Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
Linia 3: Linia 3:
 
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
 
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
 
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
 
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
|Data_założenia  =  ...Wymagane...
+
|Data_założenia  =  XX w.
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Podtyp_szkoły    =  szkoła podstawowa
 
|Podtyp_szkoły    =  szkoła podstawowa
Linia 11: Linia 11:
 
}}
 
}}
  
'''Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim''' – Placówka oświatowa w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]]. Obecnie funkcję dyrektora pełni [[Jolanta Koszykowska]].
+
'''Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim''' – Placówka oświatowa w [[województwo warmińsko-mazurskie|województwie warmińsko-mazurskim]] z oddziałami przedszkolnymi. Obecnie funkcję dyrektora pełni [[Jolanta Koszykowska]].
 
<br/>
 
<br/>
  
 
== Historia ==
 
== Historia ==
 
+
Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie niniejszych uroczystości szkoła otrzymała również sztandar, ufundowany przez Radę Szkoły, a także odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się prace uczniów, wykonane podczas konkursów dotyczących osoby Patrona, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty. Prace uświetniające wystawę powstały w czasie konkursów organizowanych wśród uczniów. Były to: konkurs plastyczny klas I–III "Jan Paweł II w oczach dziecka", konkurs literacki "Jan Paweł II – patron naszej szkoły", konkurs na album o Patronie i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.  
18 maja 2006 w Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się uroczystość nadania imienia naszej szkole.
+
Szkoła Podstawowa obchodziła uroczystość nadania imienia nieprzypadkowo, bo w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. sztandar ufundowany przez Radę Szkoły. została poświęcona i odsłonięta pamiątkowa tablica ku czci Patrona, ufundowana przez władze gminne.  
+
 
+
Dyrektor Szkoły w Gronowie Elbląskim pani Irena Wiercioch w swoim wystąpieniu przypomniała drogę, którą przebyła szkoła starając się o nadanie imienia. Ważnymi wydarzeniami w życiu szkoły w tym okresie były: konkurs plastyczny klas I – III pt.: "Jan Paweł II w oczach dziecka", konkurs literacki pt. "Jan Paweł II – patron naszej szkoły", konkurs na album o Patronie i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.
+
Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole okazałej wystawy. Złożyły się na nią prace uczniów, wykonane podczas konkursów dotyczących osoby Patrona a także zgromadzone zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty i inne. Wystawa była również okazją do prezentacji encyklik, adhortacji, listów apostolskich oraz twórczości poetyckiej Jana Pawła II. Goście zwiedzili wystawę, a swoimi refleksjami podzielili się wpisami do Kroniki Szkolnej.
+
 
+
 
+
W ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego z końcem czerwca 2007 roku nasza szkoła otrzymała nowoczesną pracownię komputerową.  
+
 
<br/>
 
<br/>
  
== Działalność ==
+
== Baza lokalowa ==
Baza lokalowa
+
Szkoła dysponuje dość bogatą bazę lokalową i dydaktyczną. Posiada:
10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu,
+
*10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu
  pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem,
+
*pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem, pozyskaną w 2007 r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
  salę gimnastyczną wraz z zapleczem,
+
*salę gimnastyczną wraz z zapleczem
  2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne,
+
*2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne
  pomieszczenie dla pedagoga i intendenta,
+
*pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
  pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
+
*pomieszczenie  świetlicowe
pomieszczenie  świetlicowe,
+
 
<br/>
 
<br/>
  
 
== Cele i zadania ==
 
== Cele i zadania ==
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.
+
Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.
  
Cele i zadania szkoły uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły zapewniają uczniom w szczególności:
+
Cele i zadania placówki, uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zapewniają uczniom w szczególności:
zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
+
*zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
+
*poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
zapewnianie uczniom właściwego rozwoju zgodnie z ich potrzebami i możliwościami
+
*właściwy rozwój zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów
rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
+
*rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
+
*tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
+
*sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia
 
+
Zadaniem naszej szkoły jest wypełniać swą misję przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.
+
 
<br/>
 
<br/>
  
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:
+
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:
*edukacja wczesnoszkolna –  
+
*edukacja przedszkolna – Marzanna Puchalska, Gabriela Wojciechowska
*język polski –  
+
*edukacja wczesnoszkolna – Beata Brzezicka, Ewa Kaczor, Elżbieta Koszyńska, Joanna Świderska, Agnieszka Znaniecka
*język angielski –  
+
*język polski – Marek Brzuskiewicz, Ewa Kaleta
*matematyka –  
+
*język angielski – Agnieszka Chełminiak
*zajęcia komputerowe –  
+
*matematyka – Irena Czajkowska, Urszula Cieślińska
*przyroda –  
+
*zajęcia komputerowe – Marzanna Puchalska
*historia –  
+
*przyroda – Jolanta Koszykowska, Beata Topolnicka
*religia –  
+
*historia – Urszula Cieślińska
*plastyka –  
+
*religia – Janina Bujalska
*muzyka –  
+
*wychowanie do życia w rodzinie – Alina Okrucińska
*zajęcia techniczne –  
+
*plastyka – Elżbieta Koszyńska
*wychowanie fizyczne –  
+
*muzyka – Elżbieta Koszyńska
*biblioteka –  
+
*zajęcia techniczne – Joanna Świderska
*świetlica szkolna –  
+
*wychowanie fizyczne – Marek Piepiórka
*pedagog szkolny –  
+
*biblioteka – Krystyna Franc
 
+
*świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 
+
*pedagog szkolny – Beata Topolnicka
Rok szkolny 2012/2013
+
 
+
+
 
+
      KOSZYKOWSKA JOLANTA - przyroda - dyrektor
+
      CZAJKOWSKA IRENA – matematyka – wicedyrektor
+
      BRZUSKIEWICZ MAREK - logopeda, język polski
+
      BRZEZICKA BEATA - kształcenie zintegrowane
+
      BUJALSKA JANINA – religia
+
      CIEŚLIŃSKA URSZULA – historia, matematyka
+
      CHEŁMINIAK AGNIESZKA - język angielski
+
      KACZOR EWA - kształcenie zintegrowane, gimnastyka korekcyjna
+
      KALETA EWA – język polski
+
      KOSZYŃSKA ELŻBIETA- kształcenie zintegrowane, muzyka, plastyka
+
        ALINA OKRUCIŃSKA– WDR
+
      PIEPIÓRKA MAREK- wychowanie fizyczne
+
      PUCHALSKA MARZANNA- informatyka, klasa przedszkolna
+
      STRANKOWSKA ANNA - wychowawca świetlicy
+
      SZPAJCHER ANNA – kierownik świetlicy
+
      ŚWIDERSKA JOANNA - kształcenie zintegrowane, technika
+
      TOPOLNICKA BEATA- pedagog szkolny, przyroda
+
      WOJCIECHOWSKA GABRIELA- klasa przedszkolna
+
      ZNANIECKA AGNIESZKA- kształcenie zintegrowane
+
      KRYSTYNA FRANC - biblioteka
+
 
+
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 23:20, 25 lis 2014

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: XX w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Elbląska 4, 82-335 Gronowo Elbląskie
Patron: Jan Paweł II


Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałami przedszkolnymi. Obecnie funkcję dyrektora pełni Jolanta Koszykowska.

Historia

Niezwykle ważnym momentem w życiu szkoły był dzień 18 maja 2006 r. W Szkole Podstawowej w Gronowie Elbląskim odbyła się wówczas uroczystość nadania jej imienia. Stało się to w dzień 86 urodzin Ojca Świętego i w rok po jego odejściu. W czasie niniejszych uroczystości szkoła otrzymała również sztandar, ufundowany przez Radę Szkoły, a także odsłonięto pamiątkową tablicę ku czci Patrona, ufundowaną przez władze gminne. Ostatnim wydarzeniem patronalnego święta było otwarcie w szkole wystawy, na którą złożyły się prace uczniów, wykonane podczas konkursów dotyczących osoby Patrona, a także zgromadzone na jego temat zdjęcia, albumy, pamiątki, rekwizyty. Prace uświetniające wystawę powstały w czasie konkursów organizowanych wśród uczniów. Były to: konkurs plastyczny klas I–III "Jan Paweł II w oczach dziecka", konkurs literacki "Jan Paweł II – patron naszej szkoły", konkurs na album o Patronie i konkurs wiedzy o Janie Pawle II.

Baza lokalowa

Szkoła dysponuje dość bogatą bazę lokalową i dydaktyczną. Posiada:

 • 10 sal dydaktycznych, które umożliwiają naukę na jedną zmianę, każda z połączeniem do Internetu
 • pracownię komputerową z radiowym połączeniem z Internetem, pozyskaną w 2007 r. w ramach projektu "Pracownie komputerowe dla szkół", współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
 • salę gimnastyczną wraz z zapleczem
 • 2 boiska sportowe, tereny rekreacyjne
 • pomieszczenia biblioteczne z połączeniem z Internetem
 • pomieszczenie świetlicowe


Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych. Ze względu na Patrona, jej głównym zadaniem jest wypełniać misję szkoły przy wsparciu myśli i ducha Jana Pawła II.

Cele i zadania placówki, uwzględnione w programach dydaktycznym, wychowawczym i profilaktycznym szkoły, zapewniają uczniom w szczególności:

 • zdobywanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do uzyskania świadectwa ukończenia szkoły
 • poznawanie i rozumienie świata oraz jego kultury
 • właściwy rozwój zgodny z potrzebami i możliwościami uczniów
 • rozwijanie sprawności umysłowych oraz zainteresowań poznawczych, społecznych, artystycznych i sportowych
 • tworzenie w szkole odpowiedniego środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi ucznia w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i duchowym
 • sprawowanie opieki nad uczniami z uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa oraz promocji i ochrony zdrowia


Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2012/2013:

 • edukacja przedszkolna – Marzanna Puchalska, Gabriela Wojciechowska
 • edukacja wczesnoszkolna – Beata Brzezicka, Ewa Kaczor, Elżbieta Koszyńska, Joanna Świderska, Agnieszka Znaniecka
 • język polski – Marek Brzuskiewicz, Ewa Kaleta
 • język angielski – Agnieszka Chełminiak
 • matematyka – Irena Czajkowska, Urszula Cieślińska
 • zajęcia komputerowe – Marzanna Puchalska
 • przyroda – Jolanta Koszykowska, Beata Topolnicka
 • historia – Urszula Cieślińska
 • religia – Janina Bujalska
 • wychowanie do życia w rodzinie – Alina Okrucińska
 • plastyka – Elżbieta Koszyńska
 • muzyka – Elżbieta Koszyńska
 • zajęcia techniczne – Joanna Świderska
 • wychowanie fizyczne – Marek Piepiórka
 • biblioteka – Krystyna Franc
 • świetlica szkolna – Anna Strankowska, Anna Szpajcher
 • pedagog szkolny – Beata Topolnicka


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

Projekt "Whizz Kids" czyli nauka z pomysłem-zajęcia edukacyjno-artystyczne połączone z nauką języka angielskiego dla dzieci ze szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim jest realizowany przez grupę nieformalną "Mali Artyści" oraz Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim "Nasza Szkoła".Część środków na realizację projektu została pozyskana w ramach PROGRAMU MIKRODOTACJI FIO-WARMIA,MAZURY LOKALNIE.Uczestnicy projektu to 30 uczniów klas III-VI ze Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim, którzy w dwóch grupach rozwijają swoje zdolności i zainteresowania teatralno-językowe oraz artystyczno-plastyczne. Uczestnicy poprzez naukę wybranego słownictwa z języka angielskiego pogłębiają swoją wiedzę z zakresu historii wybranego kraju anglojęzycznego, poznają ciekawostki i przygotowują się do teatralnego przedstawienia. W czasie zajęć plastycznych dzieci poznają nowe techniki malarskie, działają twórczo, uczą się samodzielności i odpowiedzialności. Zajęcia odbywają się raz w tygodniu pod czujnym okiem wolontariuszy p. E. Koszyńskiej oraz A. Chełminiak. i trwają po 60 minut. W najbliższym czasie planowane są wycieczki do Galerii EL i Teatru Dramatycznego.Stowarzyszenia na rzecz Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Gronowie Elbląskim „Nasza Szkoła”

Stowarzyszenie „Nasza Szkoła” istnieje od 2008r, zostało założone przez nauczycieli i rodziców.

Działania Zarządu, członków Stowarzyszenia, osób wspierających polegają min. na                   
 -Prowadzeniu działalności charytatywnej,                 
 -Wsparciu pomocą uczniów ze Szkoły Podstawowej w Gronowie Elbląskim znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej,
 - Organizacji zajęć dla uczniów zdolnych,              
 -Wspieraniu działań innowacyjnych, edukacyjnych, kulturalnych i wychowawczych szkoły,
 -Włączaniu się w realizację zadań szkoły i Samorządu Uczniowskiego .  Stowarzyszenie Nasza Szkoła organizuje zajęcia pozalekcyjne dla uczniów szkoły podstawowej w Gronowie Elbląskim rozwijące zdolności muzyczne i językowe.Maluszki kl. 0 uczęszczają na zajęcia z j. angielskiego, a starsze, chętne dzieci na zajęcia nauki gry na gitarze.


W czasie wakacji dzieci z Karczowisk i Gronowa Elbląskiego uczestniczyły w zajęciach organizowanych przez Stowarzyszenie na rzecz Szkoły Podstawowej w Gronowie Elblaskim NASZA SZKOŁA. Przygotowały spektakl "Pszczółka Bze-Bze i jej przygody", taniec i piosenkę. Zajęcia odbywały się przez dwa tygodnie, a mieszkańcy Karczowisk podglądali przygotowania w świetlicy wiejskiej. Występy dzieci podziwiano na Targach Pszczelarskich w Karczowiskach w dn. 04.08.2013r.W nagrodę dzieci pojechały do kina na film pt. "Smerfy 2 D". Sedecznie dziękujemy p. Ani Stawiak za pomoc w przygotowaniach.

Bibliografia


Magik[22.11.2014]
GminaGronowo[22.11.2014]
Szkolnictwo[22.11.2014]