Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie

Budynek Ośrodka.Źródło: www.soswketrzyn
Budynek Ośrodka.
Źródło: www.soswketrzyn
Data założenia: 1951 r.
Poziom szkoły: podstawowy, gimnazjalny, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Klonowa 2B, 11-400 Kętrzyn
Patron: Jan Paweł II

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie – placówka oświatowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego. Obecnie dyrektorem Ośrodka jest mgr Ewa Jakubiec.

Cele i zadania

Do głównych celów Ośrodka należy:

 • wychowanie ucznia samodzielnego, aktywnego, potrafiącego dokonać wyboru właściwych wartości moralnych, dojrzałego do odpowiedzialnego pełnienia ról społecznych oraz do samodzielnego funkcjonowania w środowisku i aktywnego uczestnictwa w życiu społecznym
 • zapewnienie jak najlepszych warunków do wszechstronnego rozwoju uczniów, na miarę ich potrzeb i możliwości

Działalność szkolno-wychowawcza Ośrodka

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy przeznaczony jest dla dzieci i młodzieży upośledzonej umysłowo w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym i głębokim w wieku od 7 do 24 lat.

Ośrodek tworzą:

 • Szkoła Podstawowa
 • Gimnazjum
 • Zasadnicza Szkoła Zawodowa, w której kształci się w zawodach: ogrodnik, kucharz, stolarz
 • Specjalna szkoła przysposabiająca do pracy

Uczniom zapewnia się opiekę pedagogiczną, logopedyczną i psychologiczną.

Kadra pedagogiczna

 • logopeda – mgr Alina Koleśnik-Nykiel
 • kierownik Internatu – mgr Monika Załoga-Dziadłowska
 • pedagog – mgr Sławomir Kundro
 • psycholog – mgr Beata Powolny
 • zastępca dyrektora Ośrodka – mgr Maria Katarzyna Pikała

Osiągnięcia

Wychowankowie Ośrodka biorą udział w olimpiadach specjalny, w konkursach i festiwalach tanecznych, w konkursach ekologicznych.

Bibliografia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Jana Pawła II w Kętrzynie [01.11.2014]