SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 16:08, 21 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 – jeden z siedmiu programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażano w Polsce fundusze strukturalne 2004-2006.

Ogólna charakterystyka Programu

SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 był jednym z siedmiu Programów Operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Głównym źródłem finansowania były środki pochodzące z Unii Europejskiej (Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji) – łącznie 1.192.689.238 euro.

Program miał na celu poprawę konkurencyjności oraz trwały i zrównoważony wzrost sektora rolnego, wsparcie przemysłu przetwórczego w celu poprawy jego pozycji konkurencyjnej oraz wsparcie wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich [1].

Powyższe cele realizowane były w ramach trzech priorytetów (a w ich ramach 15 działań), tj.:

 • priorytet 1: Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno‐żywnościowym:
  • inwestycje w gospodarstwach rolnych (działanie 1.1.),
  • ułatwianie startu młodym rolnikom (działanie 1.2.),
  • szkolenia (działanie 1.3.),
  • wsparcie doradztwa rolniczego (działanie1.4.),
  • poprawa przetwórstwa i marketingu artykułów rolnych (działanie 1.5.);
 • priorytet 2: Zrównoważony rozwój obszarów wiejskich:
  • przywracanie potencjału produkcji leśnej zniszczonego naturalną katastrofą lub pożarem oraz wprowadzenie odpowiednich instrumentów zapobiegawczych (działanie 2.1.),
  • scalanie gruntów (działanie 2.2.),
  • odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego (działanie 2.3.),
  • różnicowanie działalności rolniczej i zbliżonej do rolnictwa w celu zapewnienia różnorodności działań lub alternatywnych źródeł dochodów (działanie 2.4.),
  • gospodarowanie rolniczymi zasobami wodnymi (działanie 2.5.),
  • rozwój i ulepszanie infrastruktury technicznej związanej z rolnictwem (działanie 2.6.),
  • pilotażowy Program Leader + (działanie 2.7.);
 • priorytet 3: Pomoc techniczna:
  • wsparcie systemu zarządzania i wdrażania Programu (działanie 3.1.),
  • rozwój instytucjonalny (działanie 3.2.),
  • informowanie i promocja Programu (działanie 3.3.).


SPO w woj. warmińsko-mazurskim

Z SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 sfinansowano realizację 49.999 projektów, przede wszystkim w ramach działania 1.1. (24.079 przedsięwzięć), 1.2. (14.151), 2.4. (4.015), 2.6. (3.359), 2.3. (2.023) i 1.5. (1.097). Łącznie w ramach wymienionych działań zrealizowano pond 97% projektów sfinansowanych ze środków przeznaczonych na realizację Programu.

W woj. warmińsko-mazurskim w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 zrealizowanych zostało 1.975 projektów, tj. 3,95% w skali kraju (rys. 1).

Rys. 1. Liczba projektów zrealizowanych w ramach SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju)

SPO ROL liczba projektów.jpg

Źródło: Sprawozdanie z realizacji SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.


Wartość środków z Europejskiego Funduszu Orientacji i Gwarancji Rolnej – Sekcja Orientacji (EFOiGR – SO) przeznaczonych na realizację projektów SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006 wyniosła 4.540.412.887,18 zł. W układzie osi i działań Programu kształtowała się następująco (w mln zł):

 • priorytet 1 – 3.204,7:
  • działanie 1.1. – 1.307,5,
  • działanie 1.2. – 530,7,
  • działanie 1.3. – 58,8,
  • działanie1.4. – 129,4,
  • działanie 1.5. – 1.178,3;
 • priorytet 2 – 1.259,8:
  • działanie 2.1. – 39,8,
  • działanie 2.2. – 62,3,
  • działanie 2.3. – 395,6,
  • działanie 2.4. – 197,4,
  • działanie 2.5. – 373,0,
  • działanie 2.6. – 102,7,
  • działanie 2.7. – 89,0;
 • priorytet 3 – 75,9:
  • działanie 3.1. – 33,6,
  • działanie 3.2. – 38,0,
  • działanie 3.3. – 4,3.

Beneficjenci z woj. warmińsko-mazurskiego pozyskali łącznie 293.010.925,66 zł (rys. 2).

Rys. 2. Wartość środków z EFOiGR – SO (woj. warmińsko-mazurskie na tle kraju) (mln zł)

SPO ROL wartość wkładu UE.jpg

Źródło: Sprawozdanie z realizacji SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006.

Bibliografia

Sprawozdanie z realizacji SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006

Przypisy