Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja z dnia 17:17, 3 mar 2015 autorstwa MagdaZ (dyskusja | edycje) (Ciekawostki)
(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie

Data założenia: 1981 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: ul. Lenartowicza 1, 13-200 Działdowo
Patron: Bronisław Malinowski

Szkoła Podstawowa nr 3 im. Bronisława Malinowskiego w Działdowie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim. Obecnie funkcję dyrektora pełni Anna Grzegrzółka.

Historia

Placówka rozpoczęła swoją działalność w 1981 r. Jej dyrektorem został mgr Jerzy Smolicz. Rok później oddano do użytku salę gimnastyczną z zapleczem. W 1984 r. podjęto decyzję o nadaniu szkole imienia Bronisława Malinowskiego. Uroczystości z tym związane odbyły się 31 maja 1986 r. Kolejni dyrektorzy szkoły to: Edward Radomski, mgr Leszek Gołębiewski, Anna Grzegrzółka.

Działalność

Szkoła jest organizatorem Ogólnopolskiego Turnieju "Przedwiośnie" i "Katarzynka Cup" w minikoszykówce Dziewcząt i Chłopców. Prężnie działa w niej Samorząd Uczniowski, Szkolny Klub Młodego Europejczyka, ZHP, PCK.

Placówka słynie też w regionie z działań ekologicznych i prozdrowotnych. Ekologiczna działalność "Trojki" datuje się od 1989 r., kiedy powołano Sekcję Ekologiczną Samorządu Uczniowskiego. Od tej pory edukacja ekologiczna jest jednym z priorytetów Programu Wychowawczego i Profilaktyki szkoły oraz elementem programów nauczania wszystkich przedmiotów. Co roku uczniowie realizują projekty ekologiczne wyrażające się w różnych formach: happeningi, wystawy, konkursy, debaty, sesje tematyczne, biwaki. Szkoła uczestniczyła w ekologicznych akcjach lokalnych i ogólnopolskich, m.in: Czysta Wisła i Rzeki Przymorza, Selektywna Zbiórka Odpadów, kilka lat działały rodzinne ekozespoły (GAP). Od 1999 r. uczniowie współpracują z Ekologicznym Związkiem Gmin "Działdowszczyzna" oraz Działdowskim Centrum Edukacji Ekologicznej.

Szkoła specjalizuje się również w sporcie: od klasy IV prowadzi nabór do klasy sportowej o profilu koszykówki (dziewczęta i chłopcy); od klasy IV nabór do klasy sportowej o profilu szachowym (dziewczęta i chłopcy).

Baza

Bazę szkolną po kilku dobudowach stanowią obecnie trzy części. Dwie zawierają sale lekcyjne, pomieszczenia socjalno-administracyjne, pokój nauczycielski, gabinety dyrektorów. Piwnice zaadaptowano na szatnie, pomieszczenia gospodarskie, harcówkę oraz salkę katechetyczną. Trzecią część budynku stanowi sala gimnastyczna, sale do gimnastyki korekcyjnej, szatnie, magazyny sprzętu sportowego, pokój nauczycieli w-f, sale komputerowe, biblioteka oraz świetlica. Teren wokół szkoły jest zagospodarowany przez boiska sportowe, w tym od 2009 r. "orlik".

Cele i zadania

Szkoła realizuje cele i zadania określone w ustawie o systemie oświaty, wydanych na jej podstawie aktach wykonawczych oraz programie wychowawczym i programie profilaktyki szkolnej.

Kadra pedagogiczna

Grono pedagogiczne w roku szkolnym 2014/2015:

 • edukacja wczesnoszkolna – Chimkowska Kinga, Góralska Joanna, Jadanowska Ewa, Kalisz Elżbieta, Karbowska Alina, Kłosowska Ewa, Kordalska Irena, Kucińska Elżbieta, Landmann Hanna, Lewandowska Barbara, Olendrowicz Urszula, Pudlak Urszula, Reszka Malwina, Romanowska Bożena, Romanowska Bożena Maria, Rutkowska Elżbieta, Skoneczka Joanna, Smereczyńska Alicja, Soboczyńska Dorota, Synakowska Maria, Tyburska Agata
 • język polski – Cierkowska Hanna, Karaszewska Joanna, Kolaj Maria, Rzepczyńska Maria
 • język angielski – Cieśniewska Małgorzata, Haspel Anna, Skwarski Michał, Szałkowska-Pazera Anna, Wiśniewska Joanna
 • język niemiecki – Gąsior Anna
 • matematyka – Filipska Joanna, Mańkowska Ewa, Marcinkowska Lucyna, Rynkowski Ireneusz, Zarębski Cezary
 • zajęcia komputerowe – Filipska Joanna, Rzepczyński Marek
 • przyroda – Nieborek Barbara, Sontowska Beata
 • wychowanie do życia w rodzinie – Nieborek Barbara
 • historia – Cierkowska Hanna, Karczewska Maria
 • religia – Chojnacka Krystyna, ks. Domin Dominik, Nowakowska Gabriela, Pacyniak Katarzyna
 • plastyka – Marciniak Bogusława, Szymczak Bożenna
 • muzyka – Czeczot Danuta
 • zajęcia techniczne – Jadanowska Ewa, Szymczak Bożenna
 • wychowanie fizyczne – Breska Beata, Cierkowski Wiesław, Demianiuk-Fojut Aldona, Gesele-Kurzawa Irena, Kolk Joanna, Małgorzaciak-Niedzielska Iwona, Ostrowski Sławomir, Szczurewski Paweł
 • biblioteka – Jankowska Zofia, Niedzielska Joanna
 • świetlica szkolna – Cichosz Aldona, Dudzińska Kinga, Narkowicz Barbara, Olborska Ewa
 • pedagog szkolny – Cierkowska-Pawłowska Aleksandra, Tułodziecka Katarzyna
 • logopedia – Kwiatkowska-Kołakowska Sylwia

Osiągnięcia

Szkoła zdobyła tytuły: "Szkoły promującej zdrowie", "Szkoły z klasą", "Szkoły przyjaznej ortografii", "Szkoły przyjaznej środowisku", międzynarodowy certyfikat ekologiczny "Zieloną Flagę". Wszyscy uczniowie klas I-VI zostali objęci nauką języka angielskiego, a od września 2009r wprowadzono język niemiecki jako język dodatkowy. W ramach szkolnego programu wychowawczego i profilaktyki realizowane są profesjonalne programy profilaktyczne. Szkoła współpracuje z domem rodzinnym uczniów, wspiera rodziny opieką psychologiczno-pedagogiczną.

Ciekawostki

W szkole działa Klub Młodego Europejczyka.


Szkoła ma swój hymn:

"Niekiedy myślisz sobie, że świat jest szarobury,

Niechętnym patrzysz wzrokiem na mury i na chmury.

Bo kiedy nosisz w sercu najmniejszą nawet zadrę,

Płowieje wszystko wokół i pejzaż traci barwę.


Ref: Otwórz oczy szeroko i patrz,

Jak ciekawy otacza Cię świat,

Krajobrazy ojczyste, barwy sercu najbliższe,

To co było, co będzie, co jest.


Otwórz oczy szeroko i patrz,

Jaki barwny otacza Cię świat,

Chwyć za pędzel i maluj, by to piękno utrwalić,

By zatrzymać i kolor, i czas".

Bibliografia

SP 3 Działdowo[27.11.2014]
szkolnictwo.pl[27.11.2014]