Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa im. Stanisława Palczewskiego przy Zespole Szkół w Drygałach

Kodeks Młodego Ekologa. Źródło: www.galeria.zsdrygaly.nazwa.pl, 20.12.2013.
Kodeks Młodego Ekologa. Źródło: www.galeria.zsdrygaly.nazwa.pl, 20.12.2013.
Data założenia: 10 września 1945 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Szkolna 2, 12-230 Biała Piska


Szkoła Podstawowa w im. Stanisława Palczewskiego przy Zespole Szkół w Drygałach – szkoła podstawowa w Drygałach w powiecie piskim w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Andrzej Rosiński.

Historia

Szkoła w Drygałach została otwarta 10 września 1945 r. Według źródeł 1 grudnia 1945 r. do Publicznej Szkoły Powszechnej w Drygałach uczęszczało 146 uczniów, którzy pobierali naukę w czterech oddziałach. Kierownikiem szkoły był Stanisław Chrostowski, a jej pierwszymi nauczycielami Klara Łojewska i Kazimierz Skwarski. W następnych miesiącach pracę w szkole podjęli Maria Konert i Telesfor Smoliński. W 1948 r. w wyniku reformy strukturalnej placówka uzyskała status jedenastoletniej szkoły stopnia podstawowego. W szkole utworzono kursy wieczorowe dla dorosłych, które rozpoczęto 15 października 1949 r. W 1951 r. do budynku szkolnego doprowadzono kanalizację i uruchomiono centralne ogrzewanie. W listopadzie 1957 r. w placówce uruchomiono Szkołę Przysposobienia Rolniczego w Drygałach. Od 1 września 1973 r. szkoła w Drygałach została przekształcona w gminną szkołą zbiorczą, zaś 13 października 1973 r. oddano do użytku nowy budynek, który z dotychczasowym obiektem połączono łącznikiem. Ponadto w szkole znalazła się nowa biblioteka, sala gimnastyczna, świetlica z kuchnią, pokój nauczycielski, sekretariat i szatnia. Obok szkoły powstały też mieszkania dla nauczycieli. Od 1977 r. obchody święta szkoły połączono z Dniem Nauczyciela. W wyniku reformy oświaty od 1 września 1999 r. ośmioklasowa placówka przekształciła się w sześcioklasową szkołę podstawową. Od 1 września 2007 r. szkoła wraz z gimnazjum weszła w skład Zespołu Szkół w Drygałach.

Kadra pedagogiczna

Skład kadry pedagogicznej w roku szkolnym 2013/2014:

Nauczyciele specjaliści:

 • Halina Teresa Archacka
 • Barbara Barwikowska
 • Anna Maria Chełstowska
 • Teresa Chrostowska
 • Sabina Izabela Duchnowska
 • Alina Dybikowska
 • Justyna Gacman
 • Tomasz Gardocki
 • Wiesława Grońska
 • Robert Jabłoński
 • Bożena Jankowska
 • Helena Katarzyna Kadelska
 • Teresa Kamińska
 • Bogumiła Karwowska
 • Małgorzata Konopka
 • Małgorzata Krom
 • Anita Anna Kucharska-Bigielis
 • Justyna Łabieniec
 • Renata Murawska
 • Sylwia Narewska
 • Anna Pawluk
 • Piaskowski Zbigniew
 • ks. Marcin Jerzy Pysz
 • Danuta Rogińska
 • Sylwia Foltyńska
 • Danuta Szczech
 • Krystyna Wiśniewska
 • Grażyna Wysocka
 • Wioletta Zakrzewska
 • Małgorzata Zawadzka
 • Barbara Zielińska
 • Katarzyna Zielińska
 • Wioletta Kowalewska
 • Marta Ożarowska
 • Jolanta Nitkiewicz
 • Tadeusz Kowalczyk
 • Monika Krom
 • Krystian Wojsław
 • Ewa Grycmacher
 • Izabela Dziczek

Osiągnięcia

Szkoła realizuje projekt „Indywidualizacja procesu nauczania uczniów klas I–III szkół podstawowych Gminy Biała Piska” współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet IX „Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach”, Działanie 9.1, Poddziałanie 9.1.2. W trakcie realizacji projektu Szkoła otrzymała dofinansowanie w kwocie 45000 zł na zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych w procesie indywidualizacji nauczania (zajęcia logopedyczne, gimnastyka korekcyjna, zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze, zajęcia z uczniem zdolnym).

Absolwenci

Zjazd i Bal Absolwentów wszystkich roczników odbył się 12 czerwca 2010 z okazji 60-lecia istnienia szkoły.

Ciekawostki

Stanisław Palczewski – dyrektor szkoły w latach 1953–1975 – został wybrany na patrona szkoły przez społeczność szkolną 13 października 1998 r.

Monografię Szkoły Podstawowej im. Stanisława Palczewskiego w Drygałach opracował Rafał Pawluk w ramach pracy magisterskiej pod kierunkiem prof. dr. hab. Elwiry Kryńskiej z Uniwersytetu w Białymstoku.

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945–1956), Kraków 2011.

www.szkolnictwo.pl, 22.11.2013.

Zespół Szkół w Drygałach, 22.11.2013.