SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 16:08, 21 mar 2015 autorstwa MartaF (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 – jeden z siedmiu programów operacyjnych, w oparciu o które wdrażano w Polsce fundusze strukturalne 2004-2006.

Ogólna charakterystyka Programu

SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 był jednym z siedmiu Programów Operacyjnych wdrażanych w ramach Narodowego Planu Rozwoju na lata 2004-2006. Został zatwierdzony decyzją Komisji Europejskiej w dniu 28 lipca 2004 r. Proces naboru wniosków dla wszystkich działań rozpoczął się 2 sierpnia 2004 r. [1].

Głównym celem Programu była racjonalna gospodarka żywymi zasobami wód i poprawa efektywności sektora rybackiego oraz podniesienie konkurencyjności polskiego rybactwa i przetwórstwa rybnego. Produkty rybołówstwa oraz chowu i hodowli ryb, produkty przetwórstwa powinny odpowiadać zapotrzebowaniu rynku krajowego pod względem ceny i jakości oraz powinny być konkurencyjne na rynkach zagranicznych.

W strukturze SPO wyodrębniono pięć priorytetów, a w ich ramach siedemnaście działań [2]:

 • Priorytet 1. Dostosowanie nakładu połowowego do zasobów:
  • złomowanie statków rybackich,
  • przeniesienie statków do krajów trzecich lub zmiana ich przeznaczenia (działanie wygasło z dniem 01.01.2005),
  • wspólne przedsięwzięcia (Działanie wygasło z dniem 01.01.2005);
 • Priorytet 2. Odnowa i modernizacja floty rybackiej:
  • budowa nowych statków rybackich (działanie wygasło z dniem 01.01.2005),
  • modernizacja istniejących statków rybackich,
  • wycofanie (bez pomocy publicznej) związane z odnową;
 • Priorytet 3. Ochrona i rozwój zasobów wodnych, chów i hodowla, rybacka infrastruktura portowa, przetwórstwo i rynek rybny, rybołówstwo śródlądowe:
  • ochrona i rozwój zasobów wodnych,
  • chów i hodowla ryb,
  • rybacka infrastruktura portowa,
  • przetwórstwo i rynek rybny,
  • rybołówstwo śródlądowe;
 • Priorytet 4. Inne działania:
  • rybołówstwo przybrzeżne,
  • działania społeczno-ekonomiczne,
  • znajdowanie oraz promowanie nowych rynków zbytu na produkty rybne,
  • działanie organizacji obrotu rynkowego,
  • czasowe zawieszenie działalności,
  • działania innowacyjne i inne;
 • Priorytet 5. Pomoc techniczna.

SPO w województwie warmińsko-mazurskim

W woj. warmińsko-mazurskim przez cały okres programowania złożono 275 wniosków o dofinansowanie projektu ze środków SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 na kwotę prawie 77 mln zł. Umowy podpisano na realizację 198 projektów o wartości ponad 50,2 mln zł (rys. 1 i rys. 2). Pod względem wartości wykorzystanych środków, woj. warmińsko-mazurskie zajęło trzecią pozycję w kraju, po woj. pomorskim (do którego trafiło 42,3% funduszy przeznaczonych na realizację Programu) i woj. zachodniopomorskim (38,5%).


Rys. 1. Liczba podpisanych umów w ramach SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 z beneficjentami z woj. warmińsko-mazurskiego (wg działań)

SPO RYBY liczba projektów.jpg

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie końcowe realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006


Rys. 2. Wartość zrealizowanych płatności ze środków SPO Rybołówstwo i przetwórstwo ryb 2004-2006 na rzecz beneficjentów z woj. warmińsko-mazurskiego (wg działań)

SPO RYBY zrealizowane płatności.jpg

Źródło: opracowanie własne na podstawie Sprawozdanie końcowe realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego „Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006

Przypisy

Bibliografia

Sprawozdanie końcowe realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego "Rybołówstwo i Przetwórstwo Ryb 2004-2006"
minrol.gov.pl [5.08.2014]