Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Konrad (dyskusja | edycje) z dnia 11:36, 26 paź 2018

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Sejmik Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Siedziba Emilii Plater 1, 10-562 Olsztyn
Kontakt tel: (89) 521 90 00, fax: (89) 512 55 99, do@warmia.mazury.pl
Herb Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Logo Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Organ stanowiący i kontrolny samorządu województwa warmińsko-mazurskiego, który tworzą radni, wybierani w wyborach bezpośrednich. Jego kadencja trwa 4 lata, licząc od dnia wyborów. Sejmik jest przede wszystkim odpowiedzialny za rozwój cywilizacyjny w skali regionu, a więc za politykę regionalną.

Kompetencje Sejmiku

 • stanowi akty prawa miejscowego, w tym statut województwa (jest on uchwalany po uzgodnieniu z Prezesem Rady Ministrów), zasady gospodarowania mieniem wojewódzkim, a także zasady i tryb korzystania z wojewódzkich obiektów i urządzeń użyteczności publicznej,
 • uchwala strategię rozwoju województwa oraz wieloletnie programy wojewódzkie. Do wyłącznej właściwości Sejmiku należy również uchwalanie planu zagospodarowania przestrzennego,
 • uchwala także programy wojewódzkie służące realizacji ponadlokalnych i regionalnych celów publicznych,
 • do wyłącznej właściwości Sejmiku należy podejmowanie uchwały w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, podejmowanie uchwały w sprawie szczegółowości układu wykonawczego budżetu województwa,
 • uchwala również budżet województwa i określa zasady udzielania dotacji z budżetu województwa,
 • rozpatruje sprawozdania z wykonania budżetu, sprawozdania finansowe województwa oraz sprawozdania z wykonania wieloletnich programów województwa,
 • podejmuje uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium Zarządowi Województwa z tytułu wykonania budżetu,
 • wybiera ponadto i odwołuje Zarząd Województwa, rozpatruje sprawozdania z jego działalności oraz powołuje i odwołuje, na wniosek marszałka województwa, skarbnika województwa, który jest głównym księgowym budżetu województwa.

Sejmik wybiera Zarząd Województwa, w tym marszałka (bezwzględną większością głosów ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym) i nie więcej niż 2 wicemarszałków (na wniosek marszałka zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy ustawowego składu Sejmiku, w głosowaniu tajnym), w ciągu 3 miesięcy od dnia ogłoszenia wyników wyborów przez właściwy organ wyborczy. Marszałek, wicemarszałkowie i pozostali członkowie Zarządu mogą być wybrani spoza składu Sejmiku Województwa. Po upływie kadencji Sejmiku Zarząd Województwa działa do dnia wyboru nowego Zarządu.

Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego
Źródło: Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego

Kadencje

 • I kadencja 1998-2002 (liczba radnych 45)
  • Koalicja AWS-UW-PSL od października 1999 koalicja SLD-UW-PSL
  • Kluby
  • SLD – 18 radnych
  • AWS – 16 radnych
  • UW – 6 radnych
  • PSL – 5 radnych


 • II kadencja 2002-2006 (liczba radnych 30)
  • Koalicja SLD-UP - PSL - Samoobrona RP – PD od maja 2003 koalicja SLD-UP - PSL - PD
  • Kluby
  • SLD-UP – 10 radnych
  • Samoobrona RP – 5 radnych
  • POPiS (Platforma Obywatelska i PiS) – 5 radnych
  • PD (Partia Demokratyczna) – 3 radnych
  • PSL – 3 radnych
  • LPR – 4 radnych


 • III kadencja 2006-2010 (liczba radnych 30)
  • Koalicja PO-PSL
  • Kluby
  • PO – 11 radnych
  • PSL – 7 radnych
  • PiS – 6 radnych
  • Samoobrona RP - 4 radnych
  • 2 radnych niezrzeszonych (SLD)


 • IV kadencja 2010-2014 (liczba radnych 30)
  • Koalicja PO-PSL
  • Kluby
  • PO – 14 radnych
  • PSL – 7 radnych
  • PiS – 5 radnych
  • SLD – 4 radnych


 • V kadencja 2014-2018 (liczba radnych 30)
  • Koalicja PSL - PO
  • Kluby
  • PO – 9 radnych
  • PSL – 14 radnych
  • PiS – 6 radnych
  • 1 radny niezrzeszony (SLD)
Sala plenarna.
Źródło: olsztyn.wm.pl

Prezydium Sejmiku

Członkowie prezydium:


 • III kadencja 2006 - 2010


 • IV kadencja 2010 -2014
 • V kadencja 2014 – 2018

Radni

I kadencja 1998-2002

 1. Adamczyk Edward
 2. Aleksiejczuk Bogdan
 3. Babalski Zbigniew – mandat wygasł 30.03.1999 r.
 4. Bielinowicz Paweł
 5. Celmer Antoni
 6. Czepułkowski Jerzy – mandat wygasł 6.11.2000 r.
 7. Czyż Zbigniew - zmarł
 8. Dąbkowski Kazimierz
 9. Fadrowski Zdzisław
 10. Gintowt-Dziewałtowski Witold – mandat wygasł 24.07.2000 r.
 11. Górski Andrzej
 12. Guz Mieczysław
 13. Kopacz Tadeusz - zmarł
 14. Krzyśków Adam
 15. Lewandowski Janusz – mandat wygasł 4.12.2001 r.
 16. Lewin Ryszard
 17. Mańkut Władysław – mandat wygasł 9.10.2001 r.
 18. Osiecki Julian
 19. Peters Marian
 20. Petryna Irena
 21. Pietrzak Wiesław – mandat wygasł 6.11.2000 r.
 22. Piór Maria
 23. Podczaski Paweł
 24. Puchajda Zbigniew
 25. Radomski Edward
 26. Radziemski Jan
 27. Rogiński Paweł
 28. Romańczuk Tomasz - zmarł
 29. Ryński Andrzej
 30. Sadowski Sławomir
 31. Samulowski Wojciech
 32. Sieniakowski Mirosław – mandat wygasł 24.004.2001 r.
 33. Siłka Stanisław
 34. Sobierajski Tadeusz
 35. Sycz Miron
 36. Szatan Bronisław
 37. Szatkowski Stanisław – mandat wygasł 4.12.2001 r.
 38. Szmit Jerzy
 39. Szpanelewska Elżbieta
 40. Śmietanko Andrzej
 41. Tytz Jerzy
 42. Umiński Andrzej – mandat wygasł 22.05.2001 r.
 43. Willenberg Sławomir
 44. Zagożdżon Witold
 45. Żelichowski Stanisław – mandat wygasł 9.10.2001 r.
 46. Suchocka Barbara – wstąpienie w mandat 27.04.1999 r.
 47. Polak Kazimierz zmarł - wstąpienie w mandat 18.09.2001 r.
 48. Zieliński Zbigniew - wstąpienie w mandat 11.12.2001 r.
 49. Kralkowska Krystyna – wstąpienie w mandat 11.12.2001 r.
 50. Bok Adam - wstąpienie w mandat 26.06.2001 r.
 51. Kozłowski Edmund zmarł - wstąpienie w mandat 26.06.2001 r.
 52. Trąpczyński Roman - wstąpienie w mandat 4.12.2001 r.
 53. Dziedzic Aleksander - wstąpienie w mandat 4.12.2001 r.
 54. Garliński Jan - wstąpienie w mandat 28.12.2001 r.
 55. Golińska Barbara - wstąpienie w mandat 28.12.2001 r.

II kadencja - 2002-2006

 1. Edward Adamczyk
 2. Bogdan Aleksiejczuk
 3. Bożena Bagan
 4. Jan Bobek
 5. Eugeniusz Faj
 6. Jerzy Gosiewski – mandat wygasł 7.10.2005 r.
 7. Ewa Gutowska
 8. Henryk Horbaczewski
 9. Paweł Jankowski
 10. Sławomir Jezierski – mandat wygasł 23.12.2002 r.
 11. Zygmunt Komar
 12. Wiesław Kowalski
 13. Adam Krzyśków
 14. Witold Łada
 15. Edward Łoś
 16. Andrzej Majchrzak
 17. Krzysztof Napieralski
 18. Bogdan Nowacki
 19. Mirosław Nowakowski
 20. Julian Osiecki
 21. Edward Przyłucki
 22. Edward Radomski
 23. Bogusław Rogalski – mandat wygasł 25.06.2004 r.
 24. Jerzy Romaszko
 25. Andrzej Ryński
 26. Leszek Sargalski
 27. Miron Sycz
 28. Wojciech Szadziewicz
 29. Bronisław Szatan
 30. Bolesław Tołłoczko
 31. Jadwiga Król – wstąpienie w mandat 11.02.2003 r.
 32. Lidia Walewska- wstąpienie w mandat 31.08.2004 r.
 33. Marek Chojnowski – wstąpienie w mandat 29.11.2005 r.

III kadencja - 2006-2010

 1. Adamczyk Edward
 2. Babalski Zbigniew – mandat wygasł 24.11.2006 r.
 3. Bachar Jerzy
 4. Bobek Jan
 5. Chojecki Artur
 6. Cichoń Janusz – mandat wygasł 30.10.2007 r.
 7. Górska Danuta – mandat wygasł 29.11.2006 r.
 8. Gutowska Ewa
 9. Harhaj Jan
 10. Horbaczewski Henryk
 11. Jankowski Paweł
 12. Kniefel Grzegorz
 13. Krzyśków Adam – mandat wygasł 20.03.2007 r.
 14. Nowakowski Mirosław
 15. Osiecki Julian
 16. Pasławska Urszula
 17. Perliński Jacek
 18. Przyłucki Edward
 19. Puza Adam
 20. Ryński Andrzej
 21. Sargalski Leszek
 22. Sarul Halina
 23. Słoma Jarosław
 24. Sokoll Maria - mandat wygasł 20.03.2007 r.
 25. Sycz Miron – mandat wygasł 30.10.2007 r.
 26. Ulewicz Bożenna
 27. Willenberg Sławomir
 28. Żuchowski Piotr – mandat wygasł 28.12.2007 r.
 29. Żyliński Adam – mandat wygasł 30.10.2007 r.
 30. Nowakowska Teresa - wstąpienie w mandat 12.12.2006 r.
 31. Piwowarczyk Marcin - wstąpienie w mandat 12.12.2006 r.
 32. Kurzątkowski Andrzej - wstąpienie w mandat 24.04.2007 r.
 33. Zdanowski Andrzej - wstąpienie w mandat 24.04.2007 r.
 34. Jaśkowiak Małgorzata - wstąpienie w mandat 27.11.2007 r.
 35. Pietrzak Zbigniew - wstąpienie w mandat 27.11.2007 r.
 36. Politewicz Tadeusz - wstąpienie w mandat 27.11.2007 r.
 37. Szadziewicz Wojciech - wstąpienie w mandat 27.11.2007 r.
 38. Florczyk Jan - wstąpienie w mandat 12.02.2008 r.

IV kadencja - 2010-2014

 1. Adamczyk Edward
 2. Bińczak Tomasz
 3. Bobek Jan
 4. Burczyk Irena
 5. Chojecki Artur
 6. Dawidowski Robert
 7. Dziki Józef
 8. Gołąb Wiesław
 9. Hordejuk Bernadeta
 10. Kalinowski Bogdan
 11. Koch Eugeniusz
 12. Kozłowski Patryk
 13. Mańkut Władysław
 14. Maśkiewicz Jarosław
 15. Nowakowska Teresa
 16. Osiecki Julian
 17. Pasławska Urszula
 18. Perliński Jacek
 19. Pietrzak Wiesław
 20. Pietrzak Zbigniew
 21. Politewicz Tadeusz
 22. Protas Jacek
 23. Ryński Andrzej
 24. Słoma Jarosław
 25. Strzelec Witold
 26. Szadziewicz Wojciech
 27. Szulc Jolanta
 28. Wasilewska Anna
 29. Włodkowski Zbigniew – wygaśnięcie mandatu 25.10.2011 r.
 30. Zakrzewska Urszula
 31. Górczyński Andrzej – wstąpienie w mandat 29.11.2011 r.

V kadencja - 2014-2018

 1. Adamczyk Edward
 2. Bobek Jan
 3. Brzezin Gustaw Marek
 4. Bułajewski Stanisław
 5. Chojecki Artur – mandat wygasł 9.12.2015 r.
 6. Dziki Józef
 7. Hordejuk Bernadeta
 8. Jaskulska Sylwia
 9. Jezierski Sławomir
 10. Kawczyński Ryszard
 11. Koch Eugeniusz
 12. Kossakowski Wojciech – mandat wygasł 30.10.2015 r.
 13. Kozioł Małgorzata
 14. Kozłowski Patryk
 15. Kulasek Marcin
 16. Nowakowska Teresa
 17. Ołdakowski Adam – mandat wygasł 30.10.2015 r.
 18. Osiecki Julian
 19. Pasławska Urszula – mandat wygasł 0.01.2015 r.
 20. Pietrzak Zbigniew
 21. Piwowarczyk Marcin
 22. Politewicz Tadeusz
 23. Protas Jacek – mandat wygasł 30.10.2015 r.
 24. Sadowski Sławomir – mandat wygasł 16.12.2015 r.
 25. Słoma Jarosław – mandat wygasł 1.02.2015 r.
 26. Szter Marek
 27. Szulc Jolanta
 28. Śląska - Zyśk Wioletta
 29. Wasilewska Anna – mandat wygasł 30.10.2015 r.
 30. Żuchowski Piotr – mandat wygasł 1.06.2017 r.
 31. Licznerska Grażyna – wstąpienie w mandat 16.02.2015 r.
 32. Paczkowska Wioletta - wstąpienie w mandat 25.03.2015 r.
 33. Burczyk Irena - wstąpienie w mandat 25.11.2015 r.
 34. Krajewska Teresa - wstąpienie w mandat 25.11.2015 r.
 35. Król Jadwiga - wstąpienie w mandat 25.11.2015 r.
 36. Szliwiński Paweł - wstąpienie w mandat 25.11.2015 r.
 37. Ulewicz Bożenna - wstąpienie w mandat 23.02.2016 r.
 38. Żochowski Krzysztof - wstąpienie w mandat 23.02.2016 r.
 39. Rogowski Jan – wstąpienie w mandat 29.08.2017 r.

VI kadencja 2018-2022

W Wyborach Samorządowych mandat radnego Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego otrzymali[1]:

 1. Śląska-Zyśk Wioletta
 2. Kuchciński Marcin Andrzej
 3. Astramowicz-Leyk Teresa Ewa
 4. Politewicz Tadeusz
 5. Rudnik Dariusz Stanisław
 6. Ulewicz Bożenna
 7. Brzezin Gustaw Marek
 8. Szulc Jolanta Elżbieta
 9. Hordejuk Bernadeta Justyna
 10. Gorczyca Stanisław Andrzej
 11. Kierozalski Grzegorz
 12. Gontarz Robert
 13. Bobek Jan
 14. Kluge Grażyna Teresa
 15. Chyl Marek
 16. Sycz Miron
 17. Kazimierczuk Marcin
 18. Pawlik Jacek Roman
 19. Andruszkiewicz Jolanta Wiesława
 20. Adamczyk Edward Jan
 21. Homza Zbigniew Mirosław
 22. Słoma Jarosław Marek
 23. Czemiel Paweł
 24. Prokop Grzegorz Waldemar
 25. Jaskulska Sylwia Monika
 26. Piwowarczyk Marcin Marian
 27. Piotrowska Jolanta
 28. Osiecki Julian
 29. Kozłowski Patryk
 30. Żuchowski Henryk

Multimedia

Przypisy

 1. https://wybory2018.pkw.gov.pl/pl/geografia/280000#results_elect_council

Bibliografia

 1. Materiały z Kancelarii Sejmiku Województwa Warmińsko-Mazurskiego (A. Maksyśko-Mucha)
 2. http://bip.warmia.mazury.pl/kategoria/6/sejmik-wojewodztwa-informacje-ogolne.html