Szkoła Zawodowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj
Szkoła Zawodowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie

Data założenia: 2004 r.
Poziom szkoły: ponadgimnazjalny
Podtyp szkoły: szkoła specjalna
Profil: zawodowy
Adres: ul. Grunwaldzka 14, 14-100 Ostróda

Szkoła Zawodowa przy Zespole Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie – placówka oświatowa w województwie warmińsko-mazurskim, w Ostródzie. Szkoła wchodzi w skład Zespołu Placówek Szkolno-Wychowawczo-Rewalidacyjnych w Ostródzie. Dyrektorem Zespołu jest Tomasz Brzeski.

Działalność

Zasadnicza Szkoła Zawodowa przeznaczona jest dla:

  • absolwentów gimnazjum specjalnego
  • absolwentów gimnazjum ogólnodostępnego, którzy realizowali program szkoły specjalnej i posiadają orzeczenia Poradni Psychologicznej do kształcenia specjalnego

O przyjęciu kandydatów decyduje:

  • liczba punktów za oceny z języka polskiego i z wybranych zajęć edukacyjnych
  • liczba punktów uzyskanych za wyniki egzaminu gimnazjalnego
  • liczba punktów za osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie lub w opinii wychowawcy

Po ukończeniu szkoły absolwent może przystąpić do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w wyuczonych zawodach:

  • kucharz małej gastronomii
  • cukiernik

Po ukończeniu szkoły wychowankowie mogą przystąpić do egzaminu czeladniczego organizowanego przez Cech Rzemiosł Różnych w zawodzie stolarz lub kontynuować naukę w technikach i liceach.

Praktyczna nauka zawodu odbywa się w:

  • zakładach produkcyjnych na terenie miasta Ostróda - kucharz małej gastronomii
  • zakładach rzemieślniczych - stolarz
  • pracowni szkolnej - cukiernik

Bibliografia

OSWO Ostróda [12.11.2014]
Szkolnictwo [12.11.2014]