Szkoła Podstawowa w Choszczewie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Szkoła Podstawowa w Choszczewie

Data założenia: 1907 r.
Poziom szkoły: podstawowy
Podtyp szkoły: szkoła podstawowa
Adres: Choszczewo 62, 11-731 Sorkwity

Szkoła Podstawowa w Choszczewie – placówka oświatowa w Choszczewie, w województwie warmińsko-mazurskim. Dyrektorem Szkoły Podstawowej jest Edyta Cupiał.

Działalność

Szkoła Podstawowa prowadzona jest przez Społeczno-Oświatowe Stowarzyszenie Pomocy Pokrzywdzonym i Niepełnosprawnym EDUKATOR w Łomży.

Szkoła oferuje bezpłatne zajęcia dodatkowe:

  • z robotyki
  • taneczne
  • matematyczne
  • sportowe
  • plastyczne
  • teatralne

Placówka w ramach procesu kształcenia realizuje także zajęcia kompensacyjne i wyrównawcze, czynnie włącza się w działalność lokalnej społeczności poprzez organizację: festynów, przedstawień teatralnych i tanecznych, wystaw prac twórczości dziecięcej.

Przy szkole działa dziecięcy zespół ludowy "Zajączek". Uczniowie placówki realizują obecnie projekt pt. "Bliscy znajomi - Poznajemy krzewy i drzewa".

Osiągnięcia

W roku szkolnym 2013/2014 placówka uzyskała najwyższy wynik ze sprawdzianów klas VI w Sorkwity.

Bibliografia

SP Choszczewo [30.11.2014]
szkolnictwo.pl [30.11.2014]