Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu

Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Budynek szkoły. Źródło: www.szkolnictwo.pl
Data założenia: 1924 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Adres: ul. Władysława Klementowskiego 2, 12-200 Pisz,

Szkoła Podstawowa nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Piszu – szkoła podstawowa w Piszu, powiat piski, województwo warmińsko-mazurskie. Obecnie funkcję dyrektora szkoły pełni Szymon Werra.

Historia

Początki szkoły w Piszu sięgają 1924 r., kiedy ukończono budowę gmachu szkoły. Po II wojnie światowej, 1 września 1945 r., otwarto Publiczną Szkołę Powszechną w Piszu. Do placówki zapisało się 68 uczniów. Nie potrafili oni mówić po polsku. W 1948 r. zakończono powojenny remont budynku oraz zmieniono, na skutek reformy strukturalnej, nazwę na szkoła podstawowa. W roku szkolnym 1949/50 zaczął działać szkolny sklepik i Spółdzielnia Uczniowska „Biedronka”. 1 września 1960 r. uruchomiono świetlicę. W latach 1961-1963 prowadzono prace remontowe na zewnątrz budynku szkolnego. W roku szkolnym 1973/74 rozpoczęto budowę boiska szkolnego, które oddano do użytku w 1975 r. 4 października 1975 r. nadano szkole imię Mikołaja Kopernika. Od 1999 r. szkoła funkcjonuje jako sześcioklasowa szkoła podstawowa.

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty z 7 września 1991 r.

Kadra pedagogiczna

Funkcję dyrektora szkoły pełni Szymon Werra.

Nauczyciele, którzy otrzymali nagrody Burmistrza Pisza:

  • Cezary Misierewicz
  • Anna Janina Paprota
  • Edyta Kulczewska

Osiągnięcia

Szkoła:

  • posiada certyfikat "Szkoły z klasą" oraz dyplomy potwierdzające uzyskanie sprawności: Lego, Cogito, Ago

Ciekawostki

Uczniowie szkoły wydają gazetkę "Jedynka".

Bibliografia

Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 42.
szkolnictwo.pl [22.12.2013]
pisz.pl [22.12.2013]
blogiceo.nq.pl [22.12.2013]