Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Osiągnięcia)
Linia 59: Linia 59:
  
 
== Osiągnięcia ==
 
== Osiągnięcia ==
programów i projektów, specjalnie opracowywanych przez nas i przez różne podmioty. W naszej szkole realizowane są programy ekologiczne, takie jak Gminny Projekt Ekologiczny „Czym skorupka za młodu nasiąknie...”, a także szereg innych, takich jak:
+
Szkoła realizuje szereg programów i projektów. Wśród nich znajdowały się:
    "Jak rozpoznać świętego Mikołaja?",
+
*Gminny Projekt Ekologiczny "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
    "Folder promujący zdrowie",
+
*Jak rozpoznać świętego Mikołaja?"
    "Folder promujący zdrowie",
+
*"Folder promujący zdrowie"
    "Gazetka Malucha",
+
*"Gazetka Malucha"
    "Spotkanie z Afryką",
+
*"Spotkanie z Afryką"
    "Program koła historycznego",
+
*"Program koła historycznego"
    "Walka z hałasem",
+
*"Walka z hałasem"
    "Wychowanie komunikacyjne",
+
*"Wychowanie komunikacyjne"
    "Konkurs wiedzy o krajach zjednoczonej Europy",
+
*"Konkurs wiedzy o krajach zjednoczonej Europy"
    „W świecie teatru”.
+
*"W świecie teatru"
 
<br/>
 
<br/>
  

Wersja z 22:45, 20 lis 2014

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie

...Wymagane...
...Wymagane...
Data założenia: 1924 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Wojska Polskiego 36, 11-010 Barczewo
Patron: Feliks Nowowiejski


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Feliksa Nowowiejskiego w Barczewie – Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim wchodząca w skład Zespołu. Funkcję dyrektora Zespołu pełni obecnie Jolanta Pastuszenko.

Historia

Historia placówki rozpoczyna się w 1912 r., w którym mieszkańcy otrzymali zezwolenie na zorganizowanie prywatnej szkoły. W dwa lata później uzyskała ona status miejski. O budynki szkolne zatroszczono się jednak znacznie później - dopiero na przełomie lat 1922/1923 rozpoczęto ich budowę przy dzisiejszej ul. Wojska Polskiego. Pierwsze zajęcia w nowo otwartym, pierwszym gmachu odbyły się w 1924 r. Wkrótce zakończono budowę drugiego budynku szkolnego i małej willi, w której zamieszkał rektor szkolny.

Do 1945 r. była ona placówką niemiecką, w której, oprócz szkoły powszechnej, mieściły się, najpierw gimnazjum humanistyczne (do 1936 r.), a później szkoła średnia (1936-1945). Po II wojnie światowej inauguracja pierwszego roku szkolnego miała miejsce 4 września 1945 r. w Publicznej Szkole Podstawowej w Barczewie. W siedmiu klasach naukę rozpoczęło 220 dzieci, w tym aż 160 pochodzenia miejscowego. Pierwsze grono pedagogiczne, obok Antoniego Ratajskiego – pierwszego kierownika szkoły, tworzyli: Marta Indrunas-Naruszewicz – pionierka i organizatorka barczewskiej szkoły, Edward Kaznocha i Maria (Marta) Małecka. Od 17 lipca przybył jeszcze Józef Woźniak.

Ważnym momentem w życiu szkoły były nadanie jej imienia oraz sztandaru. Uroczystości nadania Patrona placówki, którym został Feliks Nowowiejski, odbyły się 7 lutego 1964 r. Z kolei uroczyste przekazanie sztandaru szkoły miały miejsce 20 listopada 1966 r. Zwieńczeniem tych wydarzeń był dzień 9 września 1985 r., w którym odsłonięto na dziedzińcu szkoły granitowe popiersie Feliksa Nowowiejskiego, dłuta olsztyńskiego artysty Bolesława Marschalla.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty oraz wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych.

Z uwagi na przyjęty przez społeczność szkolną cel, który zawiera się w słowach: "Każdy uczeń osiągnie sukces na miarę swoich możliwości", do głównych zadań placówki należą:

 • realizacja podstawy programowej kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych,
 • wspomaganie uczniów mających trudności w nauce,
 • wspomaganie uczniów zdolnych i kierowanie ich rozwojem,
 • rozbudzanie ciekawości poznawczej,
 • uczenie samodzielności i samorządności
 • kształcenie umiejętności pracy w grupie,
 • kultywowanie tradycji narodowych i regionalnych,
 • kształtowanie właściwych postaw społecznych,
 • dbanie o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy,
 • dbanie o właściwe wyposażenie umożliwiające realizację podstawy programowej.


Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Bożena Zalewska, Ewa Juszczyk, Małgorzata Mielniczuk, Katarzyna Kowalczyk, Joanna Ferenz, Jolanta Pawłowiec, Ewa Rybczyńska, Grażyna Szabelska, Marzenna Pawlik, Bogumiła Lisowska, Elżbieta Liżewska, Lucyna Szych, Jolanta Niedźwiecka, Jadwiga Zglińska,
 • język polski – Janusz Koc, Jolanta Gieczys, R. Cichocka-Tabarkiewicz, Danuta Gnatowska
 • język angielski – Marzena Kolber, Ewelina Dagiel-Surmańska, Joanna Markiewicz, Ewelina Wróblewska
 • matematyka – Danuta Karkotka, Alicja Marzewska, Bartosz Pianowski
 • zajęcia komputerowe – Marta Sadowska, Mateusz Rafalski
 • przyroda – Zofia Głowińska, Anita Januszewska
 • historia – Elżbieta Bilkiewicz
 • religia – Łukasz Światkowski, Jerzy Gugołek, Anna Żbikowska
 • plastyka – Barbara Psalke
 • muzyka – Liliana Połowianiuk
 • zajęcia techniczne – Marta Sadowska
 • wychowanie fizyczne – Daniel Szkutnik, Joanna Bonus, Piotr Ferenz, Anna Zientek, Adam Zmyślony
 • biblioteka – Jadwiga Gwiazda-Szmit, Izabela Tereszko
 • świetlica szkolna – Bożena Iłgowska, Natalia Szymczak
 • pedagog szkolny – Halina Piątek


Osiągnięcia

Szkoła realizuje szereg programów i projektów. Wśród nich znajdowały się:

 • Gminny Projekt Ekologiczny "Czym skorupka za młodu nasiąknie..."
 • Jak rozpoznać świętego Mikołaja?"
 • "Folder promujący zdrowie"
 • "Gazetka Malucha"
 • "Spotkanie z Afryką"
 • "Program koła historycznego"
 • "Walka z hałasem"
 • "Wychowanie komunikacyjne"
 • "Konkurs wiedzy o krajach zjednoczonej Europy"
 • "W świecie teatru"


Absolwenci

...

Ciekawostki

...

Bibliografia


SP1Barczewo[15.11.2014]
Szkolnictwo[15.11.2014]