Szkoła Podstawowa nr 1 w Olsztynie: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja nieprzejrzana][wersja nieprzejrzana]
(Kadra pedagogiczna)
Linia 35: Linia 35:
 
Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/14 stanowią: dyrektor szkoły - BARBARA  RZEPNICKA i wicedyrektor szkoły - AGNIESZKA  LEWICKA oraz nauczyciele różnych specjalności:
 
Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/14 stanowią: dyrektor szkoły - BARBARA  RZEPNICKA i wicedyrektor szkoły - AGNIESZKA  LEWICKA oraz nauczyciele różnych specjalności:
  
# Nauczyciele oddziału przedszkolnego: Anita Dziedzicka, Anna Fabisiak
+
* Nauczyciele oddziału przedszkolnego: Anita Dziedzicka, Anna Fabisiak
# Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzata Zając, Sylwia Szejna,Joanna Wiśniewska, Katarzyna Szostek, Beata  Wichowska,Barbara Sawko
+
* Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzata Zając, Sylwia Szejna,Joanna Wiśniewska, Katarzyna Szostek, Beata  Wichowska,Barbara Sawko
 
# Nauczyciele języka polskiego, Anna Korzeniecka, Anna Świder, Alicja Klimczak
 
# Nauczyciele języka polskiego, Anna Korzeniecka, Anna Świder, Alicja Klimczak
 
# Nauczyciele języka angielskiego: Anna Wyszkowska, Paweł Duda
 
# Nauczyciele języka angielskiego: Anna Wyszkowska, Paweł Duda

Wersja z 13:18, 4 gru 2013


Data założenia: {{{Data_założenia}}}
Poziom szkoły: {{{Poziom_szkoły}}}
Adres:


Szkoła Podstawowa nr 1 im. Ryszarda Knosały w Olsztynie

Historia

Początkiem organizacji szkoły polskiej w Olsztynie był rok szkolny 1944/45. Wtedy to w maju 1945 roku przystąpiono do porządkowania zniszczonego działaniami wojennymi budynku i zapisywania uczniów. Pierwsze zajęcia dla dzieci i młodzieży uruchomiono 5 czerwca. Naukę rozpoczęło 180 uczniów. Zajęcia lekcyjne odbywały się w systemie dwuzmianowym. Pierwszym kierownikiem Publicznej Szkoły Powszechnej nr 1 w Olsztynie został Leon Bowszyc, który nominację od naczelnika Pawła Sowy otrzymał 1 czerwca 1945 roku. Wraz z nim pracę rozpoczęli: Maria Paździor, Heronim Borkowski, Władysław Usajewicz. Byli to nauczyciele przesiedleńcy ze Święcian. W 1948 roku w wyniku reformy strukturalnej szkoła zmieniła nazwę na szkoła podstawowa. uzyskała status szkoły podstawowej 5 czerwca 1960 roku z okazji 15-lecia istnienia szkoły nadano jej imię patrona Ryszarda Knosały. Uroczystość tę zaszczyciła obecnością m.in. żona patrona - Władysława Konosła oraz Maria Zientara-Malewska. We wrześniu 1970 roku oddano do użytku boisko szkolne, natomiast w latch 1977-1979 przeprowadzono remont obiektu szkolnego, podwyższając jego skrzydła o jedną kondygnację. 23 kwietnia 1979 roku zakończenie remontu i otwarcie wystawy 50 lat szkolnictwa polskiego na Warmii, Mazurach i Powiślu odbyło się z udziałem Ministra Oświaty i Wychowania Józefa Tejchmy. W 2008 roku przeprowadzone zostają generalne remonty na parterze szkoły i pierwszym piętrze. I ta modernizacja zmienia dotychczasowy wizerunek szkoły.
Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w Ustawie o systemie oświaty z 1991 roku oraz w przepisach wydanych na jej podstawie, a także zawarte w Programie Wychowawczym i Programie Profilaktyki, dostosowanych do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb danego środowiska [1].

Kadra pedagogiczna

Kadrę pedagogiczną w roku szkolnym 2013/14 stanowią: dyrektor szkoły - BARBARA RZEPNICKA i wicedyrektor szkoły - AGNIESZKA LEWICKA oraz nauczyciele różnych specjalności:

 • Nauczyciele oddziału przedszkolnego: Anita Dziedzicka, Anna Fabisiak
 • Nauczyciele edukacji wczesnoszkolnej: Małgorzata Zając, Sylwia Szejna,Joanna Wiśniewska, Katarzyna Szostek, Beata Wichowska,Barbara Sawko
 1. Nauczyciele języka polskiego, Anna Korzeniecka, Anna Świder, Alicja Klimczak
 2. Nauczyciele języka angielskiego: Anna Wyszkowska, Paweł Duda
 3. Nauczyciele matematyki: Iwona Wojdyła, Beata Jankowska
 4. Nauczyciel przyrody: Krystyna Archutowska
 5. Nauczyciel historii: Wiesława Muzińska
 6. Nauczyciel informatyki: Agnieszka Lewicka
 7. Nauczyciel plastyki: Iwona Kozakiewicz
 8. Nauczyciel techniki: Elżbieta Lustyk
 9. Nauczyciel muzyki: Barbara Jankowska
 10. Nauczyciele W-F: Iwona Starzyńska, Mirosław Sołowiej
 11. Nauczyciele religii: Aleksandra Parol, Beata Rydzińska
 12. Nauczyciele świetlicy: Wiesława Muzińska, Iwona Kozakiewicz, Alicja Klimczak, Grażyna Czajkowska, Elżbieta Lustyk, Anna Świder
 13. Logopeda: Małgorzata Marchlik
 14. Pedagog: Barbara Borkowska
 15. Biblioteka: Izabela RachubaOsiągnięcia

Szkoła posiada następujące ceryfikaty:

 1. Certyfikat Szkoła z Klasą
 2. Certyfikat Szkoła Myślenia
 3. Ceryfikat Lokalnego Centrum Edukacji Ekologicznej
 4. Certyfikat Zielona Flaga


Absolwenci

Absolwenci szkoły to m.in. . naukowcy: prof. Witold Tulibacki, prof. Wojciech Polak, prof. Zbigniew Anculewicz . działacze miasta i regionu: Zbigniew Karpowicz, Bogdan Pierechod, Wojciech Kowalski

 1. lekarze: Jerzy Górny, Mariusz Przybyłowicz, Barbara Perlińska
 2. prawnicy: Jadwiga Sołdatow-Panisko, Iwona Cierach Bendorf-Bundorf
 3. twórcy: prof. Adolf Gwozdek, prof. Lech Majewski, Anna zadrożna, Barbara Anculewicz-Gawrońska, Maja Baranowska, Tadeusz Burniewicz, Janusz Wierzyński, Józef Burniewicz, Mieczysław Wieliczko
 4. sportowcy: Krzysztof Hołowczyc, Jarosław Bako, Sylwester Czereszewski
 5. dziennikarze: Anna Mioduszewska, Joanna Piotrowska, Anna Szapiel, Cezary Stankiewicz
 6. księża: Jan Łapin
 7. nauczyciele obecnej szkoły podstawowej: Alicja Bogdanowicz, Wojciech Borkowski, Wanda Janiak, Iwona Kowalczyk, Aleksandra Szołkiewicz-Zaręba


Ciekawostki

Szkoła została uruchomiono w budynku byłej szkoły niemieckiej, którą wybudowano 1935 roku. Patronem szkoły niemieckiej został Horst Wessel.

Bibliografia

 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 roku o systemie oświaty, Dz.U. 1991 nr 95 poz. 425.
 2. Filipkowski Tadeusz, Oświata na Warmii i Mazurach w latach 1945-1960, Warszawa 1978, s. 105.
 3. Radziszewska Maria Jolanta, Nauczyciele szkół powszechnych i podstawowych na Warmii i Mazurach (1945-1956), Kraków 2011, s. 68
 4. Radziszewska Maria, Życie codzienne nauczycieli szkół powszechnych w Okręgu Mazurskim w świetle wspomnień i pamiętników (część I), "Biuletyn Historii-Wychowania", Poznań 2011, 27, s. 82-84.
 5. 60 lat Szkoły Podstawowej nr 1 w Olsztynie, Olsztyn 2005.
 6. http://www.sp1.olsztyn.pl/, 29.11.2013.