Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Poniżej przedstawiona jest wizualizacja szablonu


Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

budynek szkolny http://splipinki.edupage.org/?, 17.12.2013.
budynek szkolny http://splipinki.edupage.org/?, 17.12.2013.
Data założenia: 1860 rok
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: ...Wymagane...
Profil: ...Wymagane...
Adres: 11-300 Biskupiec
Patron: ...opcjonalny...


Szkoła Podstawowa im. Juliana Tuwima w Lipinkach

Historia

...

   Z kroniki szkolnej pisanej przez kierownika Pana Romana Karskiego dowiadujemy się, że historia naszej placówki datuje się od roku 1860, kiedy to założono Szkołę Katolicką. W 1908 roku wybudowano obok Szkołę Ewangelicką. Oba budynki jeszcze istnieją, chociaż teraz są w nich prywatne mieszkania.

Po latach wojennej zawieruchy rok szkolny 1944/1945 rozpoczął się tuż po wyzwoleniu Lipinek tj. 23 stycznia 1945 r., a zakończył 15 lipca. Pionierami pracy w szkole byli dwaj nauczyciele: Roman Karski i Wincenty Słupski. W pierwszych latach uczęszczało do szkoły 220 osób. Najliczniejsza była klasa I ponieważ uczyły się w niej wszystkie osoby, które do tej pory pozbawione były możliwości nauki. Rozpiętość wieku była bardzo duża. Podręczników nie było, więc uczniowie klas starszych ćwiczyli czytanie na ocalałych książeczkach do nabożeństwa. Na zajęciach praktycznych dzieci robiły sobie zeszyty z papieru pakowego.

                Nauczyciele polscy, którzy przetrwali okupację mogli znów

„ nieść przed narodem kaganek oświaty”


   W 1958r. powstało ognisko przedszkolne prowadzone przez nauczycielkę Panią Jadwigę Auda. Dzieci z ostatnich „przedszkolnych "roczników zbierały się w szkole dwa razy w tygodniu w godzinach popołudniowych. Prowadzono z nimi zajęcia odpowiednie dla wieku i zainteresowań. Zajęcia przedszkolne przygotowywały dzieci do podjęcia nauki w szkole. Podczas reorganizacji szkolnictwa w Polsce w roku 1966 przekształcono szkoły podstawowe z siedmioklasowych na ośmioklasowe, a w roku 1991 z ośmioklasowych na sześcioklasowe. W tym samym roku powstały gimnazja. W naszej gminie utworzono Gimnazjum w Bielicach, które przez dwa lata było rozproszone po szkołach podstawowych do momentu oddania do użytku nowego budynku.


      W 1997 roku, po 7- letniej budowie oddano do użytku nowy budynek szkoły.

Szkoła znana w środowisku, nowoczesna, przyjazna, życzliwa dzieciom i ich rodzicom, otwarta na zmiany. Konsekwentni w działaniach, odpowiedzialni, staramy się wyjść naprzeciw potrzebom i oczekiwaniom uczniów.Szkoła jest placówką środoiskową, aktywnie działającą nie tylko na płaszczyźnie edukacyjnej i wychowawczej ale także kulturalnej, ekologicznej, plastycznej i turystycznej. Realizujemy wiele programów (rządowe, unijne) np:

"Czysty las" - organizowany przez Towarzystwo Przyjaciół Lasu oraz Dyrekcję Lasów Państwowych "Magiczne drzewo" - organizowany przez czasopismo GAJA "Ożywić Pola" - organizowany przez czasopismo "Łowiec Polski"

Uczniowie uczestnicząc w tych programach rozwijają swoje zdolnoci i zainteresowania.


14 maja 2004 roku społeczność szkoły przeżyła radosne i bardzo ważne uroczystości:

•uroczyste nadanie szkole imienia Juliana Tuwima


•wręczenie i poświęcenie sztandaru szkoły.W kolejnych latach szkoła staje się piękniejsza. Na boisku szkolnym dumnie szumu lipa, która jest cichym i milczącym świadkiem bogatego życia szkoły, od początku jej istnienia aż do chwili obecnej. Oj, gdyby mogła przemówić...... .

Nauczyciel Historii św.pamięci Pani Halina Trojanowska była inicjatorką założenia w naszej placówce szkolnego muzeum. Pod jej nadzorem uczniowie rzwijając swą ciekawość historyczną wyszperali mnóstwo starych, używanych przez poprzednie pokolenia, przedmiotów, które stanowią eksponaty w naszej kolekcji muzealnej.


Cele i zadania

...

Kadra pedagogiczna

Kadra pedagogiczna w roku szkolnym 2013/14:

 • Jadwiga Jankowska
 • Elżbieta Kapusta
 Anna Mrózek-Szczypior  
 Anna Rożeńska AR  
 Marzena Skuzjus ms  
 Tadeusz Skuzjus pedagog szkolny  
 Danuta Szram DS  
 Anna Szychowska ASz  

  Jolanta Szymecka js  
 Maria Trojanowska MT  
 Małgorzata Wieczorek MW  
 Katarzyna Wrzosek-Sudoł KW-S  

  Teresa Ziętarska 


Osiągnięcia

...

Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia

http://splipinki.edupage.org/?, 17.12.2013.
--Maria.radziszewska (dyskusja) 18:57, 17 gru 2013 (CET)