Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku

Data założenia: 2001 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: podstawowa szkoła specjalna
Adres: ul. Armii Krajowej 26, 19-400 Olecko

Szkoła Podstawowa Specjalna w Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku – placówka oświatowa działająca na terenie województwa warmińsko-mazurskiego w Olecku. Szkoła wchodzi w skład Centrum Edukacji Specjalnej przy Środowiskowym Domu Samopomocy w Olecku. Dyrektorem Centrum jest obecnie Danuta Maria Zaniewska.

Działalność Szkoły

Szkoła Podstawowa Specjalna przeznaczona jest dla dzieci z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym, znacznym i głębokim (sprawnych ruchowo, jak i poruszających się na wózkach). Szkoła Podstawowa oferuje także nauczanie indywidualne w domu ucznia, włącza jednak dziecko w zajęcia edukacyjne na terenie placówki.

W Szkole Podstawowej działają 4 zespoły klasowe:

  • dwa obejmują pierwszy etap edukacyjny,
  • dwa obejmują drugi etap edukacyjny.

Zespoły liczą od 6 do 8 uczniów i pracują w systemie grupowo-blokowym bez dzwonków i typowych lekcji. Przerwa ustalana jest przez nauczyciela w zależności od potrzeb i możliwości dziecka. Treści programowe są w pełni dostosowane do możliwości uczniów. Szkoła posiada również dwa oddziały przedszkolne.

Wychowawcy klas dbają o rozwijanie tkwiących w uczniach możliwości, tak by mogli jak najpełniej korzystać ze świata, w którym żyją i bronić się przed tym, co może być dla nich zagrożeniem.

Bibliografia

CE Olecko [06.11.2014]
szkolnictwo.pl [06.11.2014]