Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu

Kompleks budynków Ośrodka. Źródło: www.szkolnictwo.pl [15.06.2014]
Kompleks budynków Ośrodka. Źródło: www.szkolnictwo.pl [15.06.2014]
Data założenia: 1950 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Polna 8, 82-300 Elbląg

Szkoła Podstawowa Specjalna przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Elblągu. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego nr 2 im. Janusza Korczaka w Elblągu. Dyrektorem Ośrodka od 2003 r. jest Krystyna Miezio.

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Do Szkoły uczęszczają dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym oraz z niepełnosprawnościami sprzężonymi. W placówce realizowany jest podstawowy program edukacyjny dostosowany do stopnia niepełnosprawności. Przy Szkole działają kluby i koła związane z zainteresowaniami uczniów. W Szkole organizowane są także zajęcia rewalidacyjne:

 • logoterapia
 • komunikacja alternatywna
 • biofeedback
 • integracja sensoryczna
 • psychoterapia
 • socjoterapia
 • terapia pedagogiczna
 • gimnastyka korekcyjna
 • rewalidacja indywidualna
 • hipoterapia
 • hydroterapia
 • terapia taktylna
 • usprawnianie psychoruchowe

Kadra pedagogiczna

Oddziały Edukacyjno-Terapeutyczne:

 • Dziąbkowska Monika
 • Kowalska Dorota
 • Krygier Anna
 • Kulesza Dorota
 • Minkiewicz Magdalena
 • Molga Zofia
 • Murawska Magdalena

Bibliografia

OSW2 Elbląg [15.06.2014]