Publiczne Gimnazjum w Wilkasach: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 12: Linia 12:
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach ''' –  Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr [[Zygmunt Marciniak]]<br/>
 
''' Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach ''' –  Placówka oświatowa w województwie [[warmińsko-mazurskie|warmińsko-mazurskim]]. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr [[Zygmunt Marciniak]]<br/>
 
== Historia ==
 
== Historia ==
1 września 1999 r., zgodnie z założeniami reformy oświaty, powstały gimnazja. Działalność rozpoczęło również Publiczne Gimnazjum w Wilkasach, które swoim zasięgiem objęło zachodnią część Gminy Giżycko.  
+
Publiczne Gimnazjum w [[Wilkasy|Wilkasach]] powstało w 1999 roku, początkowo w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Zasięgiem swojej działalności objęło zachodnią część Gminy [[Giżycko]]. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum został [[Mariusz Gulmontowicz]]. Naukę rozpoczęło 47 uczniów, którzy w 2002 roku po raz pierwszy napisali egzamin gimnazjalny. W 2002 roku Gimnazjum przeniosło się do budynku przy ul. Olsztyńskiej. W 2003 roku Gimnazjum otrzymało nową halę sportową. a w 2011 obiekt rekreacyjno – sportowy „Park Wodny – Wilkasy”. W kwietniu 2010 r. publiczne Gimnazjum w Wilkasach otrzymało i sztandar szkoły.  
Nasi uczniowie pochodzą więc z : Wilkas, Wilkasek, Wronki, Kamionek, Doby, Gorazdowa, Gut, Bogacka, Bogaczewa, Kozina, Kalinowa, Wron, Wron Nowych, Sterławek Małych, Sterławek Średnich, Szczybał Giżyckich. Dzięki promocji szkoły od 2006 r. w naszym gimnazjum uczy się również młodzież z Giżycka.
+
 
+
Nauczyciele oraz pierwszy dyrektor – Mariusz Gulmontowicz, stanęli przed niełatwym zadaniem tworzenia tożsamości szkoły. Wprowadzali zwyczaje i tradycje, dbali, by była rozpoznawalna w środowisku, przygotowywali uczniów do egzaminu zewnętrznego. W pierwszym roku funkcjonowania w gimnazjum uczyło się zaledwie 47 uczniów. W kolejnych latach szkoła stopniowo rozrastała się, przychodziły kolejne roczniki, przybywało nauczycieli.
+
 
+
W 2002 r. uczniowie po raz pierwszy napisali egzamin gimnazjalny.  
+
 
+
Początkowo gimnazjum korzystało z pomieszczeń szkoły podstawowej. We wrześniu 2002 r. gimnazjaliści przenieśli się do budynku przy ul. Olsztyńskiej, obok którego wkrótce rozpoczęto budowę hali sportowej. Inwestycję ukończono w 2003 roku, a 14 listopada odbyło się oficjalne otwarcie obiektu. W 2011 r. obok szkoły otwarto obiekt rekreacyjno – sportowy „Park Wodny – Wilkasy”. Dzięki temu część lekcji wychowania fizycznego odbywa się na basenie.
+
 
+
Ważnym etapem budowania tożsamości gimnazjum był wybór patrona. Po przeprowadzonej kampanii informacyjnej społeczność szkolna, nauczyciele i mieszkańcy Wilkas w sposób demokratyczny wybrali Szare Szeregi. W kwietniu 2010 r. odbyła się uroczystość nadania imienia i sztandaru szkole. Odtąd pełna nazwa placówki to Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach.
+
 
+
Funkcję dyrektora gimnazjum pełni od września 2004 r. Zygmunt Marciniak. Gimnazjalistów kształci 18 nauczycieli.
+
  
 
<br/>
 
<br/>

Wersja z 08:43, 26 paź 2014

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1999
Poziom szkoły: ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: gimnazjum
Adres: ul. Olsztyńska 29, 11-500 Giżycko
Patron: Szare Szeregi


Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Gimnazjum jest mgr Zygmunt Marciniak

Historia

Publiczne Gimnazjum w Wilkasach powstało w 1999 roku, początkowo w pomieszczeniach szkoły podstawowej. Zasięgiem swojej działalności objęło zachodnią część Gminy Giżycko. Pierwszym dyrektorem Gimnazjum został Mariusz Gulmontowicz. Naukę rozpoczęło 47 uczniów, którzy w 2002 roku po raz pierwszy napisali egzamin gimnazjalny. W 2002 roku Gimnazjum przeniosło się do budynku przy ul. Olsztyńskiej. W 2003 roku Gimnazjum otrzymało nową halę sportową. a w 2011 obiekt rekreacyjno – sportowy „Park Wodny – Wilkasy”. W kwietniu 2010 r. publiczne Gimnazjum w Wilkasach otrzymało i sztandar szkoły.


Cele i zadania

"Realizując cele i zadania wynikające z przepisów prawa – gimnazjum w szczególności:

 • Umożliwia zdobycie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia gimnazjum ...
 • Umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia umożliwia absolwentom kontynuowanie kształcenia w szkole ponadpodstawowej publicznej i niepublicznej.
 • Kształtuje środowisko wychowawcze sprzyjające realizowaniu celów i zasad określonych w ustawie stosownie do posiadanych warunków i wieku uczniów ...
 • Sprawuje opiekę nad uczniami odpowiednio do ich potrzeb oraz możliwości gimnazjum.
 • Umożliwia uczniom wszechstronny rozwój intelektualny i fizyczny.
 • Kształtuje poczucie odpowiedzialności i miłości ojczyzny ...
 • Kształtuje poszanowanie dla polskiego dziedzictwa kulturowego ...
 • Udziela uczniom porad psychologicznych i pedagogicznych poprzez kontakt wychowawców klasowych oraz współpracę z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną.
 • Umożliwia realizację indywidualnych programów nauczania uczniom bardzo zdolnym oraz uczniom wymagającym szczególnej troski.
 • Umożliwia rozwijanie zainteresowań uczniów (koła przedmiotowe i zainteresowań).
 • Umożliwia pogłębianie wiedzy religijnej (zgodnie z życzeniami rodziców wyrażonymi w formie pisemnych oświadczeń), zwalnianie z zajęć w czasie świąt religijnych lub rekolekcji.
 • Wspiera rodziców i prawnych opiekunów uczniów w działalności wychowawczej poprzez realizację programu wychowawczego szkoły.
 • Zapobiega powstawaniu patologii wśród młodzieży poprzez realizację programu profilaktycznego szkoły, dostosowanego do potrzeb rozwojowych uczniów.
 • W szkole mogą być zorganizowane klasy sportowe, w których prowadzone jest szkolenie sportowe ...
 • W szkole organizowane są zajęcia dodatkowe dla uczniów...
 • Uczniowie gimnazjum, którym z przyczyn rozwojowych, rodzinnych i losowych niezbędna jest pomoc i opieka, szkoła organizuje różnorodne formy wsparcia ...
 • Szkoła organizuje w szczególności dla uczniów klas III wewnątrzszkolny system doradztwa oraz cykl zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia.
 • W szkole mogą być organizowane oddziały integracyjne... "(Statut Gimnazjum, 2011)


Kadra pedagogiczna

Zofia Nikitiuk, Urszula Tyryłło, Piotr Panaś, Bartosz Orczyc - Musiałek, Joanna Obolewicz, Anna Pażyszek, Agnieszka Zima, Agnieszka Dickti, Ewa Wicha, Irena Sekścińska - Kozioł, Beata Bachowska, Jolanta Dulko, Mariusz Gulmontowicz, Tomasz Marciniak, Zygmunt Marciniak.

Osiągnięcia

...

Absolwenci

Pierwsi absolwenci w 2002 roku. Żegnając szkołę złożyli ślubowanie: „My, absolwenci Publicznego Gimnazjum w Wilkasach naszej Ojczyźnie i Tobie szkoło ślubujemy. Zdobytą wiedzę, młodzieńczy zapał i entuzjazm wykorzystywać do realizacji wielkich pragnień – na miarę naszych czasów, doskonalić swoją osobowość i umiejętność życia w społeczeństwie, kochać to, co mądre i piękne, szanować ludzi, pomagać im w potrzebie, nieść uśmiech, optymizm i radość działania, zachować w pamięci nauczycieli, koleżanki i kolegów”

Ciekawostki

Publiczne Gimnazjum im. Szarych Szeregów w Wilkasach kształci nie tylko uczniów, ale także przyszłych pracowników. Tomasz Marciniak był uczniem szkoły w latach 2000-2003, a od 2011 roku pracuje tu jako nauczyciel, trener i wychowawca.


Bibliografia


Gm[26.10.2014]