Stanisław Szteyn

Stanisław Szteyn

Data i miejsce urodzenia 30 czerwca 1933 r.
Kraków

Stanisław Szteyn (ur. 30 czerwca 1933 w Krakowie) – profesor uczelni olsztyńskich, biolog, rektor Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie.

Życiorys

Szkoła i wykształcenie

Absolwent Wydziału Biologii i Nauk o Ziemi Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Stopień doktora uzyskał w 1965 r., doktora habilitowanego w 1972 r., zaś tytuł profesora otrzymał w 1988 r.

Praca

Pracę naukową rozpoczął jako asystent i adiunkt w Katedrze Anatomii Zwierząt Wydziału Weterynaryjnego Akademii Rolniczej w Lublinie (1961-1972). W 1972 r. rozpoczął pracę w Wyższej Szkole Nauczycielskiej w Olsztynie (od 1974 r. Wyższa Szkoła Pedagogiczna). Pełnił m.in. funkcję kierownika Zakładu Biologii, dyrektora Instytutu Biologii, kierownika Katedry Anatomii Kręgowców, dziekana Wydziału Matematyczno-Przyrodniczego, prorektora oraz dwukrotnie rektora Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Olsztynie (1981-1983, 1990-1993). Od 1998 r. pracował na Wydziale Biologii Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie (od 1999 r. Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie). Jest autorem ponad 100 publikacji naukowych, współautorem podręcznika "Anatomia topograficzna zwierząt domowych".

Działalność społeczna, kulturalna, naukowa, polityczna

Jest członkiem naukowych towarzystw polskich i zagranicznych, m.in. Polskiego Towarzystwa Anatomicznego (członek władz krajowych). Za swoją działalność otrzymał nagrody Ministra Szkolnictwa Wyższego, a także odznaczenia, m.in. Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski, Złoty Krzyż Zasługi, Medal Komisji Edukacji Narodowej, tytuł Zasłużony Nauczyciel PRL.

Jako emeryt pracuje w Olsztyńskiej Szkole Wyższej im. Józefa Rusieckiego na Wydziale Wychowania Fizycznego.

Bibliografia

Jubileusz 50-lecia Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie, tom II, Wydawnictwo Akademii Rolniczo-Technicznej, Olsztyn 1999.

Zobacz też

pl.wikipedia.org [22.12.2013]
uwm.edu.pl [22.12.2013]
eGazeta UWM [22.12.2013]

Ostatnio zmodyfikowano 12:11, 17 mar 2015