Regionalny System Wspierania Innowacji

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja LPF (dyskusja | edycje) z dnia 16:09, 1 kwi 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Regionalny System Wspierania Innowacji (RSWI) – utworzona przez Warmińsko-Mazurską Agencję Rozwoju Regionalnego S.A. sieć punktów kontaktowych wspierających innowacyjność przedsiębiorstw z Warmii i Mazur.

Informacje podstawowe

RSWI to sieć 21 powiatowych punktów kontaktowych. Podstawowym celem sieci jest zwiększenie i utrwalenie proinnowacyjnej świadomości przedsiębiorców oraz mieszkańców i instytucji z województwa warmińsko-mazurskiego. Działania te są realizowane w szczególności poprzez spotkania z przedsiębiorcami, lekcje w szkołach, udzielanie informacji i doradztwo, tworzenie baz danych. Przedsięwzięcie ukierunkowane jest na poszukiwanie jak najskuteczniejszych metod ponoszenia innowacyjności i konkurencyjności regionu, dokonania zmiany w mentalności przedsiębiorców oraz ich nastawienia do korzystania z osiągnięć naukowych oraz wdrożenie kanałów współpracy między naukowcami a sektorem gospodarczym. W-MARR S.A. w Olsztynie posiada Powiatowe Punkty Kontaktowe w każdym powiecie w regionie. Konsultanci pracujący w tych Punktach są w stałym kontakcie m.in. z przedsiębiorcami ze swojego powiatu [1].

Sieć Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji powstała w wyniku współpracy Warmińsko-Mazurskiej Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Olsztynie i Urzędu Marszałkowskiego Województwa Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, jako rezultat wdrażania Regionalnej Strategii Innowacyjności – dokumentu, który określił podstawowe kierunki działań zwiększających konkurencyjność regionu.

Źródłem finansowania był początkowo Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (Działanie 2.6 "Regionalne strategie innowacji i transfer wiedzy"). Obecnie RSWI działa w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.2 Transfer Wiedzy, Poddziałanie 8.2.2 Regionalne Strategie Innowacji) [2].

Cele RSWI

Główne cele Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji:

 • zwiększenie i utrwalenie świadomości proinnowacyjnej wśród przedsiębiorców województwa warmińsko-mazurskiego
 • budowanie kultury proinnowacyjnej w świadomości mieszkańców oraz wśród kluczowych instytucji regionu
 • poszukiwanie nowych kanałów pozyskiwania i przepływu informacji pomiędzy sektorami nauki i biznesu
 • doskonalenie i utrwalanie współpracy z jednostkami badawczo-rozwojowymi
 • identyfikacja i zaspokajanie istniejących, a także kreowanie nowych potrzeb innowacyjnych przedsiębiorców
 • przełamanie stereotypów na temat możliwości zlecania i korzystania z badań naukowych przez przedsiębiorców
 • promocja postaw proinnowacyjnych
 • transfer technologii – poszukiwanie praktycznych zastosowań dla nowopowstałych technologii, poszukiwanie technologii dla konkretnych pomysłów [3].

Zadania RSWI

Zadania Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji:

 • popularyzacja pojęcia innowacyjności
 • uświadamianie przedsiębiorcom i mieszkańcom województwa wartości innowacji w biznesie i życiu codziennym
 • monitorowanie innowacyjności przedsiębiorstw funkcjonujących na terenie województwa warmińsko-mazurskiego, między innymi dzięki tworzeniu Bazy Przedsiębiorstw Innowacyjnych
 • promowanie innowacyjnych przedsiębiorstw z regionu Warmii i Mazur
 • pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich programów pomocowych Unii Europejskiej – programów, dzięki którym firmy staną się bardziej innowacyjne i konkurencyjne
 • pomoc doradcza przy sporządzaniu dokumentacji wymaganej od przedsiębiorców wnioskujących do poszczególnych programów unijnych
 • wspieranie przedsiębiorców oraz osób planujących rozpoczęcie działalności gospodarczej w wyszukiwaniu możliwości finansowania ich pomysłów
 • wskazywanie i promowanie współpracy między biznesem, a nauką - kojarzenie przedsiębiorstw z sektorem badawczo-rozwojowym
 • organizacja spotkań informacyjno-doradczych oraz seminariów [4].

Beneficjenci RSWI

Beneficjenci Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji:

 • właściciele i kadra zarządzająca przedsiębiorstw
 • pracownicy przedsiębiorstw
 • przedsiębiorstwa prowadzące działalność w oparciu o innowacyjne procesy
 • przedsiębiorstwa zamierzające podjąć działalność innowacyjną
 • osoby zamierzające podjąć działalność gospodarczą w oparciu o innowacyjność
 • uczniowie szkół średnich
 • studenci i pracownicy wyższych uczelni
 • pracownicy jednostek administracji i Instytucji Otoczenia Biznesu mający wpływ na innowacyjność [5].

Oferta RSWI

W ofercie Regionalnego Systemu Wspierania Innowacji znajdują się:

 • bezpłatne usługi doradczo-informacyjne dla przedsiębiorstw, a w tym:
  • pomoc w wyszukiwaniu odpowiednich programów pomocowych (w szczególności RPO Warmia i Mazury oraz PO Innowacyjna Gospodarka)
  • pomoc doradcza przy sporządzaniu dokumentacji wymaganej dla poszczególnych programów
  • spotkania informacyjno-doradcze
 • kojarzenie przedsiębiorstw z sektorem B+R
 • tworzenie bazy przedsiębiorstw innowacyjnych z woj. warmińsko-mazurskiego
 • organizacja Wystawy Innowacyjności oraz konkursu "Warmińsko-Mazurski Lider Innowacji"
 • organizacja seminariów z cyklu "Nauka dla biznesu"
 • spotkania informacyjne dla uczniów szkół średnich pod hasłem: "Budowanie świadomości proinnowacyjnej wśród uczniów szkół średnich"
 • audyty technologiczne [6].

Wykaz Powiatowych Punktów Konsultacyjnych RSWI

PPK RSWI
ul. Grunwaldzka 3, p. 123,
13-300 Nowe Miasto Lubawskie
PPK RSWI
ul. Kamienna 1A, p. 12
19-400 Olecko
PPK RSWI
ul. Wyspiańskiego 2, p.104,
14-100 Ostróda
PPK RSWI
ul. Grunwaldzka 4 p. 39,
12-200 Pisz
PPK RSWI
ul. Sienkiewicza 1, p. 1,
12-100 Szczytno
PPK RSWI
ul. Bema 16A,
11-600 Węgorzewo
PPK RSWI
Plac Gen. Józefa Bema 3
10-516 Olsztyn
PPK RSWI
ul. Żeromskiego 8 A,
19-500 Gołdap
PPK RSWI
Al. 1 Maja 14 , p.216
11-500 Giżycko
PPK RSWI
ul. Sobieskiego 37A, p.3
14-200 Iława
PPK RSWI
Plac Grunwaldzki 1, p. 75,
11-400 [[Kętrzyn]
PPK RSWI
ul. Wyszyńskiego 37, p. 302,
11-100 Lidzbark Warmiński
PPK RSWI
ul. Kopernika 1, p. 26,
11-700 Mrągowo
PPK RSWI
ul. Kościuszki 10, p. 3,
13-100 Nidzica
PPK RSWI
ul. Grota Roweckiego 1, p.119,
11-200 Bartoszyce
PPK RSWI
Plac Piłsudskiego 2, p. 412,
14-500 Braniewo
PPK RSWI
ul. Jagiełły 15, p. 14,
13-200 Działdowo
PPK RSWI
ul. Grunwaldzka 135 (A7)
82-300 Elbląg
PPK RSWI
ul. Grunwaldzka 135 (A7)
82-300 Elbląg
PPK RSWI
ul. Mickiewicza 15, VIII piętro,
19-300 Ełk

Przypisy

 1. bazarsu.warmia.mazury.pl [12.10.2014]
 2. rswi-olsztyn.pl [12.10.2014]
 3. rswi-olsztyn.pl [12.10.2014]
 4. rswi-olsztyn.pl [10.12.2014]
 5. rswi-olsztyn.pl [12.10.2014]
 6. rswi-olsztyn.pl [12.10.2014]

Bibliografia

bazarsu.warmia.mazury.pl [06.07.2014]
rswi-olsztyn.pl [06.07.2014]