Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
m (Aldona61 przeniósł stronę Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach na Szkoła Podstawowa w Gronowie Elbląskim, bez pozostawienia przekierowania pod starym tytułem)
 
(Nie pokazano 7 wersji utworzonych przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
{{Szkolnictwo infobox  
|Nazwa_instytucji =  ...Wymagane...
+
|Nazwa_instytucji =  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
+
|Grafika          =   
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
+
|Opis_grafiki    =   
|Data_założenia  =  ...Wymagane...
+
|Data_założenia  =  XX w.
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Podtyp_szkoły    =  szkoła podstawowa
 
|Podtyp_szkoły    =  szkoła podstawowa
 
|Profil          =
 
|Profil          =
|Adres            =  Bielice 120, 13-330 Krotoszyny Pomorskie
+
|Adres            =  ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie
|Patron          =
+
|Patron          = Jan Paweł II
 
}}
 
}}
 
+
'''Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim''' – placówka oświatowa z oddziałami przedszkolnymi w [[Gronowo Elbląskie|Gronowie Elbląskim]], w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]]. Obecnie funkcję dyrektora pełni [[Jolanta Koszykowska]].
''' Hasło_do_definicji ''' – Placówka oświatowa w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]]. Obecnie funkcję dyrektora pełni
+
<br/><br/>
Placówka oświatowa w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]] wchodząca w skład [[Zespół Szkół w Bielicach|Zespołu Szkół w Bielicach]]. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie [[Marzena Gapska]].
+
<br/>
+
 
+
 
== Historia ==
 
== Historia ==
...
+
Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie uroczystości szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Radę Szkoły, odsłonięto również pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się  prace uczniów wykonane podczas konkursów dotyczących postaci papieża, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty.
<br/>
+
 
+
== Działalność ==
+
W skład Zespołu wchodzą:
+
*[[Publiczne Gimnazjum Im. Narodów Zjednoczonej Europy w Bielicach|gimnazjum]]
+
*[[Zasadnicza Szkoła Zawodowa w Bielicach|zasadnicza szkoła zawodowa]]
+
*[[Liceum Ogólnokształcące w Bielicach|liceum ogólnokształcące]]
+
<br/>
+
  
 +
== Baza lokalowa ==
 +
Szkoła dysponuje dość bogatą bazę lokalową i dydaktyczną. Posiada:
 +
*10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu
 +
*pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem, pozyskaną w 2007 r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 +
*salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 +
*2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne
 +
*pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 +
*pomieszczenie  świetlicowe
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.
+
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.
<br/>
+
  
 +
Cele i zadania placówki, uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zapewniają uczniom w szczególności:
 +
*zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 +
*poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
 +
*właściwy rozwój zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów
 +
*rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 +
*tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 +
*sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:
+
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:
*edukacja wczesnoszkolna –  
+
*edukacja przedszkolna – Marzanna Puchalska, Gabriela Wojciechowska
*język polski –  
+
*edukacja wczesnoszkolna – Beata Brzezicka, Ewa Kaczor, Elżbieta Koszyńska, Joanna Świderska, Agnieszka Znaniecka
*język angielski –  
+
*język polski – Marek Brzuskiewicz, Ewa Kaleta
*matematyka –  
+
*język angielski – Agnieszka Chełminiak
*zajęcia komputerowe –  
+
*matematyka – Irena Czajkowska, Urszula Cieślińska
*przyroda –  
+
*zajęcia komputerowe – Marzanna Puchalska
*historia –  
+
*przyroda – Jolanta Koszykowska, Beata Topolnicka
*religia –  
+
*historia – Urszula Cieślińska
*plastyka –  
+
*religia – Janina Bujalska
*muzyka –  
+
*wychowanie do życia w rodzinie – Alina Okrucińska
*zajęcia techniczne –  
+
*plastyka – Elżbieta Koszyńska
*wychowanie fizyczne –  
+
*muzyka – Elżbieta Koszyńska
*biblioteka –  
+
*zajęcia techniczne – Joanna Świderska
*świetlica szkolna –  
+
*wychowanie fizyczne – Marek Piepiórka
*pedagog szkolny –  
+
*biblioteka – Krystyna Franc
<br/>
+
*świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 +
*pedagog szkolny – Beata Topolnicka
 +
== Ciekawostki ==
 +
Istnieje [[Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła"]]. Założone zostało w 2008 r. przez nauczycieli i rodziców placówki. Jego podstawowe zadania to: prowadzeniu działalności charytatywnej, wspieranie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, wspieranie działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły, włączanie się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Stowarzyszenie organizuje m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły rozwijające ich zdolności muzyczne (nauka gry na gitarze) i językowe (nauka języka angielskiego). Wspólnie ze szkołą realizowało ciekawy projekt "Whizz Kids", czyli nauka z pomysłem – zajęcia edukacyjno–artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Ze strony szkoły beneficjentami projektu była nieformalna grupa "Mali Artyści".
  
== Osiągnięcia ==
+
Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijali swoje zdolności i zainteresowania teatralno–językowe oraz artystyczno–plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznawali ciekawostki i przygotowywali się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznawały nowe techniki malarskie, działały twórczo, uczyły się samodzielności i odpowiedzialności.
...
+
<br/>
+
 
+
== Absolwenci ==
+
...
+
<br/>
+
 
+
== Ciekawostki ==
+
...
+
<br/>
+
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
<br/>
+
[http://majster.magik.pl majster.magik.pl][22.11.2014]<br/>
[http://www.bielice.com ZSbielice][21.11.2014]<br/>
+
[http://www.gminagronowo.pl Gmina Gronowo][22.11.2014]<br/>
[http://www.szkolnictwo.pl Szkolnictwo][21.11.2014]
+
[http://www.szkolnictwo.pl szkolnictwo.pl][22.11.2014]
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Szkoła podstawowa]]<br />
+
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Szkoły podstawowe]] [[Kategoria: Powiat elbląski]] [[Kategoria: Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)]]<br />

Aktualna wersja na dzień 11:14, 3 mar 2015

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie
Patron: Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim – placówka oświatowa z oddziałami przedszkolnymi w Gronowie Elbląskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Koszykowska.

Historia

Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie uroczystości szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Radę Szkoły, odsłonięto również pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się prace uczniów wykonane podczas konkursów dotyczących postaci papieża, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty.

Baza lokalowa

Szkoła dysponuje dość bogatą bazę lokalową i dydaktyczną. Posiada:

 • 10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu
 • pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem, pozyskaną w 2007 r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 • 2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne
 • pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 • pomieszczenie świetlicowe

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.

Cele i zadania placówki, uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zapewniają uczniom w szczególności:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
 • właściwy rozwój zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 • sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:

 • edukacja przedszkolna – Marzanna Puchalska, Gabriela Wojciechowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Beata Brzezicka, Ewa Kaczor, Elżbieta Koszyńska, Joanna Świderska, Agnieszka Znaniecka
 • język polski – Marek Brzuskiewicz, Ewa Kaleta
 • język angielski – Agnieszka Chełminiak
 • matematyka – Irena Czajkowska, Urszula Cieślińska
 • zajęcia komputerowe – Marzanna Puchalska
 • przyroda – Jolanta Koszykowska, Beata Topolnicka
 • historia – Urszula Cieślińska
 • religia – Janina Bujalska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Alina Okrucińska
 • plastyka – Elżbieta Koszyńska
 • muzyka – Elżbieta Koszyńska
 • zajęcia techniczne – Joanna Świderska
 • wychowanie fizyczne – Marek Piepiórka
 • biblioteka – Krystyna Franc
 • świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 • pedagog szkolny – Beata Topolnicka

Ciekawostki

Istnieje Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Założone zostało w 2008 r. przez nauczycieli i rodziców placówki. Jego podstawowe zadania to: prowadzeniu działalności charytatywnej, wspieranie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, wspieranie działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły, włączanie się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Stowarzyszenie organizuje m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły rozwijające ich zdolności muzyczne (nauka gry na gitarze) i językowe (nauka języka angielskiego). Wspólnie ze szkołą realizowało ciekawy projekt "Whizz Kids", czyli nauka z pomysłem – zajęcia edukacyjno–artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Ze strony szkoły beneficjentami projektu była nieformalna grupa "Mali Artyści".

Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijali swoje zdolności i zainteresowania teatralno–językowe oraz artystyczno–plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznawali ciekawostki i przygotowywali się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznawały nowe techniki malarskie, działały twórczo, uczyły się samodzielności i odpowiedzialności.

Bibliografia

majster.magik.pl[22.11.2014]
Gmina Gronowo[22.11.2014]
szkolnictwo.pl[22.11.2014]