Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olsztynie

Data założenia: 1952 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: Al. Piłsudskiego 42, 10-450 Olsztyn


Szkoła Podstawowa nr 8 Specjalna w Olsztynie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Olsztynie. Placówka wchodzi w skład Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie. Dyrektorem Szkoły jest mgr Grażyna Kondek – dyrektor Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Olsztynie, a wicedyrektorem mgr Grażyna Żakowska.

Cele i zadania

Główne zadania szkoły:

  • wyposażenie uczniów w potrzebne wiadomości i umiejętności
  • wdrażanie do samodzielności w różnych przejawach życia codziennego
  • przygotowanie do czynnego uczestnictwa i funkcjonowania w środowisku i życiu społecznym
  • przygotowanie do kontynuacji nauki w gimnazjum

Działalność wychowawczo-dydaktyczna i program szkoły

Do Szkoły uczęszczają dzieci z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Uczniowie uczestniczą w zajęciach dydaktyczno-wyrównawczych, logopedycznych, gimnastyki korekcyjnej, terapii zajęciowej, socjoterapii oraz zajęciach pozalekcyjnych. Wśród zajęć pozalekcyjnych znajdują się zajęcia: sportowe, wokalno-muzyczne, plastyczne, językowe, turystyczno-rekreacyjne, informatyczne.
Uczniowie biorą także udział w wielu konkursach szkolnych, międzyszkolnych, wojewódzkich np.: plastycznych, teatralnych, przyrodniczych i sportowych.

Bibliografia

e-bip.org.pl [11.06.2014]
oswolsztynalpilsudskiego42.szkolnictwa.pl [11.06.2014]
szkolnictwo.pl [11.06.2014]