Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Historia)
Linia 3: Linia 3:
 
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
 
|Grafika          =  Koala.jpg (nazwa zdjęcia)... opcja
 
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
 
|Opis_grafiki    =  ...Wymagane...
|Data_założenia  =  ...Wymagane...
+
|Data_założenia  =  1924 r.
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Poziom_szkoły    =  podstawowy
 
|Podtyp_szkoły    =  szkoła podstawowa
 
|Podtyp_szkoły    =  szkoła podstawowa
Linia 41: Linia 41:
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
== Kadra pedagogiczna ==
 
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:
 
Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:
*edukacja wczesnoszkolna –  
+
*edukacja wczesnoszkolna – Bożena Zalewska, Ewa Juszczyk, Małgorzata Mielniczuk, Katarzyna Kowalczyk, Joanna Ferenz,  Jolanta Pawłowiec, Ewa Rybczyńska, Grażyna Szabelska, Marzenna Pawlik, Bogumiła Lisowska, Elżbieta  Liżewska, Lucyna Szych, Jolanta Niedźwiecka, Jadwiga Zglińska,
*język polski –  
+
*język polski – Janusz Koc, Jolanta Gieczys, R. Cichocka-Tabarkiewicz, Danuta Gnatowska
*język angielski –  
+
*język angielski – Marzena Kolber, Ewelina Dagiel-Surmańska, Joanna Markiewicz, Ewelina Wróblewska
*matematyka –  
+
*matematyka – Danuta Karkotka, Alicja Marzewska, Bartosz Pianowski
*zajęcia komputerowe –  
+
*zajęcia komputerowe – Marta Sadowska, Mateusz Rafalski
*przyroda –  
+
*przyroda – Zofia Głowińska, Anita Januszewska
*historia –  
+
*historia – Elżbieta Bilkiewicz
*religia –  
+
*religia – Łukasz Światkowski, Jerzy Gugołek, Anna Żbikowska
*plastyka –  
+
*plastyka – Barbara Psalke
*muzyka –  
+
*muzyka – Liliana Połowianiuk
*zajęcia techniczne –  
+
*zajęcia techniczne – Marta Sadowska
*wychowanie fizyczne –  
+
*wychowanie fizyczne – Daniel Szkutnik, Joanna Bonus, Piotr Ferenz, Anna Zientek, Adam Zmyślony
*biblioteka –  
+
*biblioteka – Jadwiga Gwiazda-Szmit, Izabela Tereszko
*świetlica szkolna –  
+
*świetlica szkolna – Bożena Iłgowska, Natalia Szymczak
*pedagog szkolny –  
+
*pedagog szkolny – Halina Piątek
 
+
Bożena Zalewska                    edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
2.  "0" b                  105 (A)                                Ewa Juszczyk                        edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
3.    I a                    103 (A)                                Małgorzata Mielniczuk              edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
4.    I b                      06 (A)                                Katarzyna Kowalczyk              edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
5.    I c                      08 (A)                                Joanna Ferenz                        edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
6.    I d                      07 (A)                                Jolanta Pawłowiec                  edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
7    II a                      12 (A)                                Ewa Rybczyńska                    edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
8    II b                      09 (A)                                Grażyna Szabelska                  edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
9    II c                    110 (A)                                Marzenna Pawlik                    edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
10  III a                    106 (A)                                Lisowska Bogumiła                  edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
11  III b                    107 (A)                                Liżewska Elzbieta                    edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
12  III c                      10 (B)                                Szych Lucyna                        edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
13  III d                      04 (B)                                Niedźwiecka Jolanta                edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
14  III e                      10 (A)                                Zglińska Jadwiga                    edukacja wczesnoszkolna
+
 
+
15  IVa/s                  204 (B)                                Szkutnik Daniel                      W-F
+
 
+
16  IV b                    104 (B)                                Koc Janusz                          język polski
+
 
+
17  IV c                      02 (B)                                Kolber Marzena                    język angielski
+
 
+
+
 
+
18  IV d                    103 (B)                                Gieczys Jolanta                    język polski
+
 
+
19  IV e                    110 (B)                                Głowińska Zofia                    przyroda
+
 
+
20  V a/s                    03 (B)                                Cichocka- Tabarkiewicz R.      język polski
+
 
+
21  V b                    102 (B)                                Bilkiewicz Elzbieta                  historia
+
 
+
22  V c                    203 (B)                                Sadowska Marta                    informatyka  / technika
+
 
+
23  V d                    106 (B)                                Karkotka Danuta                    matematyka
+
 
+
24  VI a                    101 (B)                                Anita Januszewska                przyroda
+
 
+
25  VIb/s                  105 (B)                                Gnatowska Danuta                język polski
+
 
+
26  VI c                    05 (B)                                Marzewska Alicja                    matematyka
+
 
+
27  VI d                    01 (B)                                Bonus Joanna                        W-F
+
 
+
28                                                                      Pianowski Bartosz                  matematyka
+
 
+
29                                                                      Dagiel-Surmańska Ewelina      język angielski
+
 
+
30                                                                      Markiewicz Joanna                język angielski
+
 
+
31                                                                      Wróblewska Ewelina              język angielski
+
 
+
32                                                                      Rafalski Mateusz                  informatyka
+
 
+
33                                                                      Połowianiuk Liliana                muzyka
+
 
+
34                                                                      Psalke Barbara                      plastyka
+
 
+
35                                                                      Światkowski łukasz                religa
+
 
+
36                                                                      Gugołek Jerzy                      religia
+
 
+
37                                                                      Żbikowska Anna                    religia
+
 
+
38                                                                      Ferenz Piotr                        W-F
+
 
+
39                                                                      Zientek Anna                      W-F
+
 
+
40                                                                      Zmyślony Adam                    W-F
+
 
+
 
+
41                                                                      Piątek Halina                        pedagog
+
 
+
+
 
+
42                                                                      Gwiazda-Szmit Jadwiga          biblioteka
+
 
+
+
 
+
43                                                                      Tereszko Izabela                  biblioteka
+
 
+
+
 
+
44                                                                      Iłgowska Bożena                  świetlica
+
 
+
+
 
+
45                                                                      Szymczak Natalia                  świetlica
+
 
+
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 22:41, 20 lis 2014

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1924 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo
Patron: Feliks Nowowiejski


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jolanta Pastuszenko.

Historia

Historia placówki rozpoczyna się w 1912 r., w którym mieszkańcy otrzymali zezwolenie na zorganizowanie prywatnej szkoły. W dwa lata później uzyskała ona status miejski. O budynki szkolne zatroszczono się jednak znacznie później - dopiero na przełomie lat 1922/1923 rozpoczęto ich budowę przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego. Pierwsze zajęcia w nowo otwartym, pierwszym gmachu odbyły się w 1924 r. Wkrótce zakończono budowę drugiego budynku szkolnego i małej willi, w której zamieszkał rektor szkolny.

Do 1945 r. była ona placówką niemiecką, w której, oprócz szkoły powszechnej, mieściły się, najpierw gimnazjum humanistyczne (do 1936 r.), a później szkoła średnia (1936-1945). Po II wojnie światowej inauguracja pierwszego roku szkolnego miała miejsce 4 września 1945 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Barczewie. W siedmiu klasach naukę rozpoczęło 220 dzieci, w tym aż 160 pochodzenia miejscowego. Pierwsze grono pedagogiczne, obok Antoniego Ratajskiego – pierwszego kierownika szkoły, tworzyli: Marta Indrunas-Naruszewicz – pionierka i organizatorka barczewskiej szkoły, Edward Kaznocha i Maria (Marta) Małecka. Od 17 lipca przybył jeszcze Józef Woźniak.

Ważnym momentem w życiu szkoły były nadanie jej imienia oraz sztandaru. Uroczystości nadania Patrona placówki, którym został Feliks Nowowiejski, odbyły się 7 lutego 1964 r. Z kolei uroczyste przekazanie sztandaru szkoły miały miejsce 20 listopada 1966 r. Zwieńczeniem tych wydarzeń był dzień 9 września 1985 r., w którym odsłonięto na dziedzińcu szkoły granitowe popiersie Feliksa Nowowiejskiego, dłuta olsztyńskiego artysty Bolesława Marschalla.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Z uwagi na przyjęty przez społeczność szkolną cel, który zawiera się w słowach: "Każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości", do głównych zadań placówki należą:

 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
 • wspomaganie uczniów mających trudności w nauce,
 • wspomaganie uczniów zdolnych i kierowanie ich rozwojem,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • uczenie samodzielności i samorządności
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
 • kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
 • dbanie o właściwe wyposażenie umożliwiające realizację podstawy programowej.


Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Bożena Zalewska, Ewa Juszczyk, Małgorzata Mielniczuk, Katarzyna Kowalczyk, Joanna Ferenz, Jolanta Pawłowiec, Ewa Rybczyńska, Grażyna Szabelska, Marzenna Pawlik, Bogumiła Lisowska, Elżbieta Liżewska, Lucyna Szych, Jolanta Niedźwiecka, Jadwiga Zglińska,
 • język polski – Janusz Koc, Jolanta Gieczys, R. Cichocka-Tabarkiewicz, Danuta Gnatowska
 • język angielski – Marzena Kolber, Ewelina Dagiel-Surmańska, Joanna Markiewicz, Ewelina Wróblewska
 • matematyka – Danuta Karkotka, Alicja Marzewska, Bartosz Pianowski
 • zajęcia komputerowe – Marta Sadowska, Mateusz Rafalski
 • przyroda – Zofia Głowińska, Anita Januszewska
 • historia – Elżbieta Bilkiewicz
 • religia – Łukasz Światkowski, Jerzy Gugołek, Anna Żbikowska
 • plastyka – Barbara Psalke
 • muzyka – Liliana Połowianiuk
 • zajęcia techniczne – Marta Sadowska
 • wychowanie fizyczne – Daniel Szkutnik, Joanna Bonus, Piotr Ferenz, Anna Zientek, Adam Zmyślony
 • biblioteka – Jadwiga Gwiazda-Szmit, Izabela Tereszko
 • świetlica szkolna – Bożena Iłgowska, Natalia Szymczak
 • pedagog szkolny – Halina Piątek


Osiągnięcia

programów i projektów, specjalnie opracowywanych przez nas i przez różne podmioty. W naszej szkole realizowane są programy ekologiczne, takie jak Gminny Projekt Ekologiczny „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”, a także szereg innych, takich jak:

  "Jak rozpoznać świętego Mikołaja?",
  "Folder promujący zdrowie",
  "Folder promujący zdrowie",
  "Gazetka Malucha",
  "Spotkanie z Afryką",
  "Program koła historycznego",
  "Walka z hałasem",
  "Wychowanie komunikacyjne",
  "Konkurs wiedzy o krajach zjednoczonej Europy",
  „W świecie teatru”.


Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


SP1Barczewo[15.11.2014]
Szkolnictwo[15.11.2014]