Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja zweryfikowana]
 
(Nie pokazano 1 wersji utworzonej przez jednego użytkownika)
Linia 1: Linia 1:
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
{{Szkolnictwo infobox  
 
|Nazwa_instytucji =  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim
 
|Nazwa_instytucji =  Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
+
|Grafika          =   
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
+
|Opis_grafiki    =   
 
|Data_założenia  =  XX w.
 
|Data_założenia  =  XX w.
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
Linia 10: Linia 10:
 
|Patron          =  Jan Paweł II
 
|Patron          =  Jan Paweł II
 
}}
 
}}
 
+
'''Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim''' – placówka oświatowa z oddziałami przedszkolnymi w [[Gronowo Elbląskie|Gronowie Elbląskim]], w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]]. Obecnie funkcję dyrektora pełni [[Jolanta Koszykowska]].
'''Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim''' – Placówka oświatowa w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]] z oddziałami przedszkolnymi. Obecnie funkcję dyrektora pełni [[Jolanta Koszykowska]].
+
<br/><br/>
<br/>
+
 
+
 
== Historia ==
 
== Historia ==
Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie niniejszych uroczystości szkoła otrzymała również sztandar, ufundowany przez Radę Szkoły, a także odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się  prace uczniów, wykonane podczas konkursów dotyczących osoby Patrona, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty. Prace uświetniające wystawę powstały w czasie konkursów organizowanych wśród uczniów. Były to: konkurs plastyczny klas I–III "Jan Paweł II w oczach dziecka", konkurs literacki "Jan Paweł II – patron naszej szkoły", konkurs na album o Patronie i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
+
Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie uroczystości szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Radę Szkoły, odsłonięto również pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się  prace uczniów wykonane podczas konkursów dotyczących postaci papieża, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty.  
<br/>
+
  
 
== Baza lokalowa ==
 
== Baza lokalowa ==
Linia 26: Linia 23:
 
*pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 
*pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 
*pomieszczenie  świetlicowe
 
*pomieszczenie  świetlicowe
<br/>
 
 
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.
 
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.
Linia 38: Linia 33:
 
*tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 
*tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 
*sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
 
*sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
<br/>
 
 
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:
 
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:
Linia 59: Linia 52:
 
*świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 
*świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 
*pedagog szkolny – Beata Topolnicka
 
*pedagog szkolny – Beata Topolnicka
<br/>
 
 
== Osiągnięcia ==
 
...
 
<br/>
 
 
== Absolwenci ==
 
...
 
<br/>
 
 
 
== Ciekawostki ==
 
== Ciekawostki ==
Projekt  "Whizz Kids" czyli nauka z pomysłem-zajęcia edukacyjno-artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim jest realizowany przez grupę nieformalną "Mali Artyści" oraz Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła".Część środków  na realizację  projektu  została pozyskana w ramach PROGRAMU MIKRODOTACJI FIO-WARMIA,MAZURY LOKALNIE.Uczestnicy projektu to 30 uczniów klas III-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijają swoje zdolności i zainteresowania teatralno-językowe oraz artystyczno-plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiają swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznają ciekawostki i przygotowują się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznają nowe techniki malarskie, działają twórczo, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu pod czujnym okiem wolontariuszy p. E. Koszyńskiej oraz A. Chełminiak.  i trwają po 60 minut. W najbliższym czasie planowane są wycieczki do Galerii EL i Teatru Dramatycznego.
+
Istnieje [[Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła"]]. Założone zostało w 2008 r. przez nauczycieli i rodziców placówki. Jego podstawowe zadania to: prowadzeniu działalności charytatywnej, wspieranie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, wspieranie działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły, włączanie się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Stowarzyszenie organizuje m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły rozwijające ich zdolności muzyczne (nauka gry na gitarze) i językowe (nauka języka angielskiego). Wspólnie ze szkołą realizowało ciekawy projekt "Whizz Kids", czyli nauka z pomysłem – zajęcia edukacyjno–artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Ze strony szkoły beneficjentami projektu była nieformalna grupa "Mali Artyści".
  
 
+
Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijali swoje zdolności i zainteresowania teatralno–językowe oraz artystyczno–plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznawali ciekawostki i przygotowywali się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznawały nowe techniki malarskie, działały twórczo, uczyły się samodzielności i odpowiedzialności.
 
+
 
+
 
+
Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej
+
im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim
+
„Nasza Szkoła”
+
 
+
Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” istnieje od 2008r, zostało założone przez nauczycieli i rodziców.
+
Działania Zarządu, członków Stowarzyszenia, osób wspierających polegają min. na                                     
+
  -Prowadzeniu działalności charytatywnej,                               
+
  -Wsparciu pomocą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
+
 
+
  - Organizacji zajęć dla uczniów zdolnych,                         
+
 
+
  -Wspieraniu działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły,
+
 
+
  -Włączaniu się w realizację zadań szkoły  i Samorządu Uczniowskiego .   
+
 
+
 
+
 
+
 
+
Stowarzyszenie Nasza Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej  w Gronowie Elbląskim rozwijące zdolności muzyczne i językowe.Maluszki kl. 0 uczęszczają na zajęcia z j. angielskiego, a starsze, chętne dzieci  na zajęcia nauki gry na gitarze.
+
 
+
 
+
W czasie wakacji dzieci z Karczowisk i Gronowa Elbląskiego uczestniczyły  w  zajęciach  organizowanych przez  Stowarzyszenie  na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elblaskim NASZA  SZKOŁA. Przygotowały  spektakl "Pszczółka Bze-Bze i jej przygody", taniec i piosenkę. Zajęcia odbywały  się przez dwa  tygodnie, a mieszkańcy Karczowisk podglądali  przygotowania w świetlicy wiejskiej. Występy dzieci  podziwiano  na Targach  Pszczelarskich w Karczowiskach  w dn. 04.08.2013r.W nagrodę dzieci pojechały do kina na  film  pt. "Smerfy 2 D". Sedecznie dziękujemy p. Ani Stawiak za pomoc w przygotowaniach.
+
<br/>
+
  
 
== Bibliografia ==
 
== Bibliografia ==
<br/>
+
[http://majster.magik.pl majster.magik.pl][22.11.2014]<br/>
[http://majster.magik.pl Magik][22.11.2014]<br/>
+
[http://www.gminagronowo.pl Gmina Gronowo][22.11.2014]<br/>
[http://www.gminagronowo.pl GminaGronowo][22.11.2014]<br/>
+
[http://www.szkolnictwo.pl szkolnictwo.pl][22.11.2014]
[http://www.szkolnictwo.pl Szkolnictwo][22.11.2014]
+
 
<br/>
 
<br/>
  
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Szkoła podstawowa]]<br />
+
[[Kategoria: Szkolnictwo]][[Kategoria: Szkoły podstawowe]] [[Kategoria: Powiat elbląski]] [[Kategoria: Gronowo Elbląskie (gmina wiejska)]]<br />

Aktualna wersja na dzień 12:14, 3 mar 2015

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie
Patron: Jan Paweł II

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim – placówka oświatowa z oddziałami przedszkolnymi w Gronowie Elbląskim, w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Koszykowska.

Historia

Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie uroczystości szkoła otrzymała również sztandar ufundowany przez Radę Szkoły, odsłonięto również pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się prace uczniów wykonane podczas konkursów dotyczących postaci papieża, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty.

Baza lokalowa

Szkoła dysponuje dość bogatą bazę lokalową i dydaktyczną. Posiada:

 • 10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu
 • pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem, pozyskaną w 2007 r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 • 2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne
 • pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 • pomieszczenie świetlicowe

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.

Cele i zadania placówki, uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zapewniają uczniom w szczególności:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
 • właściwy rozwój zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 • sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:

 • edukacja przedszkolna – Marzanna Puchalska, Gabriela Wojciechowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Beata Brzezicka, Ewa Kaczor, Elżbieta Koszyńska, Joanna Świderska, Agnieszka Znaniecka
 • język polski – Marek Brzuskiewicz, Ewa Kaleta
 • język angielski – Agnieszka Chełminiak
 • matematyka – Irena Czajkowska, Urszula Cieślińska
 • zajęcia komputerowe – Marzanna Puchalska
 • przyroda – Jolanta Koszykowska, Beata Topolnicka
 • historia – Urszula Cieślińska
 • religia – Janina Bujalska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Alina Okrucińska
 • plastyka – Elżbieta Koszyńska
 • muzyka – Elżbieta Koszyńska
 • zajęcia techniczne – Joanna Świderska
 • wychowanie fizyczne – Marek Piepiórka
 • biblioteka – Krystyna Franc
 • świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 • pedagog szkolny – Beata Topolnicka

Ciekawostki

Istnieje Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła". Założone zostało w 2008 r. przez nauczycieli i rodziców placówki. Jego podstawowe zadania to: prowadzeniu działalności charytatywnej, wspieranie uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej, organizowanie zajęć dla uczniów zdolnych, wspieranie działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły, włączanie się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego. Stowarzyszenie organizuje m.in. zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły rozwijające ich zdolności muzyczne (nauka gry na gitarze) i językowe (nauka języka angielskiego). Wspólnie ze szkołą realizowało ciekawy projekt "Whizz Kids", czyli nauka z pomysłem – zajęcia edukacyjno–artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci. Ze strony szkoły beneficjentami projektu była nieformalna grupa "Mali Artyści".

Uczestnikami projektu było 30 uczniów klas III–VI ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijali swoje zdolności i zainteresowania teatralno–językowe oraz artystyczno–plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiali swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznawali ciekawostki i przygotowywali się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznawały nowe techniki malarskie, działały twórczo, uczyły się samodzielności i odpowiedzialności.

Bibliografia

majster.magik.pl[22.11.2014]
Gmina Gronowo[22.11.2014]
szkolnictwo.pl[22.11.2014]