Rezerwat Jezioro Pogubie Wielkie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie

Państwo  Polska
Data utworzenia 1971
Powierzchnia 691,7 ha ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Współrzędne spoza mapy: Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie : 0/0
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Współrzędne spoza mapy: Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie : 0/0
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie

O rezerwacie

Rezerwat przyrody Jezioro Pogubie Wielkie utworzono w 1971 r. (MP nr 5,poz. 33) w celu ochrony jeziora stanowiącego miejsce lęgowe ptactwa wodno – błotnego oraz naturalnych tarlisk wielu gatunków ryb. Położony na terenie gminy Pisz na obszarze Puszczy Piskiej, 5km na południowy zachód od Pisza. Granice rezerwatu obejmują jezioro Pogubie Wielkie o powierzchni 691,7 ha. Jest to płytki , zarastający zbiornik wodny, o średniej głębokości 1m, maksymalnej 2,6m. Od północy i południa rezerwat otaczają lasy Puszczy Piskiej, od zachodu i wschodu zabagnienia porośnięte przez liczne skupienia zarośli łozowych. W rezerwacie znajduje się wyspa Ostrów Wielki, licząca 20,9 ha powierzchni.
W rezerwacie zaobserwowano liczne gatunki ptaków wodno-błotnych. Dominują wśród nich liczne gatunki kaczek, mew, perkozów oraz łabędzia niemego.Wyspę Ostrów ,znajdującą się w granicach rezerwatu, porasta bór sosnowy z domieszką świerka i brzozy, głównie brodawkowatej. Na obrzeżach wyspy występuje licznie olcha czarna i osika. Znaczne wypłycenie jeziora sprzyja występowaniu rozległych skupisk ramienic oraz zwartych powierzchni szuwarów trzcinowych.

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L. Obszary chronione i pomniki przyrody województwa Warmińsko-Mazurskiego. Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999. Olsztyn,1999.

Linki zewnętrzne

http://pl.wikipedia.org/wiki/Rezerwat_przyrody_Jezioro_Or%C5%82owo_Ma%C5%82e