Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku

Data założenia: 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Malborska 43, 82-331 Jegłownik
Patron: Obrońcy Westerplatte

Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim z oddziałami przedszkolnymi. Funkcję dyrektora pełni obecnie Ewa Okinczyc.

Historia

Szkoła w Jegłowniku powstała w 1945 r. i przedstawiała się początkowo bardzo skromnie – posiadała kilka ławek i krzeseł, lekcje odbywały się w 3 budynkach rozrzuconych wzdłuż ulicy Malborskiej. Warunki lokalowe uległy zmianie dopiero w 1964 r., kiedy w ramach realizacji hasła "Tysiąc szkół na tysiąclecie" został oddany do użytku nowy budynek, w którym szkoła funkcjonuje do dzisiaj. Tego samego roku przekazano także uczniom świetlicę szkolną, salę gimnastyczną oraz boisko i działki uprawne.

Ważnym momentem w życiu placówki było nadanie jej imienia Obrońców Westerplatte. Odbyło się to w czasie uroczystości szkolnych 12 września 1965 r. W 1985 r. Komitet Rodzicielski ufundował placówce sztandar

W trakcie zmian strukturalnych lat 70. XX w. placówka była przez jakiś czas gminną szkołą zbiorczą.

Liczne zmiany nastąpiły w latach 90. XX w. W 1996 r. szkoła otrzymała pierwszy komputer, a już w dwa lata później uczniowie klas 8 zamiast techniki uczą się elementów informatyki. Prawdziwą pracownię internetową szkoła otrzymała od MEN najpierw w grudniu 1999 r., a następnie w październiku 2005 r. We wrześniu 1999 r. powołano do życia Zespół Szkół w Jegłowniku, w skład którego weszła Szkoła Podstawowa im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku oraz Gimnazjum w Jegłowniku. Jednak po dwóch latach nastąpiły kolejne zmiany. Rada Gminy Gronowo Elbląskie podjęło decyzję o przeniesieniu Gimnazjum w Jegłowniku do nowego budynku w Gronowie Elbląskim. Nastąpiło więc rozwiązanie Zespołu Szkół w Jegłowniku. Nowym dyrektorem Szkoły Podstawowej im. Obrońców Westerplatte w Jegłowniku została Ewa Okinczyc.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja przedszkolna Flakowska Beata, Królik Jadwiga
 • edukacja wczesnoszkolna – Boggero Emilia, Burdyńska Danuta, Dębek Wanda,
 • język polski – Mordasiewicz Krystyna
 • język angielski – Hryckiewicz Irena
 • matematyka – Krupska Anna
 • zajęcia komputerowe – Krupska Anna
 • przyroda – Okinczyc Ewa
 • historia – Mordasiewicz Krystyna
 • religia – Dziura Katarzyna
 • plastyka – Franc Krystyna
 • muzyka – Flakowska Beata
 • zajęcia techniczne –
 • wychowanie fizyczne – Fiedor Dorota
 • biblioteka – Franc Krystyna
 • świetlica szkolna –
 • pedagog szkolny – Franc Krystyna
 • logopedia - Dziura Katarzyna

Osiągnięcia

Już w latach 60. i 70. XX w. uczniowie osiągają znaczne sukcesy w konkursach i olimpiadach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Wynika to zapewne z faktu, iż w tym okresie działało już wiele kół przedmiotowych i zainteresowań, m.in.: SKS oraz kółka taneczne, wokalne, matematyczne, ekologiczne, recytatorskie, informatyczne, polonistyczne i teatralne.

Absolwenci

Wielu absolwentów szkoły powróciło do niej i zasiliło grono kadry pedagogicznej. Należą do nich: Zbigniew Reiss, Małgorzata Bożejewicz, Krystyna Mordasiewicz, Krystyna Buchholc, Emilia Mucha, Renata Strzelecka, Dorota Fiedor.

Ciekawostki

Od lat 70. XX w. placówka należy do Klubu Szkół noszących imię związane z Obroną Polskiego Morza (z krótką przerwą w latach 1980-1990). Od 1990 r. funkcjonuje on pod nazwą Klubu Szkół Westerplatte. Od VI Sympozjum Szkół Westerplatte w Michowie (1993) szkoła czynnie działa w Klubie.

Bibliografia

jegłownik.neostrada.pl[22.11.2014]
szkolnictwo.pl[22.11.2014]
jegłownik.mazury.pl[22.11.2014]