Sapałówka

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Sapałówka

Rodzaj miejscowości wieś sołecka
Państwo  Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Powiat gołdapski
Gmina Banie Mazurskie
Liczba ludności (2010) 69
Położenie na mapie województwa warmińsko-mazurskiego
Mapa lokalizacyjna województwa warmińsko-mazurskiego
Sapałówka
Sapałówka
Położenie na mapie Polski
Mapa lokalizacyjna Polski
Sapałówka
Sapałówka
Ziemia

Nieprawidłowe parametry: {{{{współrzędne}}}|type:city }


Sapałówka (niem. Sapallen, od 1938 r. Ostau) – wieś sołecka położona w województwie warmińsko–mazurskim, w powiecie gołdapskim, w gminie Banie Mazurskie. W latach 1975–1998 miejscowość należała administracyjnie do województwa olsztyńskiego. W latach 1999–2001 wieś wchodziła w skład powiatu giżyckiego. Miejscowość w 2010 roku liczyła 69 mieszkańców. W skład sołectwa wchodzą wsie: Sapałówka, Zapały i Grunajki. Funkcję sołtysa sprawuje obecnie Tomasz Goszczych[1].

Położenie

Wieś położona jest w północno–wschodniej części województwa warmińsko–mazurskiego, nad rzeką Gołdapą, 20 km na południowy zachód od Gołdapi i 6 km na wschód od Bani Mazurskich; na północ od drogi wojewódzkiej nr 650.

Dzieje miejscowości

Wieś powstała w ramach kolonizacji północno–wschodnich terenów Prus Książęcych. Po raz pierwszy jej nazwa pojawia się w źródłach w 1561 roku. Następnie w 1576 roku starosta Jan von Ostau nadał Maciejowi Sapalle z Kleszczewa w powiecie oleckim trzy łany sołeckie. Ze swej strony Maciej zobowiązał się do założenia wsi czynszowej na 30 łanach; osadnicy otrzymali ośmioletnią wolzniznę. W momencie wydawania przywileju we wsi gospodarowało już dwóch chłopów na ośmiu łanach. Z czasem wieś nieco się zmniejszyła i w XVII wieku zajmowała obszar 28,5 łana. Jej nazwa wywodzi się od zasadźcy. Sapałówka należała do parafii ewangelickiej w Baniach Mazurskich.


Liczba mieszkańców w poszczególnych latach:

  • 1857 r. – 160 osób
  • 1925 r. – 236 osób
  • 1933 r. – 225 osób
  • 1939 r. – 229 osób

Religia

Wieś znajduje się obecnie na terenie parafii greckokatolickiej w Baniach Mazurskich.

Bibliografia

Białuński Grzegorz, Kolonizacja "Wielkiej Puszczy" (do 1568 roku) - starostwa piskie, ełckie, straduńskie, zelkowskie i węgoborskie (węgorzewskie), Olsztyn 2002.
Gołdap. Z dziejów miasta i powiatu, red. Andrzej Wakar i in., Olsztyn 1971.
Statistisch-Topographisches Adreß-Handbuch von Ostpreussen, Commission bei Wilhelm Koch, Königsberg 1857.
Bank Danych Lokalnych GUS [12.11.2013]
Vervaltugsgeschichte [12.11.2013]

Przypisy

  1. Wrota Warmii i Mazur [05.12.2013]