Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy

Budynek Ośrodka.Źródło: www.szkolnictwo.pl, 05.11.2014 r.
Budynek Ośrodka.
Źródło: www.szkolnictwo.pl, 05.11.2014 r.
Data założenia: 1991 r.
Poziom szkoły: podstawowa, ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Wyborska 12, 13-100 Nidzica
Patron: ks. Jan Tawrdowski

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy – placówka oświatowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w Nidzicy. Obecnie dyrektorem Ośrodka jest Bożena Breńska.

Historia

Pierwszą Szkołę Podstawową Specjalną powołano w 1991 r. Dyrektorem placówki została Bernadetta Ojrzyńska. W początkowym okresie w Szkole było tylko 44 uczniów i 6 nauczycieli.
24 marca 1999 r. powołano gimnazjum, a placówkę przekształcono w Zespół Szkół Specjalnych. W 2002 r. powstała Zasadnicza Szkoła Zawodowa, która kształciła uczniów w zawodzie tapicer i krawiec. 1 września 2005 r. Ośrodkowi nadano imię ks. Jana Twardowskiego. W tym samym roku rozpoczęła funkcjonowanie Szkoła Przysposabiająca do Pracy.

Działalność Ośrodka

W Ośrodku funkcjonuje:

W Ośrodku odbywają się zajęcia stymulujące rozwój psychoruchowy dzieci w następujących sferach: poznawczej, emocjonalnej, ruchowej w zakresie psychomotoryki, funkcji mowy, rozwój społeczny. Organizowane są tutaj również zajęcia specjalistyczne i rewalidacja: logopedia, logorytmika, terapia metodą Tomatisa, Ruch Rozwijający metodą W. Sherborne, Metoda Dobrego Startu, SI - terapia integracji sensorycznej, terapia EEG - Biofeedback, socjoterapia, zajęcia psychoedukacyjne, muzykoterapia, techniki szkolne w zakresie liczenia i myślenia matematycznego, techniki szkolne w zakresie czytania i pisania, zajęcia rozwijające uzdolnienia, zajęcia wyrównujące braki, zajęcia z doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Kadra pedagogiczna

Wicedyrektor – Urszula Knapińska

Nauczyciele przedmiotowo-rewalidacyjni: Beata Andryszczyk, Wiesława Chmielewska-Floch, Anna Chojnacka, Alicja Długokęcka, Małgorzata Górna, Małgorzata Jakobczuk, Krystyna Karasińska, Agata Kij, Ewelina Kozicka, Joanna Maksym, Marta Michalska-Kopka, Monika Miros, Bernadetta Ojrzyńska, Joanna Orzechowska, Barbara Sosnowska, Dorota Szczepkowska, Edyta Śledzińska, Beata Żygadło, Karolina Zielińska,

Osiągnięcia

Wychowankowie Ośrodka otrzymali m.in. następujące nagrody i wyróżnienia:

  • wyróżnienie w Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym "Błogosławiony Jan Paweł II"
  • wyróżnienie w V Diecezjalnym Konkursie Plastycznym "Błogosławiona Bolesława Lament – apostołka jedności we współczesnym świecie"
  • III miejsce w kategorii ZSZ w II Wojewódzkim Konkursie Wiedzy - Pierwsza Pomoc "Dbajmy o zdrowie i życie"
  • III miejsce w VI Wojewódzkim Przeglądzie Piosenki "Ze starego śpiewnika" organizowanym przez SOSW w Olsztynie.

Bibliografia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego w Nidzicy [05.11.2014]
szkolnictwo.pl [05.11.2014]