Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie

Data założenia: 1968 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Janusza Korczaka 4, 12-100 Szczytno

Szkoła Podstawowa nr 5 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Janusza Korczaka w Szczytnie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Szczytnie. Szkoła wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. Janusza Korczaka w Szczytnie. Dyrektorem Ośrodka jest Maria Jolanta Rudzka. Funkcję wicedyrektora Ośrodka ds. Szkoły Podstawowej pełni Iwona Pruszkowska.

Działalność

Szkoła Podstawowa nr 5 w Szczytnie przeznaczona jest dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, umiarkowanym, z niepełnosprawnościami sprzężonymi i z autyzmem.

Proces edukacyjny odbywa się w:

  • oddziałach klasowych: dzieci z upośledzeniem w stopniu lekkim; kształcenie na dwóch poziomach: klasy I-III – zintegrowane, klasy IV-VI – przedmiotowe
  • zespołach edukacyjno-terapeutycznych: dzieci z upośledzeniem w stopniu umiarkowanym z niepełnosprawnościami sprzężonymi i autyzmem

Kadra pedagogiczna

W szkole zatrudnieni są od 2013 r. następujący pracownicy pedagogiczni: Błoński Emilian, Boszko Anna, Manelska Małgorzata, Cieśluk Ewa, Dąbek Edyta, Konopka Marzenna, Kudrelek Bożena, Pawłowska Dorota, Potakowska Hanna, Pruszkowski Tomasz, Róg Anna, Szewczak Anna, Staniszewska Danuta, Szostak Joanna, Szwejkowska Monika, Waszczuk Magdalena, Wróblewska Katarzyna, Żywica Anna.

Ciekawostki

Szkoła Podstawowa bierze udział w systemowym projekcie Ministerstwa Edukacji Narodowej i Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej Centrum Mazowsze pt. "Szkoła Współpracy. Uczniowie i rodzice kapitałem nowoczesnej szkoły". Celem projektu jest wzmocnienie współpracy pomiędzy uczniami, rodzicami i nauczycielami oraz przedstawicielami innych środowisk na terenie szkół i przedszkoli w Polsce.

Bibliografia

Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. Janusza Korczaka w Szczytnie [14.11.2014]
SOSW Szczytno [14.11.2014]
szkolnictwo.pl [14.11.2014]