się również młodzież z Giżycka.

Nauczyciele oraz pierwszy dyrektor – Mariusz Gulmontowicz, stanęli przed niełatwym zadaniem tworzenia tożsamości szkoły. Wprowadzali zwyczaje i tradycje, dbali, by była rozpoznawalna w środowisku, przygotowywali uczniów do egzaminu zewnętrznego. W pierwszym roku funkcjonowania w gimnazjum uczyło się zaledwie 47 uczniów. W kolejnych latach szkoła stopniowo rozrastała się, przychodziły kolejne roczniki, przybywało nauczycieli.

W 2002 r. uczniowie po raz pierwszy napisali egzamin gimnazjalny. 

Początkowo gimnazjum korzystało z pomieszczeń szkoły podstawowej. We wrześniu 2002 r. gimnazjaliści przenieśli się do budynku przy ul. Olsztyńskiej, obok którego wkrótce rozpoczęto budowę hali sportowej. Inwestycję ukończono w 2003 roku, a 14 listopada odbyło się oficjalne otwarcie obiektu. W 2011 r. obok szkoły otwarto obiekt rekreacyjno – sportowy „Park Wodny – Wilkasy”. Dzięki temu część lekcji wychowania fizycznego odbywa się na basenie.

Ważnym etapem budowania tożsamości gimnazjum był wybór patrona. Po przeprowadzonej kampanii informacyjnej społeczność szkolna, nauczyciele i mieszkańcy Wilkas w sposób demokratyczny wybrali Szare Szeregi. W kwietniu 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole. Odtąd pełna nazwa placówki to Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach.

Funkcję dyrektora gimnazjum pełni od września 2004 r. Zygmunt Marciniak. Gimnazjalistów kształci 18 nauczycieli.


Cele i zadania

"Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum ...
 • Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadpodstawowej publicznej i niepublicznej.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny ...
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 • Wspiera rodziców i prawnych opiekunów uczniów w działalności wychowawczej poprzez realizację programu wychowawczego szkoły.
 • Zapobiega powstawaniu patologii wśród młodzieży poprzez realizację programu
profilaktycznego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.

14. W szkole mogą być zorganizowane klasy sportowe, w których prowadzone jest

szkolenie sportowe w jednej lub kilku dyscyplinach sportu, w kolejnych co najmniej 


Kadra pedagogiczna

Zofia Nikitiuk, Urszula Tyryłło, Piotr Panaś, Bartosz Orczyc - Musiałek, Joanna Obolewicz, Anna Pażyszek, Agnieszka Zima, Agnieszka Dickti, Ewa Wicha, Irena Sekścińska - Kozioł, Beata Bachowska, Jolanta Dulko, Mariusz Gulmontowicz, Tomasz Marciniak, Zygmunt Marciniak.

Osiągnięcia

...

Absolwenci

Pierwsi absolwenci w 2002 roku. Żegnając szkołę złożyli ślubowanie: „My, absolwenci Publicznego Gimnazjum w Wilkasach naszej Ojczyźnie i Tobie szkoło ślubujemy. Zdobytą wiedzę, młodzieńczy zapał i entuzjazm wykorzystywać do realizacji wielkich pragnień – na miarę naszych czasów, doskonalić swoją osobowość i umiejętność życia w społeczeństwie, kochać to, co mądre i piękne, szanować ludzi, pomagać im w potrzebie, nieść uśmiech, optymizm i radość działania, zachować w pamięci nauczycieli, koleżanki i kolegów”

Ciekawostki

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach kształci nie tylko uczniów, ale także przyszłych pracowników. Tomasz Marciniak był uczniem szkoły w latach 2000-2003, a od 2011 roku pracuje tu jako nauczyciel, trener i wychowawca.


Bibliografia


Gm[26.10.2014]