Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja MartaF (dyskusja | edycje) z dnia 12:13, 6 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej

Logo Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej
Logo Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej
Rok założenia 1994
Siedziba ul. Warszawska 14, 82-500 Kwidzyn
Profil działalności pomoc społeczna, wspieranie rodzin, działalność charytatywna
Kontakt tel.: (55)279 70 13
e-mail: elblag@srk.opoka.org.pl

elblag.srk.opoka.org.pl

KRS 00 00 02 26 20

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej – stowarzyszenie powstałe w 1994 r. w Kwidzynie w celu reprezentowania rodzin katolickich przed władzami lokalnymi i państwowymi, a także po to, by chronić prawa i interesy katolików w Polsce. Prezesem Zarządu jest Wojciech Kowalczyk.

Historia

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej założono w grudniu 1994 r. w Kwidzynie. Do powstania Stowarzyszenia przyczyniły się reformy polskiego prawa, które obejmowały również kwestie związane z religią katolicką. Stowarzyszenie miało dać możliwość zabrania głosu rodzinom katolickim w publicznej dyskusji na tematy dotyczące przyszłości narodu.

W 2002 r. Stowarzyszenie uruchomiło Ośrodek Interwencji Kryzysowej, w ramach którego pomocy udzielają psycholodzy, pedagodzy, prawnicy i prawnicy socjalni.

W 2003 r. Stowarzyszenie zostało uhonorowane Nagrodą Rady Powiatu Kwidzyńskiego za "wybitne osiągnięcia na rzecz rozwoju powiatu kwidzyńskiego".

W 2005 r. Stowarzyszenie uzyskało wpis do rejestru organizacji pożytku publicznego

W 2012 r. w pięciu świetlicach, które prowadzone są przez Stowarzyszenie, opieką otoczono ponad 100 dzieci w wieku od 6 do 16 lat.

Od 1994 r. przy Stowarzyszeniu działał Katolicki Ośrodek Adopcyjno-Opiekuńczy, który od początku swojego istnienia do 2012 roku uczestniczył w adopcji ponad 2400 dzieci. W 2012 roku ośrodek został zlikwidowany w związku z nowelizacją ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Statut

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej działa w oparciu o Statut, który normalizuje takie kwestie jak: cele i formy działalności Stowarzyszenia, członkostwo, władze, majątek i fundusze Stowarzyszenia.

Cele

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej realizuje takie cele jak:

 • urzeczywistnianie w życiu społecznym Karty Praw Rodziny
 • podejmowanie działań mających na celu zachowanie życia ludzkiego od poczęcia do naturalnej śmierci oraz właściwe warunki jego rozwoju
 • pomaganie małżonkom w tworzeniu rodziny
 • praca wychowawcza z dziećmi i młodzieżą
 • podejmowanie inicjatyw społecznych, gospodarczych i politycznych służących wszechstronnej pomocy rodzinie

Zarząd

Członkami Zarządu Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej są:

Formy działalności

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej realizuje założenia statutowe poprzez:

 • prowadzenie działalności charytatywnej
 • prowadzenie szkół i przedszkoli
 • organizowanie obozów, kolonii dla dzieci, wczasów dla rodzin i innych form wypoczynku
 • organizowanie imprez kulturalno-rozrywkowych i rekreacyjnych
 • opiniowanie projektów aktów prawnych mających wpływ na życie rodziny
 • reprezentowanie interesów rodzin katolickich wobec władz publicznych
 • organizowanie pomocy materialnej, prawnej i moralnej
 • organizowanie kursów przedmałżeńskich, sieci katolickich poradni rodzinnych, szkół rodzenia i innych kursów mających na celu podnoszenia wiedzy o rodzinie i odpowiedzialności za nią
 • propagowanie idei Stowarzyszenia w mediach

Bibliografia

bazy.ngo.pl [11.04.2014]
gdansk.naszemiasto.pl [11.04.2014]
Krajowy Rejestr Sądowy [11.04.2014]
Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Diecezji Elbląskiej [11.04.2014]