Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Lamkowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich - Lamkowo – organizacja pozarządowa założona z inicjatywy mieszkańców we wsi Lamkowo, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego 4 maja 2011 r. Mimo krótkiej historii Koło Gospodyń Wiejskich aktywizuje społeczność lokalną. Wspólnie z Radą Sołecką zainicjowało m.in. Święto Pieczonego Ziemniaka [1].

Informacje ogólne

Celami statutowymi Koła Gospodyń Wiejskich w Lamkowie są [2]:

 • integracja i poprawienie jakości życia mieszkańców sołectwa Lamkowo,
 • aktywizacja, integracja i promowanie kobiet w życiu społecznym, gospodarczym i kulturalnym,
 • działanie na rzecz poprawy estetyki, architektury krajobrazu wsi sołectwa lamkowo i ochrony środowiska,
 • wspieranie i realizacja inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych,
 • wspieranie aktywności mieszkańców w życiu społecznym i gospodarczym, w szczególności młodzieży, osób starszych, kobiet oraz niepełnosprawnych,
 • dbałość o kulturę, tradycję i dziedzictwo kulturowe oraz sprawowanie opieki nad zabytkami i miejscami pamięci narodowej,
 • szerzenie kultury kulinarnej, h.podejmowanie i wspieranie działań w zakresie wykluczenia i niedostosowania społecznego,
 • zwalczanie patologii (alkoholizmu, narkomanii i przemocy w rodzinie),
 • podejmowanie i wspieranie działań promujących profilaktykę zdrowotną,
 • podejmowanie działań na rzecz wspierania działalności świetlic wiejskich.

Struktura organizacji

W strukturze organizacyjnej Stowzrzyszenia Koła Gospodyń Wiejskich - Lamkowo funkcjonuje zarząd, w składzie ref>http://mojepanstwo.pl/dane/krs_podmioty/384030,stowarzyszenie-kolo-gospodyn-wiejskich</ref>:

 • Małgorzata Trojanowska - Prezes,
 • Sylwia Nosal-Więcławik - Wiceprezes,
 • Mariola Kuhn - Sekretarz,
 • Beata Birkos - Skarbnik.

Dane kontaktowe

Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich - Lamkowo

Lamkowo 29

11-010 Lamkowo tel. (55) 231 37 47

e-mail: kgw.kamionekwielki@wp.pl

Bibliografia

http://mojepanstwo.pl

http://bazy.ngo.pl/

Przypisy