Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 13:27, 3 mar 2015 autorstwa MagdaZ (dyskusja | edycje) (Bibliografia)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie

Data założenia: XVIII w.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Olszewo 20, 11-730 Mikołajki
Patron: Maria Konopnicka

Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Olszewie – placówka oświatowa w Olszewie w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Wiesława Jabłońska.

Historia

Olszewo posiadało szkołę już przed 1740 r. W 1818 r. uczęszczało do niej 40 dzieci, a nauczycielem był Krzysztof Rosiński.

Działalność

Tradycją szkoły stało się organizowanie każdego roku Dnia Patrona Szkoły, Dni Europejskich oraz Pikniku Rodzinnego.

Szkoła realizuje projekty unijne. Na uwagę zasługuje projekt "INDYWIDUALNOŚĆ DROGĄ DO SUKCESU DZIECI W GMINIE MIKOŁAJKI", którego celem jest wsparcie uczniów w procesie rozwoju (poprzez zajęcia adekwatne do potrzeb dzieci w klasach I-III) oraz szkół w procesie nauczania i dostosowania do reformy programowej kształcenia ogólnego. Nauczyciele prowadzący zajęcia w klasach I-III realizują opracowany program, w tym indywidualizują pracę z uczniem, dostosowując ją do jego potrzeb i możliwości. Programy nauczania uwzględniają działania mające na celu indywidualizację procesu nauczania i wychowania uczniów, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, zgodnie z nową podstawą programową kształcenia ogólnego na I etapie edukacyjnym. Jednym z elementów projektu jest również doposażenie bazy dydaktycznej szkół w materiały dydaktyczne oraz specjalistyczny sprzęt.

Zakupione materiały dydaktyczne i sprzęt będą poprzez naukę i zabawę wspierać i podnosić poziom umiejętności matematycznych, językowych, czytania i pisania oraz podnosić poziom prawidłowej mowy. W ramach programu w szkole realizowane są następujące zajęcia: zajęcia dla dzieci ze specyficznymi trudnościami w czytaniu i pisaniu, w tym także zagrożonych ryzykiem dysleksji (zajęcia korekcyjno-kompensacyjne), zajęcia dla dzieci z trudnościami w zdobywaniu umiejętności matematycznych i polonistycznych (zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze), zajęcia logopedyczne dla dzieci z zaburzeniami rozwoju mowy (indywidualna terapia logopedyczna dla 4 uczniów), zajęcia logopedyczne skierowane są na kształtowanie mowy poprzez korygowanie zaburzeń w zakresie strony fonetycznej, leksykalnej, gramatycznej, stymulowanie opóźnionego rozwoju mowy oraz doskonalenie mowy już ukształtowanej, zajęcia rozwijające zainteresowania uczniów uzdolnionych ze szczególnym uwzględnieniem nauk matematyczno-przyrodniczych (zajęcia przyrodnicze-prowadzenie obserwacji przyrodniczych).

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej. W 1935 r. funkcjonowała w Olszewie trzyklasówka, w której uczyło się 105 dzieci. Z kolei w roku szkolnym 1947/48 nauczyciel Franciszek Ulaszewski uczył w szkole w Olszewie 111 dzieci.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015: Małgorzata Błaut, Danuta Butkiewicz, Wiesława Jabłońska, Anna Kowalczuk, Adriana Krucyna, Mateusz Przybysz, Leszek Rokojżo, Sławomira Rokojżo, Zofia Rokojżo, Agnieszka Serowik, Justyna Tarnowska, Jolanta Walenciej.

Osiągnięcia

Szkoła posiada następujące certyfikaty: "Szkoła z klasą", "Szkoła bez Przemocy",

Ciekawostki

Szkoła realizuje od 2005 r. projekt Comenius "PLAY FOR PEACE", w ramach którego nawiązała współpracę ze społecznościami szkolnymi w Niemczech i Rumunii.

Bibliografia

SP Olszewo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]