Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność Warmii i Mazur w Bęsi/Szkoła Podstawowa w Kolnie z filią w Bęsi

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 11:56, 3 mar 2015 autorstwa MagdaZ (dyskusja | edycje)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność Warmii i Mazur w Bęsi

Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Bęsia 25, 11-311 Kolno
Patron: do 2012 r. Bojownicy o Wolność Warmii i Mazur, obecnie Jan Paweł II


Szkoła Podstawowa im. Bojowników o Wolność Warmii i Mazur w Bęsi – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim istniejąca jako samodzielna szkoła do 31 sierpnia 2012 r. Jej ostatnim dyrektorem była Małgorzata Jalowska. Obecnie placówka wchodzi w skład Zespołu Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II, którego funkcję dyrektora pełni obecnie Ewa Dutka. Z kolei kierownikiem Szkoły Podstawowej w Kolnie z filią w Bęsi jest Janina Beata Zielińska.

Historia

Szkoła powstała prawdopodobnie pod koniec XVIII w. 14 października 1788 r. na wniosek Biskupa Warmińskiego Ignacego Krasickiego Rejencja w Królewcu przyznała fundusze na budowę szkoły w Bęsi.

Pierwsza wzmianka mówiąca o istnieniu szkoły w Bęsi pochodzi z 1935 r. – odnajdujemy w niej informacje, iż w tym roku do placówki mającej dwa etaty nauczycielskie uczęszczało 86 dzieci.

Szkoła przerwała działalność wraz z wybuchem II wojny światowej. Wznowiła ją dopiero w 1949 r. Początkowo mieściła się w tutejszym pałacu. Pierwszą nauczycielką była Maria Marecka, córka polskiego ziemianina z Litwy. Uczniowie pochodzili z Bęsi i okolicznych wsi. Do dawnego, wyremontowanego budynku szkoła powróciła w roku szkolnym 1950/1951. Funkcjonowały w niej cztery, a później pięć oddziałów, w których uczyło dwóch nauczycieli, Stefan Rogalski - kierownik szkoły oraz Szydłowski, którego w 1954 r. zastąpił Helmut Kozłowski.

Ogromny rozkwit szkoły nastąpił w latach 60. XX w., co było związane z przybyciem do niej nowej, młodej kadry nauczycielskiej. Do grona pedagogicznego dołączyli: Krystyna Wilińska (1963), Stanisław Archutowski – kierownik szkoły (w latach 1964–1969) - Teresa Socha (1965), Maria Fedirko (1965), Elżbieta Czujak–Archutowska (1966), Wanda Archutowska (1967) i Helena Woś–Rogalska (1967).

Wraz z reformą szkolną 1967 r., która wprowadziła ośmioklasową szkołę podstawową, w budynku szkolnym zrobiło się ciasno. Wprowadzono klasy łączone na niektórych przedmiotach, unikając w ten sposób zmianowości kształcenia.

Szkoła w Bęsi jako samodzielna placówka funkcjonowała do końca sierpnia 2012 r. W dniu 16 lutego 2012 r. Rada Gminy w Kolnie podjęła uchwałę w sprawie przekształcenia Szkoły Podstawowej w Bęsi w filię Zespołu Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II – od września 2012 r. uczniowie rozpoczęli naukę w Szkole Podstawowej w Kolnie z filią w Bęsi. Jej ostatnim dyrektorem była Małgorzata Jalowska.

W skład Zespołu Szkół w Kolnie im. Jana Pawła II, oprócz Szkoły Podstawowej w Kolnie z filią w Bęsi, wchodzi jeszcze Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kolnie. Obecnie w budynku szkoły podstawowej w Bęsi mieści się także Przedszkole Samorządowe w Kolnie, Filia w Bęsi.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 1991 r. oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Działalność

W szkole od 1965 r. działały drużyna harcerska im. T. Kościuszki i drużyna zuchowa pod nazwą "Słoneczne Promyki" oraz teatrzyk kukiełkowy i kółka przedmiotowe. Od następnego zaś roku istniał zespół wokalny "Agricola", zespół instrumentalny oraz folklorystyczny zespół taneczny.

Szkołę Podstawową w Bęsi tworzyła w 2012 r. społeczność uczniowska w liczbie 110 uczniów oraz wyspecjalizowana kadra pedagogiczna w ilości 10 nauczycieli. Szkoła posiadała pracownię komputerową z 10 stanowiskami pracy.

Aktualnie łączna liczba uczniów uczących się w placówce to 48, z czego 15 stanowią uczennice, a 33 to uczniowie.

Kadra pedagogiczna

Wychowawcami w roku szkolnym 2012/2013 byli:

  • Justyna Sokołowska
  • Joanna Kozłowska
  • Elżbieta Ambroziak
  • Mirosław Michalak
  • Anna Jachura

Osiągnięcia

Działające od 1965 r. zespół wokalny "Agricola", zespół instrumentalny oraz folklorystyczny zespół taneczny, których opiekunem i prowadzącym był Leonard Wiśniewski z córką Ireną i synem Waldemarem, odnosiły w latach 60. XX w. ogromne sukcesy na szczeblu powiatowym i wojewódzkim.

I miejsce w powiatowym konkursie języka angielskiego dla klas I-III, Adrian Jurzyk (marzec 2014).

Ciekawostki

Szkoła nadaje uczniom tytuł "Prymus Rocznika". Otrzymuje go uczeń, który uzyskał najwyższy wynik ze sprawdzianu po szkole podstawowej. W roku szkolnym 2013/2014 otrzymał go Jakub Kajetaniak.

Bibliografia

naszbesia.pl[15.11.2014]
ZS w Kolnie[15.11.2014]
kolno.bil-wm.pl[15.11.2014]
BIP Kolno[15.11.2014]