Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 65: Linia 65:
 
* Sala Rehabilitacyjna,
 
* Sala Rehabilitacyjna,
 
* Sala Usprawniania Sportowego i Fizycznego.
 
* Sala Usprawniania Sportowego i Fizycznego.
 +
 +
W Ośrodku zrealizowano następujące projekty edukacyjne:
 +
 +
* Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego,
 +
* Opaski powstańcze,
 +
* Wycieczka na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie,
 +
* Projekt edukacyjny w gimnazjum "Powstanie Warszawskie w słowach zamknięte".
 +
 
<br/>
 
<br/>
  
Linia 86: Linia 94:
 
<br/>
 
<br/>
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
...
+
 
 +
Wychowankowie Ośrodka biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, plastycznych oraz olimpiadach sportowych.
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 21:29, 14 lis 2014

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Budynek Ośrodka, źródło: Szkolnictwo
Budynek Ośrodka, źródło: Szkolnictwo
Data założenia: 1968 r.
Poziom szkoły: przedszkolny, podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Janusza Korczaka 4, 12-100 Szczytno
Patron: Janusz Korczak


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Szczytnie. Dyrektorem Ośrodka jest Maria Jolanta Rudzka.

Historia

1 stycznia 1968 r. został otwarty Państwowy Zakład Wychowawczy w Szczytnie. Początkowo naukę w Zakładzie pobierało 160 dzieci w 8 oddziałach. W roku szkolnym 1970/1971 było już 206 wychowanków skupionych w 10 oddziałach. W 1973 r. Zakład otrzymał imię Janusza Korczaka i przemianowano go na Specjalny Zakład Wychowawczy.

W roku szkolnym 1975/1976 dla osób przerośniętych wiekowo utworzono klasę VI uzawodowioną o kierunku rolniczym, a w roku szkolnym 1976/1977 przy Specjalnym Zakładzie Wychowawczym powstała trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu krawiectwa lekkiego damskiego.

5 kwietnia 1977 r. zmieniono dotychczasową nazwę zakładu na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka. 20 maja 1978 r. przyznano Ośrodkowi sztandar.


1 września 1999 r. w Ośrodku powstało gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu lekkim, a w roku szkolnym 2000/2001 powstało gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Cele i zadania

Celem Ośrodka jest przede wszystkim troska o wszechstronny rozwój dzieci na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia, a także życia współżycia w społeczeństwie.

Działalność

W skład Ośrodka wchodzą:

W Ośrodku wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne,
 • programy aktywności i komunikacji Knillów,
 • stymulacja polisensoryczna,
 • elementy Metody Dobrego Startu,
 • elementy Pedagogiki Zabawy,
 • elementy Metody Dennisona,
 • Metoda Domana,
 • terapia zabawą,
 • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • dogoterapia,
 • EEG Biofeedback,
 • Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna).

Ośrodek oferuje pracownie zajęć terapeutycznych:

 • Pracownia Metodą Marii Montesori,
 • Stymulacja polisensoryczna,
 • Dogoterapia,
 • EEG Biofeedback,
 • Tomatis (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna),
 • AAC - Alternatywna i Wspomagająca Komunikacja,
 • Pracownia Nauczania Indywidualnego,
 • Terapia Poznawania Świata,
 • Sala Rehabilitacyjna,
 • Sala Usprawniania Sportowego i Fizycznego.

W Ośrodku zrealizowano następujące projekty edukacyjne:

 • Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego,
 • Opaski powstańcze,
 • Wycieczka na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie,
 • Projekt edukacyjny w gimnazjum "Powstanie Warszawskie w słowach zamknięte".


Kadra pedagogiczna

Wicedyrektorzy:

 • ds Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy - Iwona Agata Kacak
 • ds Szkoły Podstawowej i Internatu - Iwona Pruszkowska

Rewalidacja:

 • logopeda - Ewa Radziwińska, Halina Obrębska
 • pedagog - Barbara Jałoszyńska
 • psycholog - Ojcewicz Hanna

Wychowawcy Internatu:

Marcin Bałazy, Ewa Bienia, Teresa Ciecierska, Barbara Jabłońska, Bożena Kajdana, Maria Rzepecka, Paweł Walerzak, Magdalena Wylot


Osiągnięcia

Wychowankowie Ośrodka biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, plastycznych oraz olimpiadach sportowych.

Bibliografia


Ośrodek, 14.11.2014 r.

SOSW Szczytno, 14.11.2014 r.

Szkolnictwo, 14.11.2014 r.