Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 17:19, 15 wrz 2021 autorstwa Marcin Kapłon (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach

Dawny Budynek Ośrodka. Źródło: www.pskoewkruzy.republika.pl
Dawny Budynek Ośrodka. Źródło: www.pskoewkruzy.republika.pl
Data założenia: 1976 r.
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: https://www.facebook.com/Publiczny-Specjalny-Katolicki-Ośrodek-Edukacyjno-Wychowawczy-w-Kruzach-1717020138606920/
Adres: Kruzy 18, 11-311 Kolno
Patron: Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej

Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno-Wychowawczy w Kruzach – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Kruzach, w gminie Kolno. Dyrektorem Ośrodka jest obecnie mgr Agata Milewska.

Historia

W 1976 roku decyzją kuratora oświaty w budynku „Tysiąclatki” powstał w Kruzach Zakład Wychowawczy dla dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. W Zakładzie odbywały się zajęcia w trzech klasach „życia” – III, IV, V oraz pracowały trzy grupy wychowawcze. Kadrę pedagogiczna stanowiło wówczas 4 nauczycieli i 4 wychowawców.

W 1984 roku Zakład zmienia nazwę i zostaje Specjalnym Ośrodkiem Szkolno – Wychowawczym i w takim stanie funkcjonuje do roku 1998. Wówczas to decyzją kuratora oświaty zostaje przekształcony w filię Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Żardenikach. Na zasadach określonych przez jednostkę macierzystą w ośrodku pozostawiono jedynie klasę przysposabiającą do pracy dla młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu umiarkowanym i znacznym. Kształcono młodzież w zawodach: praczka, sprzątaczka, ogrodnik, krawiec, kucharz.

Ośrodek funkcjonował do końca sierpnia 2000 roku. Tylko dzięki determinacji nauczycieli z dniem 27 września 2000 roku utworzono Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy . Patronat nad Ośrodkiem objęła Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej – Oddział Parafialny w Kolnie . Tym samym stała się również organem prowadzącym Ośrodek. Kuratorium Oświaty w dalszym ciągu sprawuje nadzór pedagogiczny.

Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem w wieku od 7 do 24 lat , które z racji swojej niepełnosprawności nie mogą uczęszczać do szkoły w miejscu zamieszkania. Nauka w Szkołach wchodzących w skład Ośrodka jest bezpłatna. Organem prowadzącym placówkę jest Akcja Katolicka Archidiecezji Warmińskiej w Olsztynie .

Cele i zadania

Celem działalności Ośrodka jest przede wszystkim:

 • umożliwienie realizacji obowiązku szkolnego i nauki poprzez obowiązkowe zajęcia edukacyjne oraz zajęcia rewalidacyjne,
 • rozwijanie możliwości edukacyjnych dzieci i młodzieży niepełnosprawnych,
 • rehabilitacja i rozwijanie fizycznych zdolności uczniów,
 • wsparcie dziecka i jego rodziny w procesie edukacji i wychowania,
 • przygotowanie uczniów do jak największej samodzielności i zaradności życiowej,
 • prowadzenie zajęć specjalistycznych w ramach pomocy psychologiczno – pedagogicznej,
 • przygotowanie uczniów do podjęcia pracy,
 • prowadzenie działań na rzecz integracji wychowanków ze środowiskiem lokalnym i pobliskimi placówkami oświatowymi,
 • promowanie zdrowego stylu życia poprzez uczestnictwo w zajęciach z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, wdrażanie do aktywnego spędzania czasu wolnego i właściwego odżywiania się.

W skład Ośrodka wchodzą:

 • Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem,
 • Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów niepełnosprawnych intelektualnie w stopniu umiarkowanym i znacznym, uczniów z niepełnosprawnościami sprzężonymi oraz autyzmem,
 • Grupa Rewalidacyjno-Wychowawcza funkcjonująca przy Szkole Podstawowej dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu głębokim w wieku 3-25 lat,
 • Internat.

Ośrodek organizuje także zajęcia w ramach Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.

Zajęcia prowadzone w Ośrodku:

 • zajęcia edukacyjne,
 • zajęcia specjalistyczne z:
 • - pedagogiem,
 • - psychologiem,
 • - socjoterapeutą,
 • - surdopedagogiem,
 • - tyflopedagogiem,
 • - trenerem Integracji Sensorycznej,
 • - fizjoterapeutą,
 • - logopedą.

Organizowane są także wycieczki, turnusy rehabilitacyjne, imprezy okolicznościowe. Uczniowie mają szansę uczestniczyć w Olimpiadach Specjalnych, konkursach i przeglądach artystycznych oraz akcjach ogólnopolskich.


 • Podczas zajęć wykorzystuje się metody:
 • - Treningu Umiejętności Społecznych,
 • - Terapii Ręki,
 • - EEG Biofeedback,
 • - Tomatisa,
 • - i inne,

a także elementy metod:

 • - Muzykoterapii i choreoterapii,
 • - Bajkoterapii,
 • - Arteterapii,
 • - Biblioterapii,
 • - Teatroterapia,
 • - Ergoterapii,
 • - Relaksacyjnej, itp.


Ośrodek organizuje również:

 • lekcje religii, Msze Święte i uroczystości kościelne,
 • zajęcia i akcje kształtujące postawy patriotyczne uczniów służące identyfikację narodową i kulturową,
 • współpracę z instytucjami działającymi na rzecz dzieci i młodzieży oraz osób niepełnosprawnych,
 • zajęcia umożliwiające uczniom rozwoju zainteresowań i uzdolnień poprzez organizowanie zajęć dodatkowych w ramach kół zainteresowań:

- ekologiczne, - plastyczne, - techniczne, - hafciarskie, - muzyczne, - komunikacji alternatywnej - taneczne, - teatralne, - prowadzenie drużyny harcerskiej,

Informacje kontaktowe:

 • Publiczny Specjalny Katolicki Ośrodek Edukacyjno – Wychowawczy

Kruzy 18 11-311 Kolno

Multimedia

Bibliografia

[] [17.11.2014]