Stanisław Kuprjaniuk: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 89: Linia 89:
 
<br/>
 
<br/>
 
[[Kategoria: Turystyka|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Ludzie turystyki|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Zabytki|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Budownictwo ludowe|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Architektura|Kuprjaniuk Stanisław]]
 
[[Kategoria: Turystyka|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Ludzie turystyki|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Zabytki|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Budownictwo ludowe|Kuprjaniuk Stanisław]][[Kategoria: Architektura|Kuprjaniuk Stanisław]]
<br/>
 
 
 
<br/>
 
''' Weronika Wojnowska ''' – muzealnik, kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego [[Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku]].
 
<br/>
 
 
== Życiorys ==
 
Weronika Wojnowska uodziła się w 1958 roku. Absolwentka archeologii ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych na [[Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu|Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu]], 1977-1983. Pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika od 1984, w latach 1987-2012 kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego i Numizmatów, od 2012 kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.
 
== Działalność społeczna, kulturalna, naukowa ==
 
Od roku 1999 (wspólnie z [[Jagoda Jadwiga Semków|Jagodą Semków]]) zajmuje się inwentaryzacją pieców kaflowych na terenie [[Warmia|Warmii]], [[Mazury|Mazur]] i [[Pomorze|Pomorza]] publikując wyniki badań, organizując i biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest współzałożycielem [[Towarzystwo Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie|Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie]] gromadzącego obiekty związane z dawną techniką grzewczą. Od roku 2002 współpracuje z, wychodzącym w Lublinie, pismem "Świat Kominków" (również jako członek rady programowej pisma). Jest autorem  i współautorem  wystaw muzealnych oraz publikacji na temat rzemiosła artystycznego i kultury materialnej, zwłaszcza pieców kaflowych i witraży.
 
<br/>
 
== Publikacje ==
 
Cykl artykułów w piśmie "Świat Kominków" na temat zabytkowych urządzeń grzewczych, szczególnie z terenu Warmii Mazur i Pomorza (własne lub wspólnie z Jagodą Semków) m.in.:
 
 
''Fabryki pieców w XIX i XX w. w północnej Polsce'', SK 1/(5)2005;
 
 
''Jak ogrzewała się wieś'', SK 2/2005;
 
 
''Fabryka pieców Waltera Wendla'', SK 4(18)/2008;
 
 
''O potrzebie istnienia muzeum pieców kaflowych'', SK 2 (20)/2009;
 
 
''Z Elbląga na Śląsk i z powrotem'', SK 23/2010;
 
 
''Na tyłach historii. Piece kaflowe w pałacach i dworach Warmii i Mazur'', SK 30/2011;
 
 
''Piece Tobiasa Christopha Feinera – ojca berlińskich pieców kaflowych w pałacu biskupim we Fromborku'', SK 31/2012.
 
 
 
Bochen Antoni, Olszewski Andrzej, Piechocki Sebastian, Pospieszna Barbara, Semków Jagoda, Wojnowska Weronika, ''Ciepłownictwo Złota księga Ciepłownictwa w Polsce polskie. District heating in Poland'', Bydgoszcz 2013.
 
 
''Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały Konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum  Mikołaja Kopernika we Fromborku'', red. Maria Dąbrowska, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska, Frombork 2011.
 
 
Wierschowski Miriam, Wojnowska Weronika, Kuprjaniuk Stanisław, ''Die Tätigkeit der Glasmalereiwerkstatt Dr. H. Oidtmann in Ost-und Westpreussen in der zweiten halfte des 19. und beginn des 20. jahrhunderts'', katalog Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich 2008;
 
 
Wojnowska Weronika, ''Der Koblenzer Glasmaler Joseph Maria Machhausen (1847-1894) im Ermland'', „Koblenzer Beiträge zur Geschichte und Kultur“, 2003, nr 13;
 
 
Wojnowska Weronika, ''Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich w II połowie XIX i I połowie. XX wieku, Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną. Muzeum Zamkowe w Malborku'', Stowarzyszenie Miłośników Witraży, Kraków-Malbork 2009;
 
 
Wojnowska Weronika, ''Witraża na Warmii'', publikacja multimedialna wydana w ramach projektu „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii”, Olsztyn 2008;
 
<br/>
 
== Nagrody i wyróżnienia ==
 
Stypendia naukowe  Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2002, 2005 i 2008 (wraz z Jagodą Semków) na inwentaryzację zabytkowych pieców kaflowych
 
 
Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku 2009;
 
 
Nagroda Superpłomień Roku 2006 przyznawana przez kwartalnik ''Świat kominków'' za popularyzację sztuki zduńskiej oraz Nagroda Płomień Roku w kategorii Wydarzenie Krajowe Roku 2011 za redakcję książki ''Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce'', pokonferencyjnej publikacji wydanej przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku;
 
 
Odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007;
 
 
Doroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury, 2011.
 
<br/>
 
== Linki zewnętrzne ==
 
 
http://piecekaflowe.republika.pl
 
 
http://www.kominki.org/blogi/piecoblog
 
<br/>
 
[[Kategoria: Turystyka|Wojnowska, Weronika]] [[Kategoria: Ludzie turystyki|Wojnowska, Weronika]] [[Kategoria: Konserwatorzy zabytków i muzealnicy|Wojnowska, Weronika]][[Kategoria: Zabytki|Wojnowska, Weronika]]
 
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 18:36, 3 lut 2014


Stanisław Kuprjaniuk - historyk, fotografik, przewodnik.

Życiorys

Urodził się w 1972 roku w Pasłęku. W 1996 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogicznym. W latach 1997-1998 pracował na stanowisku nauczyciela turystyki w technikum hotelarskim w Elblągu. Od 1994 roku działa w branży turystycznej jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych ze specjalizacją na kraje Beneluxu, Czechy, Austrię, Węgry, Słowację oraz Litwę. Od 1997 roku czynny przewodnik regionalny Warmii, Mazur i Ziemi Elbląskiej ze specjalizacją na Wzgórze Katedralne we Fromborku. W 2010 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku historia. W 2013 roku doktoryzował się pracą na temat „Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek”.

Działalność kulturalna i naukowa

Od roku 2001 zajmuje się tworzeniem dokumentacji fotograficznej, zapisując stan zachowania obiektów zabytkowych z terenu Warmii, Mazur, Barcji, Natangi, Żuław Wiślanych, tzw. Prus Górnych, Powiśla i Ziemi Lubawskiej: kapliczki, krzyże, witraże, piece kaflowe, cmentarze, architekturę, zabytki techniki, rzeźbę i malarstwo sakralne. Dokonania fotograficzne wykorzystywane były w publikacjach naukowych i popularno-naukowych własnych oraz innych osób np. bp Julian Wojtkowski, Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz, Weronika Wojnowska, Jagoda Jadwiga Semków, Bogusława Chorostian, Janusz Hochleitner, Andrzej Rzempołuch, Jowita Jagla, związanych z warmińskimi instytucjami kultury i nauki (Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Efektem dotychczasowej pasji fotograficznej były również autorskie wystawy.

Publikacje

Frombork, Olsztyn 2011;

Kapliczki, krzyże i figury przydrożne gminy Pieniężno, Pieniężno 2011;

Kapliczki i krzyże na Warmii, publikacja multimedialna wydana w ramach projektu „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii”, Olsztyn 2008;

Kapliczki i krzyże parafii Gietrzwałd w perspektywie objawień maryjnych w 1877 r., [w:] Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. bp J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011;

Kapliczki św. Józefa w okolicy Braniewa, „Tygiel – kwartalnik kulturalny”, Elbląg 2013;

Kuprjaniuk Stanisław, Liżewska Iwona, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012;

Patroni warmińskich kapliczek – św. Józef, [w:] Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. bp J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2012;

Patroni warmińskich kapliczek – św. Antoni z Padwy, [w:] Św. Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013;

Potencjał kulturowy Wzniesień Elbląskich na przykładzie małej architektury sakralnej, [w:] Kulturowe wartości Wzniesień Elbląskich w perspektywie Gminy Milejewo, red. J. Hochleitner i W. Moska, Elbląg 2008.

Autor fotografii do publikacji z dziedziny historii, kultury i sztuki

Chorostian Bogusława, Pamiętniki Anny Schilling, Olsztyn - Frombork 2010;

Graziani Irene, La bottega dei Torelli, Biblioteca do storia dell’arte, Editrice Compositori, Bologna 2005;

Hochleitner Janusz, Warmińskie łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania, Olsztyn 2013;

Jagla Jowita, Obraz chorób w malowidłach z warmińskich sanktuariów w Świętej Lipce i Chwalęcinie – refleksje porównawcze, „Medycyna Nowożytna. Studia nad Kulturą Medyczną”, t. 18, z. 1-2, 2012;

Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) – osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, Biblioteka Wydziału Teologii UWM, Olsztyn 2005;

Koblenzer Beitrage zur Geschichte und Kultur, Koblenz 2005;

Leo Jan, Dzieje Prus. Z braniewskiego wydania roku 1725 przełożył Bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2008;

Lombard Piotr, Cztery księgi sentencji, t. 1., przełożył Bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013;

Mistrz Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z Mątów, Olsztyn 2012;

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku, red. M. Dąbrowska, J. Semków, W. Wojnowska, Frombork 2010;

Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), Muzeum Pałacu w Wilanowie, Wilanów 2009;

Warmińska Kapituła Katedralna, Olsztyn 2010;

Wierschowski Miriam, Wojnowska Weronika, Kuprjaniuk Stanisław, Die Tätigkeit der Glasmalereiwerkstatt Dr. H. Oidtmann in Ost- und Westpreussen in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Linnich 2007;

Wojnowska Weronika, Witraże na Warmii, publikacja multimedialna wydana w ramach projektu „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii”, Olsztyn 2008.

Wystawy fotograficzne

Warmia biskupa Ignacego Krasickiego – Ośrodek Bałtycki WHS w Pułtusku – Frombork 2001;

Warmińskie kapliczki – Muzeum Kultury Ludowej – Węgorzewo 2008;

Kapliczki i krzyże gminy Dywity stan zastany – Biblioteka Wojewódzka im. Emilii Sukertowej-Biedrawiny – Olsztyn 2013;

Kapliczki i krzyże gminy Dywity w obiktywie dra Stanisława Kuprjaniuka - Urząd Gminy Dywity - Dywity 2013.

Ciekawostki

Zajmuje się rysunkiem piórkiem i tuszem. Tematem przewodnim jest architektura Warmii, Mazur, Barcji, Natangi, Żuław Wiślanych, tzw. Prus Górnych, Powiśla i Ziemi Lubawskiej.

Nagrody i wyróżnienia

Stypendia twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony dóbr kultury w latach 2005 i 2008 – projekt „Warmińskie kapliczki”.

Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 – projekt „Kapliczki i krzyże gminy Dywity”.

Linki zewnętrzne

http://www.frombork.republika.pl

http://www.kapliczkiwarmii.republika.plBogusława Chorostian

Życiorys


Praca


Działalność społeczna, kulturalna, naukowa


Ciekawostki


Publikacje

Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia