Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Cele i zadania)
(Historia)
Linia 16: Linia 16:
  
 
== Historia ==
 
== Historia ==
Nauczanie w dawnym Barczewie ma swoją długą historię. My rozpoczniemy ją od 1912 roku, kiedy mieszkańcy Wartemborka uzyskali zezwolenie na zorganizowanie prywatnej szkoły, która w 1914 roku uzyskała status miejski. Dopiero na przełomie lat 1922/1923 przy Bahnhofstrasse – dzisiejszej ulicy Wojska Polskiego, podjęto decyzję o budowie dwóch budynków szkolnych. Budowa przebiegała w imponującym tempie. Już w roku 1924 odbyły się pierwsze zajęcia w nowo otwartym budynku. Wkrótce zakończono budowę drugiego budynku szkolnego i małej willi, w której zamieszkał rektor szkolny. Do 1945 roku była to szkoła niemiecka. W większym budynkumieściła się szkoła powszechna, w mniejszym do roku 1936 gimnazjum humanistyczne, a od 1936 do 1945 roku szkoła średnia. Ostatnim rektorem szkolnym był Carl Hensel. Pomiędzy dwoma budynkami w tym samym czasie zbudowano Halę Miejską, którą wiosną roku 1945 spalili radzieccy żołnierze. Oprócz szkoły podstawowej i średniej istniała szkoła zawodowa. Po roku 1934 odbywały się w niej zajęcia w 11 kierunkach. Nauka trwała do 19 stycznia 1945 roku….Nowy rok szkolny 1945/1946 w Publicznej Szkole Podstawowej w Barczewie rozpoczął się 4 września 1945 roku. W siedmiu klasach naukę rozpoczęło 220 dzieci, w tym 160 pochodzenia miejscowego. Krótko potem było już 250. Utworzono siedem klas, w których nauczało pięciu nauczycieli. Obok Antoniego Ratajskiego – pierwszego kierownika szkoły, od 23 czerwca pierwszymi nauczycielami, którzy przybyli do pracy byli: Marta Indrunas - Naruszewicz – pionierka i organizatorka barczewskiej szkoły, Edward Kaznocha i Maria (Marta) Małecka. Od 17 lipca przybył Józef Woźniak.
+
Historia placówki rozpoczyna się w 1912 r., w którym mieszkańcy otrzymali zezwolenie na zorganizowanie prywatnej szkoły. W dwa lata później uzyskała ona status miejski. O budynki szkolne zatroszczono się jednak znacznie później - dopiero na przełomie lat 1922/1923 rozpoczęto ich budowę przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego. Pierwsze zajęcia w nowo otwartym, pierwszym gmachu odbyły się w 1924 r. Wkrótce zakończono budowę drugiego budynku szkolnego i małej willi, w której zamieszkał rektor szkolny.
  
 +
Do 1945 r. była ona placówką niemiecką, w której, oprócz szkoły powszechnej, mieściły się, najpierw gimnazjum humanistyczne (do 1936 r.), a później szkoła średnia (1936-1945). Po II wojnie światowej inauguracja pierwszego roku szkolnego miała miejsce 4 września 1945 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Barczewie. W siedmiu klasach naukę rozpoczęło 220 dzieci, w tym aż 160 pochodzenia miejscowego. Pierwsze grono pedagogiczne, obok Antoniego Ratajskiego – pierwszego kierownika szkoły, tworzyli: Marta Indrunas-Naruszewicz – pionierka i organizatorka barczewskiej szkoły, Edward Kaznocha i Maria (Marta) Małecka. Od 17 lipca przybył jeszcze Józef Woźniak.
  
 
+
Ważnym momentem w życiu szkoły były nadanie jej imienia oraz sztandaru. Uroczystości nadania Patrona placówki, którym został Feliks Nowowiejski, odbyły się 7 lutego 1964 r. Z kolei uroczyste przekazanie sztandaru szkoły miały miejsce 20 listopada 1966 r. Zwieńczeniem tych wydarzeń był dzień 9 września 1985 r., w którym odsłonięto na dziedzińcu szkoły granitowe popiersie Feliksa Nowowiejskiego, dłuta olsztyńskiego artysty Bolesława Marschalla.  
w piątek 7 lutego 1964 roku, Zbiorczej Szkole Gminnej w Barczewie nadano imię Feliksa Nowowiejskiego...Od tej pory, w lutym każdego roku, obchodzone są uroczyście Dni Patrona Szkoły. Podobna uroczystość odbyła się 20 listopada 1966 roku w kinie "Legenda". Wówczas szkole podstawowej uroczyście przekazano sztandar, ufundowany przez społeczeństwo Barczewa. Na stronie głównej znajduje się godło Rzeczypospolitej Polski - Orzeł Biały, nad nim wyhaftowany napis "Szkoła Podstawowa", natomiast poniżej - "im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie". Kolejnym wydarzeniem było odsłonięcie na dziedzińcu szkoły granitowego popiersia Feliksa Nowowiejskiego, dłuta olsztyńskiego artysty Bolesława Marschalla. Uroczystość obchodzono 9 września 1985 roku.
+
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 22:27, 20 lis 2014

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: ...Wymagane...
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo
Patron: Feliks Nowowiejski


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jolanta Pastuszenko.

Historia

Historia placówki rozpoczyna się w 1912 r., w którym mieszkańcy otrzymali zezwolenie na zorganizowanie prywatnej szkoły. W dwa lata później uzyskała ona status miejski. O budynki szkolne zatroszczono się jednak znacznie później - dopiero na przełomie lat 1922/1923 rozpoczęto ich budowę przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego. Pierwsze zajęcia w nowo otwartym, pierwszym gmachu odbyły się w 1924 r. Wkrótce zakończono budowę drugiego budynku szkolnego i małej willi, w której zamieszkał rektor szkolny.

Do 1945 r. była ona placówką niemiecką, w której, oprócz szkoły powszechnej, mieściły się, najpierw gimnazjum humanistyczne (do 1936 r.), a później szkoła średnia (1936-1945). Po II wojnie światowej inauguracja pierwszego roku szkolnego miała miejsce 4 września 1945 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Barczewie. W siedmiu klasach naukę rozpoczęło 220 dzieci, w tym aż 160 pochodzenia miejscowego. Pierwsze grono pedagogiczne, obok Antoniego Ratajskiego – pierwszego kierownika szkoły, tworzyli: Marta Indrunas-Naruszewicz – pionierka i organizatorka barczewskiej szkoły, Edward Kaznocha i Maria (Marta) Małecka. Od 17 lipca przybył jeszcze Józef Woźniak.

Ważnym momentem w życiu szkoły były nadanie jej imienia oraz sztandaru. Uroczystości nadania Patrona placówki, którym został Feliks Nowowiejski, odbyły się 7 lutego 1964 r. Z kolei uroczyste przekazanie sztandaru szkoły miały miejsce 20 listopada 1966 r. Zwieńczeniem tych wydarzeń był dzień 9 września 1985 r., w którym odsłonięto na dziedzińcu szkoły granitowe popiersie Feliksa Nowowiejskiego, dłuta olsztyńskiego artysty Bolesława Marschalla.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Z uwagi na przyjęty przez społeczność szkolną cel, który zawiera się w słowach: "Każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości", do głównych zadań placówki należą:

 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
 • wspomaganie uczniów mających trudności w nauce,
 • wspomaganie uczniów zdolnych i kierowanie ich rozwojem,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • uczenie samodzielności i samorządności
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
 • kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
 • dbanie o właściwe wyposażenie umożliwiające realizację podstawy programowej.


Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna –
 • język polski –
 • język angielski –
 • matematyka –
 • zajęcia komputerowe –
 • przyroda –
 • historia –
 • religia –
 • plastyka –
 • muzyka –
 • zajęcia techniczne –
 • wychowanie fizyczne –
 • biblioteka –
 • świetlica szkolna –
 • pedagog szkolny –

Bożena Zalewska edukacja wczesnoszkolna

2. "0" b 105 (A) Ewa Juszczyk edukacja wczesnoszkolna

3. I a 103 (A) Małgorzata Mielniczuk edukacja wczesnoszkolna

4. I b 06 (A) Katarzyna Kowalczyk edukacja wczesnoszkolna

5. I c 08 (A) Joanna Ferenz edukacja wczesnoszkolna

6. I d 07 (A) Jolanta Pawłowiec edukacja wczesnoszkolna

7 II a 12 (A) Ewa Rybczyńska edukacja wczesnoszkolna

8 II b 09 (A) Grażyna Szabelska edukacja wczesnoszkolna

9 II c 110 (A) Marzenna Pawlik edukacja wczesnoszkolna

10 III a 106 (A) Lisowska Bogumiła edukacja wczesnoszkolna

11 III b 107 (A) Liżewska Elzbieta edukacja wczesnoszkolna

12 III c 10 (B) Szych Lucyna edukacja wczesnoszkolna

13 III d 04 (B) Niedźwiecka Jolanta edukacja wczesnoszkolna

14 III e 10 (A) Zglińska Jadwiga edukacja wczesnoszkolna

15 IVa/s 204 (B) Szkutnik Daniel W-F

16 IV b 104 (B) Koc Janusz język polski

17 IV c 02 (B) Kolber Marzena język angielski


18 IV d 103 (B) Gieczys Jolanta język polski

19 IV e 110 (B) Głowińska Zofia przyroda

20 V a/s 03 (B) Cichocka- Tabarkiewicz R. język polski

21 V b 102 (B) Bilkiewicz Elzbieta historia

22 V c 203 (B) Sadowska Marta informatyka / technika

23 V d 106 (B) Karkotka Danuta matematyka

24 VI a 101 (B) Anita Januszewska przyroda

25 VIb/s 105 (B) Gnatowska Danuta język polski

26 VI c 05 (B) Marzewska Alicja matematyka

27 VI d 01 (B) Bonus Joanna W-F

28 Pianowski Bartosz matematyka

29 Dagiel-Surmańska Ewelina język angielski

30 Markiewicz Joanna język angielski

31 Wróblewska Ewelina język angielski

32 Rafalski Mateusz informatyka

33 Połowianiuk Liliana muzyka

34 Psalke Barbara plastyka

35 Światkowski łukasz religa

36 Gugołek Jerzy religia

37 Żbikowska Anna religia

38 Ferenz Piotr W-F

39 Zientek Anna W-F

40 Zmyślony Adam W-F


41 Piątek Halina pedagog


42 Gwiazda-Szmit Jadwiga biblioteka


43 Tereszko Izabela biblioteka


44 Iłgowska Bożena świetlica


45 Szymczak Natalia świetlica


Osiągnięcia

programów i projektów, specjalnie opracowywanych przez nas i przez różne podmioty. W naszej szkole realizowane są programy ekologiczne, takie jak Gminny Projekt Ekologiczny „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”, a także szereg innych, takich jak:

  "Jak rozpoznać świętego Mikołaja?",
  "Folder promujący zdrowie",
  "Folder promujący zdrowie",
  "Gazetka Malucha",
  "Spotkanie z Afryką",
  "Program koła historycznego",
  "Walka z hałasem",
  "Wychowanie komunikacyjne",
  "Konkurs wiedzy o krajach zjednoczonej Europy",
  „W świecie teatru”.


Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


SP1Barczewo[15.11.2014]
Szkolnictwo[15.11.2014]