Schonburg

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Schonburg

Schonburg – uczestnik bitwy grunwaldzkiej.

Życiorys

Schonburg był wójtem krzyżackim okupowanej Żmudzi. Według relacji Długosza, jego ojciec podczas bitwy pod Grunwaldem wziął w niewolę komtura brandenburskiego Markwarda von Salzbacha i rycerzy. Był wśród nich rycerz Schonburg i chorągiew komtura brandenburskiego. Źródła nie wzmiankują natomiast nic na temat chorągwi wójta żmudzkiego. W pochodzącym od Długosza opisie chorągwi krzyżackich, zdobytych przez Polaków pod Grunwaldem, chorągiew wójta Żmudzi nie występuje. Nie wiadomo pod jaką chorągwią walczył wójt Żmudzi, który mieszkał na zamku Georgenburg nad Niemnem. Nie wiadomo również, w jaki sposób Jan Długosz natrafił na dwóch rycerzy krzyżackich, którzy pochodzili z różnych formacji zbrojnych.

Bibliografia

J. Długosz, Banderia Prutenorum, wyd. K. Górski, Warszawa 1958.
J. Długosz [1415-1480], Grunwald 1410: proelii descriptio auctoris Joannis Dlugossi = opisanie bitwy według Jana Długosza = mušio aprašymas pagal Janą Dlugošą = popis bitvy podle Jana Długosze = Yan Dlugosqa köre urusmanin tasviri = Schlachtenbeschreibung nach Jan Długosz = a description of the battle according to Jan Długosz = description de la bataille d'apres Jan Długosz = opisanie bitvy po Ânu Dlugošu = opis bitvi za Ânom Dlugošem, [moderator doctrinae deditus Jan Gancewski; moderator editionem ducens Anna Westfeld], Olsztyn 2010.
Jana Długosza Roczniki czyli kroniki sławnego Królestwa Polskiego, przekł. J. Mrukówna, oprac. J. Garbacik, K. Pieradzka, Warszawa 1982.
Kronika konfliktu Władysława króla polskiego z Krzyżakami w roku Pańskim 1410, przekład J. Danka, A. Nadolski, Olsztyn 1987.
M. Duczmal, Jagiellonowie. Leksykon biograficzny, Kraków 1996.
S. Ekdahl, Die Schlacht bei Tannenberg, t. 1. Einführung und Quellenanlage, Berlin 1982.
Encyklopedia historii Polski. Dzieje polityczne, t. 1-2, Warszawa 1994-1995.
S. Jóźwiak, K. Kwiatkowski, A. Szweda, S. Szybkowski, Wojna Polski i Litwy z zakonem krzyżackim w latach 1409-1411, Malbork 2010.
L. Kolankowski, Polska Jagiellonów. Dzieje polityczne, Olsztyn 1991.
A. Nadolski, Grunwald. Problemy wybrane, Olsztyn 1990.
A. Nikżentaitis, Witold i Jagiełło, Poznań 2000.
Polski Słownik Biograficzny, Kraków 1978 - .
J. Sikorski, Bohaterowie Grunwaldu, Olsztyn 2010.