Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Milejewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Zespół Szkół Nr l w Milejowie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: ...Wymagane...
Podtyp szkoły: ... Opcjonalne ...........
Profil: ... Opcjonalne ...........
Adres: ...Wymagane...
Patron: ...Opcjonalne...


Zespół Szkół Nr l w Milejowie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem placówki jest...

Historia

Szkoła Podstawowa w Milejowie należy do najstarszych placówek oświatowych na terenie naszej gminy. Powstała w roku 1912 i początkowo składała się z trzech oddziałów z obowiązującym językiem rosyjskim, ponieważ był to okres zaborów. W czasie I wojny światowej, w 1915r., nastąpiła okupacja austriacka. Szkołę nadal prowadził jej pierwszy nauczyciel Eugeniusz Brodzki, ale w nauczaniu obowiązywał już język polski.

W roku 1918, gdy Polska odzyskała niepodległość, natychmiast przystąpiono do organizowania siedmioklasowej szkoły powszechnej. Jej kolejnymi kierownikami do roku 1939 byli: Janina Łazarska, Kazimierz Kotkowski, Albin Mazurkiewicz i Wacław Kowalczyk. Początkowo lekcje odbywały się w różnych miejscach osady, wreszcie w roku 1929 wybudowano dla potrzeb szkoły jednopiętrowy budynek. Nowa szkoła otrzymała imię Stanisława Konarskiego oraz w 1936r., sztandar ufundowany przez miejscowe społeczeństwo.

W czasie II wojny światowej szkoła funkcjonowała do września 1942r., za zezwoleniem władz niemieckich ze znacznie ograniczonym programem nauczania. Następnie została zamknięta, ale mimo to oświata prowadzona była nadal na tajnych kompletach. Po zakończeniu wojny szkołę zaraz ponownie uruchomiono. W 1945r. jej kierownictwo objął Tadeusz Miśniakiewicz. W roku 1952 w wyniku połączenia szkoły podstawowej z liceum ogólnokształcącym powstała tak zwana "jedenastolatka". Kierownikiem jej byli: Stanisław Ząbek, Stanisław Rydz, Józefa Zgłobisz, Zygmunt Twarowski i Zygmunt Ożóg. W roku 1967, wskutek ponownej reorganizacji, rozdzielono liceum i szkołę podstawową, której dyrektorem został Piotr Piechota. W roku 1975 utworzona została Zbiorcza Szkoła Gminna w Milejowie, która przyjęła również młodzież z Łysołaj i Górnego. W 1978r. odbyła się uroczystość przywrócenia szkole imienia ks. Stanisława Konarskiego oraz nadania sztandaru. Kolejna istotna zmiana w życiu szkoły nastąpiła wraz z narodzinami III Rzeczypospolitej. Szkoła wówczas przeszła pod samorząd gminny. W 1999r. ruszyła reforma edukacji narodowej zgodnie z którą utworzony został w Milejowie Zespół Szkół Nr l, złożony ze szkoły podstawowej i gimnazjum. 31 sierpnia 2000r. otwarto uroczyście nowy budynek gimnazjum. W latach 1984 - 2000 dyrektorami szkoły byli: Elżbieta Celegrat, Henryk Kłoda, Kazimierz Woś, Ryszard Strycharczuk, Renata Malec i ponownie Ryszard Strycharczuk, a od 2009r. funkcję tę pełni Dariusz Mielniczuk.


W okresie kilkudziesięciu powojennych lat dokonano poważnych zmian w wyglądzie jak i w wyposażeniu szkoły. Rozbudowano i zmodernizowano budynek, wzbogacono zasób pomocy naukowych. Szkoła może poszczycić się znacznymi osiągnięciami. Jej uczniowie zdobywali czołowe lokaty w olimpiadach przedmiotowych, konkursach, rajdach, zawodach sportowych, tak w regionie, jak i na szczeblu ogólnokrajowym. Świadczy to o rzetelnej pracy szkoły, której zasadniczy cel jest zawsze ten sam - dla dobra dzieci, narodu i państwa.Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

...

Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


...