Stanisław Kuprjaniuk

Z Encyklopedia Warmii i Mazur


Stanisław Kuprjaniuk

Życiorys

Urodził się w 1972 roku w Pasłęku. W 1996 roku ukończył studia licencjackie na Wydziale Nauk Społecznych Uniwersytetu Gdańskiego na kierunku pedagogicznym. W latach 1997-1998 pracował na stanowisku nauczyciela turystyki w technikum hotelarskim w Elblągu. Od 1994 roku działa w branży turystycznej jako pilot wycieczek krajowych i zagranicznych ze specjalizacją na kraje Beneluxu, Czechy, Austrię, Węgry, Słowację oraz Litwę. Od 1997 roku czynny przewodnik regionalny Warmii, Mazur i Ziemi Elbląskiej ze specjalizacją na Wzgórze Katedralne we Fromborku. W 2010 roku ukończył studia magisterskie na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie na kierunku historia. W 2013 roku doktoryzował się pracą na temat „Mała architektura sakralna na Warmii do 1945 roku ze szczególnym uwzględnieniem kapliczek”.

Działalność kulturalna, naukowa

Od roku 2001 zajmuje się tworzeniem dokumentacji fotograficznej, zapisując stan zachowania obiektów zabytkowych z terenu Warmii, Mazur, Żuław Wiślanych, tzw. Prus Górnych i Powiśla: kapliczki, krzyże, witraże, piece kaflowe, nekropolie, architekturę, rzeźbę i malarstwo sakralne. Dokonania fotograficzne wykorzystywane były w publikacjach naukowych i popularno-naukowych własnych oraz innych osób związanych z warmińskimi instytucjami kultury i nauki (Fundacja im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Efektem dotychczasowej pasji fotograficznej były również autorskie wystawy. Wystawy fotograficzne:

a) Warmia biskupa Ignacego Krasickiego – Ośrodek Bałtycki WHS w Pułtusku – Frombork 2001;

b) Warmińskie kapliczki – Muzeum Kultury Ludowej – Węgorzewo 2008;

c) Kapliczki i krzyże gminy Dywity stan zastany – Biblioteka Wojewódzka im. Emilii Sukertowej- Biedrawiny – Olsztyn 2013;

d) Kapliczki i krzyże gminy Dywity w obiktywie dra Stanisława Kuprjaniuka - Urząd Gminy Dywity - Dywity 2013.

Publikacje

Potencjał kulturowy Wzniesień Elbląskich na przykładzie małej architektury sakralnej, [w:] Kulturowe wartości Wzniesień Elbląskich w perspektywie Gminy Milejewo, red. J. Hochleitner i W. Moska, Elbląg 2008;

Kapliczki i krzyże parafii Gietrzwałd w perspektywie objawień maryjnych w 1877 r., [w:] Matka Boża w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. bp J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2011;

Patroni warmińskich kapliczek – św. Józef, [w:] Św. Józef w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. bp J. Jezierski i K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2012;

Patroni warmińskich kapliczek – św. Antoni z Padwy, [w:] Św. Antoni z Padwy w wierze, kulcie, teologii i sztuce. Perspektywa regionalna i uniwersalna, red. K. Parzych-Blakiewicz, Olsztyn 2013;

S. Kuprjaniuk, I. Liżewska, Warmińskie kapliczki, Olsztyn 2012.

Kapliczki św. Józefa w okolicy Braniewa, „Tygiel – kwartalnik kulturalny” - oddane do druku;

Kapliczki i krzyże na Warmii, Olsztyn 2008, publikacja multimedialna wydana w ramach projektu „Dom Warmiński – turystyczne odkrywanie Warmii”;

Frombork, Olsztyn 2011;

Współautor albumu: Kapliczki, krzyże i figury przydrożne gminy Pieniężno, Pieniężno 2011.

Autor fotografii do publikacji z dziedziny sztuki, kultury i historii (również wydawnictw zagranicznych)

I. Graziani, La bottega dei Torelli, Biblioteca do storia dell’arte, Editrice Compositori, Bologna 2005;

Kardynał Stanisław Hozjusz (1504-1579) – osoba, myśl, dzieło, czasy, znaczenie, red. S. Achremczyk, Biblioteka Wydziału Teologii UWM, Olsztyn 2005;

Koblenzer Beitrage zur Geschichte und Kultur, Koblenz 2005;

W. Wojnowska, S. Kuprjaniuk, M, Wierschowski, Die Tätigkeit der Glasmalereiwerkstatt Dr. H. Oidtmann in Ost- und Westpreussen in der zweiten Hälfte des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts, Linnich 2007;

J. Leo, Dzieje Prus. Z braniewskiego wydania roku 1725 przełożył Bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2008;

Święto Baroku. Sztuka w służbie prymasa Michała Stefana Radziejowskiego (1645-1705), Muzeum Pałacu w Wilanowie, Wilanów 2009;

Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku w dniach 5-7 września 2008 roku, red. M. Dąbrowska, J. Semków, W. Wojnowska, Frombork 2010;

Mistrz Jan z Kwidzyna, Siedmiolilie Doroty z Mątów, Olsztyn 2012;

P. Lombard, Cztery księgi sentencji, t. 1., przełożył Bp Julian Wojtkowski, Olsztyn 2013;

J. Hochleitner, Warmińskie łosiery. Studium lokalnego pielgrzymowania, Olsztyn 2013.


Ciekawostki

Znajomość języków obcych: niemieckiego, angielskiego, rosyjskiego.

Zajmuje się rysunkiem piórkiem i tuszem w tematyce architektury Warmii, Mazur, Żuław Wiślanych, Powiśla i tzw. Oberlandu.


Nagrody i wyróżnienia

Stypendium twórcze Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w zakresie ochrony dóbr kultury w latach 2005 i 2008 – projekt „Warmińskie kapliczki”.

Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w roku 2012 – projekt „Kapliczki i krzyże gminy Dywity”.

Linki zewnętrzne http://www.frombork.republika.pl http://www.kapliczkiwarmii.republika.plElżbieta Topolnicka-Niemcewicz

Życiorys

Nota biograficzna

Elżbieta Topolnicka-Niemcewicz - Historyk sztuki, działacz społeczno-kulturalny. Urodziła sie 1947 r. Pochodzi z rodziny kresowej, do roku 1973 mieszkała w Olsztynie, w latach 1967 – 1973 pracowała w Oddziale Warmińsko-Mazurskim PTTK, była przewodnikiem po Województwie Olsztyńskim, Społecznym Opiekunem Zabytków. Odznaczona srebrną Odznaką PTTK. Wspomnieniami z tamtego okresu podzieliła się w artykule poświęconym Władysławowi Ogrodzińskiemu, wieloletniemu prezesowi Oddziału PTTK w Olsztynie, pt. Spod Wysokiej Bramy, wydanym w opracowaniu J. Chłosty – Nigdy nie wypuszczał pióra z ręki.

Była członkiem SSK „Pojezierze” w Olsztynie. Po ukończeniu studiów na Uniwersytecie Jagiellońskim podjęła pracę w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, gdzie zorganizowała kilkadziesiąt wystaw, w tym jedną z największych w Polsce, poświęconą Mikołajowi Kopernikowi pt. Niebo widziane z Ziemi (1983), autorka katalogów poświęconych sztuce współczesnej. Jest pomysłodawcą, współzałożycielem i prezesem Fundacji im. Mikołaja Kopernika we Fromborku, która działalnością swoją obejmuje prowadzenie Izby Dziedzictwa Kulturowego, wydawnictwo czasopisma Folia Fromborcensia, pod red. Andrzeja Rzempołucha, gromadzenie sztuki współczesnej na rzecz regionu. Publikuje artykuły poświęcone artystycznej przeszłości Warmii oraz artystom współczesnym. Jest autorem opracowania Skarby z poddasza, kolekcji dziedzictwa kulturowego we Fromborku. Opracowała dorobek artystyczny Barbary Hulanickiej, tkaczki uprawiającej tkaninę dwuosnowową i gobelin. Podróżowała po krajach Europy Zachodniej i USA, który to wyjazd zaowocował cyklem artykułów prasowych pt. Sycomore Station. Jest członkiem NFZZ „Solidarność” od momentu założenia. Była współorganizatorem trzech dużych wystaw rocznicowych upamiętniającym historię związku, które miały miejsce w Braniewie i we Fromborku, gdzie wystawa prezentowała niezależną działalność wydawniczą w okresie stanu wojennego, głównie ze zbioru Jana Borowskiego. W latach 1978 –2006 była członkiem Stowarzyszenia Historyków Sztuki, obecnie członek Stowarzyszenia Muzealników Polskich oraz Towarzystwa Naukowego im. Wojciecha Kętrzyńskiego.


Praca


Działalność społeczna, kulturalna, naukowa


Ciekawostki


Publikacje


Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia

Odznaczenia: Zasłużony Dla Warmii i Mazur, Zasłużony dla Kultury Polskiej, Złoty Krzyż Zasługi.Weronika Wojnowska

Życiorys

Weronika Wojnowska

(1958- ) – muzealnik, kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku Biografia Absolwentka archeologii ze specjalnością konserwacja zabytków archeologicznych na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu, 1977-1983 Pracownik Muzeum Mikołaja Kopernika od 1984, w latach 1987-2012 kustosz Działu Rzemiosła Artystycznego i Numizmatów, od 2012 kustosz Działu Sztuki i Rzemiosła Artystycznego.

Działalność 

Od roku 1999 (wspólnie z Jagodą Semkow) zajmuje się inwentaryzacją pieców kaflowych na terenie Warmii, Mazur i Pomorza publikując wyniki badań, organizując i biorąc udział w konferencjach naukowych. Jest współzałożycielem Towarzystwa Miłośników Pieców Kaflowych im. Waltera Wendla w Braniewie gromadzącego obiekty związane z dawną techniką grzewczą. Od roku 2002 współpracuje z, wychodzącym w Lublinie, pismem Świat Kominków (również jako członek rady programowej pisma). Jest autorem i współautorem wystaw muzealnych oraz publikacji na temat rzemiosła artystycznego i kultury materialnej, zwłaszcza pieców kaflowych i witraży. Publikacje Wybór: Cykl artykułów w piśmie Świat kominków na temat zabytkowych urządzeń grzewczych, szczególnie z terenu Warmii Mazur i Pomorza (własne lub wspólnie z Jagodą Semków) min.: Fabryki pieców w XIX i XX w. w północnej Polsce SK 1/(5)2005, Jak ogrzewała się wieś, SK 2/2005, Fabryka pieców Waltera Wendla, SK 4(18)/2008, O potrzebie istnienia muzeum pieców kaflowych, SK 2 (20)/2009, Z Elbląga na Śląsk i z powrotem, SK 23/2010, Na tyłach historii. Piece kaflowe w pałacach i dworach Warmii i Mazur, SK 30/2011, Piece Tobiasa Christopha Feinera – ojca berlińskich pieców kaflowych w pałacu biskupim we Fromborku, SK 31/2012. Antoni Bochen, Andrzej Olszewski, Sebastian Piechocki, Barbara Pospieszna, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska Ciepłownictwo Złota księga Ciepłownictwa w Polsce polskie. District heating in Poland, Bydgoszcz 2013. Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce. Materiały Konferencji naukowej zorganizowanej w Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, red. Maria Dąbrowska, Jagoda Semków, Weronika Wojnowska, Frombork 2011. Weronika Wojnowska, Der Koblenzer Glasmaler Joseph Maria Machhausen (1847-1894) im Ermland, „Koblenzer Beiträge zur Geschichte und Kultur“, 2003, nr 13. Weronika Wojnowska, Działalność pracowni witrażowej Heinricha Oidtmanna w Prusach Wschodnich i Zachodnich w II połowie XIX i I połowie. XX wieku, Witraże w obiektach zabytkowych. Między konserwacją a sztuką współczesną. Muzeum Zamkowe w Malborku, Stowarzyszenie Miłośników Witraży, Kraków-Malbork 2009. Weronika Wojnowska, Witraże na Warmii, Przewodnik Warmiński, zestaw CD, Olsztyn 2008, nr 8. MiriamWierschowski, Weronika Wojnowska, Stanisław Kuprjaniuk, Die Tätigkeit der Glasmalereiwerkstatt Dr. H. Oidtmann in Ost- und Westpreussen in der zweiten halfte des 19. und beginn des 20. jahrhunderts, katalog Deutsches Glasmalerei-Museum Linnich 2008. Nagrody i wyróżnienia - Stypendia naukowe (wraz z Jagodą Semków) na inwentaryzację zabytkowych pieców kaflowych: Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w latach 2002, 2005 i 2008 oraz Stypendium artystyczne Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego w roku 2009. - Nagroda Superpłomień Roku 2006 przyznawaną przez kwartalnik Świat kominków za popularyzację sztuki zduńskiej oraz Nagroda Płomień Roku w kategorii Wydarzenie Krajowe Roku 2011 za redakcję książki Piece kaflowe w zbiorach muzealnych w Polsce, pokonferencyjnej publikacji wydanej przez Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku. - Odznaczenie Zasłużony dla Kultury Polskiej przyznane przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, 2007. - Doroczna Nagroda Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego w dziedzinie kultury, 2011.


Obecność w sieci

Strona internetowa http://piecekaflowe.republika.pl/

Blog http://www.kominki.org/blogi/piecoblog
Praca


Działalność społeczna, kulturalna, naukowa


CiekawostkiPublikacje

Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia


Linki zewnętrzne


Bogusława Chorostian

Życiorys


Praca


Działalność społeczna, kulturalna, naukowa


Ciekawostki


Publikacje


Wydawnictwa autorskie

Nagrody i wyróżnienia