Rezerwat Królewska Sosna

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Rezerwat przyrody Królewska Sosna

{{{Opis_zdjęcia}}}
Fot. Mieczysław Kalski
Rodzaj rezerwatu leśny
Państwo  Polska
Powierzchnia 97,42 ha
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Rezerwat przyrody Królewska Sosna
Rezerwat przyrody Królewska Sosna
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Rezerwat przyrody Królewska Sosna
Rezerwat przyrody Królewska Sosna
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }

Rezerwat przyrody Królewska Sosna – rezerwat przyrody utworzony w 1959 r. (MP nr 50, poz. 225 oraz MP nr 20, poz. 179 z 1982 r.). Znajduje się w gminie Piecki, koło miejscowości Zgon w Nadleśnictwie Strzałowo, w granicach Mazurskiego Parku krajobrazowego.

O rezerwacie

Zajmuje powierzchnię 97,42 ha z przewagą powierzchni leśnej. Rezerwat został utworzony dla ochrony pięknego starodrzewu, reprezentującego subborealny bór mieszany w wykształceniu typowym dla Puszczy Piskiej wraz z leżącymi w jego obrębie niewielkimi dystroficznymi jeziorami.

Rośliny

Starodrzew porasta lekko sfalowane utwory moreny czołowej, charakterystyczne dla północnej części puszczy. Drzewostan tworzy sosna zwyczajna w wieku ponad 200 lat z domieszką dębu szypułkowego i bezszypułkowego, świerka pospolitego i brzozy brodawkowatej. Bujne podszycie drzewostanu składa się z leszczyny, której towarzyszy podrost z wyżej wymienionych gatunków drzew. Runo bogate w gatunki o składzie typowym dla borów mieszanych zawiera lilię złotogłów, zawilca gajowego, jastrzębca Lachenala, przylaszczkę pospolitą.
W rezerwacie znajdują się niewielkie jeziora dystroficzne z otaczającymi zatorfieniami. Charakteryzuje je uboga makroflora ze skupieniami trzciny pospolitej i grzybieni północnych. Torfowiska mają charakter torfowisk przejściowych. Znajdują się tu grupy rzadkich roślin północnych, głównie borealnych, takich jak: bagnica torfowa, rosiczka długolistna i rosiczka okrągłolistna, przygiełka biała, turzyca bagienna, żurawina błotna. Występują tu interesujące zespoły torfowiskowe: zespół turzycy bagiennej i nitkowatej oraz przygiełki białej. Głównym ich składnikiem poza gatunkami przewodnimi są torfowce. Tworzą one kożuch mszysty nasuwający się na powierzchnię wodną. Często powstają z niego niewielkie pływające wyspy. Oprócz zespołów torfowiskowych występują dobrze zachowane powierzchnie boru bagiennego. Buduje go sosna zwyczajna z domieszką brzozy omszonej i liczną grupą roślin torfowiskowych.
W runie występują: pierwiosnka wyniosła, goździk piaskowy, sasanka Tekli oraz pnący się po nadjeziornych olszach chmiel zwyczajny.

Ciekawostki

Na terenie rezerwatu znajduje się martwy okaz pomnikowej sosny zwanej "Sosną Królewską" o wysokości 30 m i obwodzie w pierśnicy 360 cm. Natomiast nad brzegiem jeziora Mokrego znajduje się 300-letni dąb (540 cm obwodu), opisany przez Karola Małłka jako "Dąb nad Mukrem".

Zobacz też

Rejestr rezerwatów przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska w Olsztynie [04.12.2014]
Rezerwat przyrody Królewska Sosna, pl.wikipedia.org [04.12.2014]
parkikrajobrazowewarmiimazur.pl [04.12.2014]

Bibliografia

Dąbrowski S., Polakowski B., Wołos L., Obszary chronione i pomniki przyrody województwa warmińsko-mazurskiego, Urząd Wojewódzki, Wydział Ochrony Środowiska i Rolnictwa w Olsztynie, 1999.

Galeria zdjęć