Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

Data założenia: 1968/1969 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Adres: ul. Grunwaldzka 14, 14-100 Ostróda

Szkoła Podstawowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Ostródzie. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Dyrektorem Zespołu jest Tomasz Brzeski.

Działalność

Szkoła Podstawowa przeznaczona jest dla dzieci o lekkim i znacznym stopniu upośledzenia umysłowego.

Proces kształcenia realizowany jest na dwóch etapach:

  • Etap I:

Klasy I-IV podlegają kształceniu zintegrowanemu. Zajęcia odbywają się w jednym pomieszczeniu lekcyjnym i prowadzane są przez jednego nauczyciela. Liczba uczniów w klasie nie przekracza 16 osób

  • Etap II:

Klasy V-VI podlegają kształceniu blokowemu. Nauka odbywa się w mało licznych klasach do 16 uczniów.

Szkoła organizuje zajęcia rewalidacyjne:

  • logopedia
  • gimnastyka korekcyjna
  • muzykoterapia
  • zajęcia korekcyjno-kompensacyjne
  • terapia zajęciowo-plastyczna
  • socjoterapia

Uczniowie korzystają także z nauki języka niemieckiego, biblioteki szkolnej wyposażonej w komputery z dostępem do Internetu. Szkoła prowadzi współpracę z placówką niemiecką i organizuje wyjazdy integracyjne do Niemiec, wyjazdy na turnusy rehabilitacyjne refundowane przez PFRON.

Bibliografia

OSWO Ostróda [11.11.2014]
szkolnictwo.pl [11.11.2014]