Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Janusza Korczaka 4, 12-100 Szczytno
Patron: Janusz Korczak


Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie – ...

Historia

...

Cele i zadania

...

Działalność

W skład Ośrodka wchodzą:

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Bibliografia


SOSW Szczytno, 14.11.2014 r.

Szkolnictwo, 14.11.2014 r.