Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Budynek Ośrodka.Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek Ośrodka.
Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1968 r.
Poziom szkoły: przedszkolny, podstawowy, ponadpodstawowy, ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Janusza Korczaka 4, 12-100 Szczytno
Patron: Janusz Korczak

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Szczytnie. Dyrektorem Ośrodka jest Maria Jolanta Rudzka.

Historia

1 stycznia 1968 r. został otwarty Państwowy Zakład Wychowawczy w Szczytnie. Początkowo naukę w Zakładzie pobierało 160 dzieci w 8 oddziałach. W roku szkolnym 1970/1971 było już 206 wychowanków skupionych w 10 oddziałach. W 1973 r. Zakład otrzymał imię Janusza Korczaka i przemianowano go na Specjalny Zakład Wychowawczy.

W roku szkolnym 1975/1976 dla osób przerośniętych wiekowo utworzono klasę VI uzawodowioną o kierunku rolniczym, a w roku szkolnym 1976/1977 przy Specjalnym Zakładzie Wychowawczym powstała trzyletnia Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna o profilu krawiectwa lekkiego damskiego.

5 kwietnia 1977 r. zmieniono dotychczasową nazwę zakładu na Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy imienia Janusza Korczaka. 20 maja 1978 r. przyznano Ośrodkowi sztandar.

1 września 1999 r. w Ośrodku powstało gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu lekkim, a w roku szkolnym 2000/2001 powstało gimnazjum dla osób upośledzonych w stopniu umiarkowanym.

Cele i zadania

Celem Ośrodka jest przede wszystkim troska o wszechstronny rozwój dzieci na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie ich do codziennego życia, a także współżycia w społeczeństwie.

Działalność

Ośrodek przeznaczony jest dla dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, znacznym, ze sprzężeniami oraz autyzmem.

W skład Ośrodka wchodzą:

W Ośrodku wykorzystywane są następujące metody pracy:

 • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
 • programy aktywności i komunikacji Knillów
 • stymulacja polisensoryczna
 • elementy Metody Dobrego Startu
 • elementy Pedagogiki Zabawy
 • elementy Metody Dennisona
 • Metoda Domana
 • terapia zabawą
 • metody komunikacji alternatywnej i wspomagającej,
 • dogoterapia,
 • EEG Biofeedback
 • Tomatisa (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)

Ośrodek oferuje pracownie zajęć terapeutycznych:

 • pracownia Metodą Marii Montesori
 • stymulacja polisensoryczna
 • dogoterapia
 • EEG Biofeedback
 • Tomatis (stymulacja audio-psycho-lingwistyczna)
 • AAC - Alternatywna i Wspomagająca Komunikacja
 • pracownia Nauczania Indywidualnego,
 • Terapia Poznawania Świata
 • sala rehabilitacyjna
 • sala usprawniania sportowego i fizycznego

W Ośrodku zrealizowano następujące projekty edukacyjne:

 • Wycieczka do Muzeum Powstania Warszawskiego
 • Opaski powstańcze
 • Wycieczka na Cmentarz Wojskowy na Powązkach w Warszawie
 • Projekt edukacyjny w gimnazjum "Powstanie Warszawskie w słowach zamknięte"

Kadra pedagogiczna

Wicedyrektorzy:

 • ds Gimnazjum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Szkoły Przysposabiającej do Pracy – Iwona Agata Kacak
 • ds Szkoły Podstawowej i Internatu – Iwona Pruszkowska

Rewalidacja:

 • logopeda – Ewa Radziwińska, Halina Obrębska
 • pedagog – Barbara Jałoszyńska
 • psycholog – Ojcewicz Hanna

Wychowawcy Internatu: Marcin Bałazy, Ewa Bienia, Teresa Ciecierska, Barbara Jabłońska, Bożena Kajdana, Maria Rzepecka, Paweł Walerzak, Magdalena Wylot

Osiągnięcia

Wychowankowie Ośrodka biorą udział w konkursach przedmiotowych, artystycznych, plastycznych oraz olimpiadach sportowych.

Bibliografia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie [14.11.2014]
SOSW Szczytno [14.11.2014]
szkolnictwo.pl [14.11.2014]