Szlak pieszy "Okólny" - Elbląg

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
„Okólny”

Dane szlaku
Państwo Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Numer WM-2002-y
Kolor znakowania żółty Zolty.gif
Długość 7.5 km
Typ szlak pieszy

Szlak_pieszy_do_definicji – ...

Nazwa szlaku

„Okólny” – żółty szlak pieszy

Trasa

Elbląg (Bażantarnia): restauracja Myśliwska - Góra Krucza - Leśnictwo Dębica - cmentarz - Mostek Elewów – pętla tramwajowa

Opis

Bażantarnia, Restauracja Myśliwska
Pałac Augusta Abbega, obecnie siedziba Nadleśnictwa Elbląg
Bażantarnia, Srebrny Potok

Szlak w całości przebiega przez elbląski las Bażantarnia leżącą na skraju Wysoczyzny Elbląskiej. Bażantarnia jest miejscem wypoczynkowym istniejącym już od XVIII w. W XIX wieku były królewski konsul w Rosji August Abbeg przebudował dwór w zajazd. W otaczającym parku wytyczono aleje i tarasy. Organizowano zawody strzeleckie, koncerty muzyczne i przedstawienia w muszli koncertowej. Szlak zaczyna się przy Restauracji Myśliwskiej - zabytek wpisany do rejestru zabytków pod numerem ID 644719. Jest to węzeł szlaków. Oprócz szlaku żółtego rozpoczynają się tu także szlaki: zielony - "Ścieżka Jaszczurek", szlak „Żółta Stopa”, niebieski - "Okrężny" oraz przebiega szlak czerwony Kopernikowski.Obok restauracji znajduje się tablica turystyczno-informacyjna, parking, pomnik przyrody (stary dąb) oraz muszla koncertowa. Na szlaku mijamy Srebrny Potok, a kilkadziesiąt metrów dalej dochodzimy do maszynowni orczykowego wyciągu narciarskiego i dalej z prawej strony mijamy szczyt Wzniesienie Krucza – wzniesienie o wysokości 92,6 m n.p.m. zamiennie nazywanejGórą Chrobrego. Wzniesienie Krucza sąsiaduje z dwoma innymi wzniesieniami, tj. na południowy zachód w odległości ok. 600 m Gęsia i na północny wschód w odległości ok. 500 m Wzgórze Marii. Dalej lasy Leśnictwa Dębica (Nadleśnictwo Elbląg) otaczają lasy komunalne Bażantarni. Obok leśniczówki znajduje się tablica z mapą Bażantarni oraz pomnik przyrody – lipa drobnolistna (28 m wysokości i 6,3 m obwodu). Dalej szlak wiedzie przy ogrodzeniu cmentarza komunalnego i dochodzimy do mostku „Elewów” nad Srebrnym Potokiem. Przechodząc przez niego, przecinamy szlak czerwony kopernikowski. Za mostkiem znajdują się tablice edukacyjne Nadleśnictwa Elbląg. Szlak kończy się obok mostu drogowego na rzece Kumieli. Ostatnie znaki szlaku pomalowane są na dwóch drzewach – pomnikach przyrody. Obok po prawej stronie znajduje się pętla tramwajowa linii nr 2 przy ul. Marymonckiej. Po lewej stronie droga prowadzi do Nadleśnictwa Elbląg, którego siedziba mieści się w Pałacu Augusta Abbega – neogotycki pałac wybudowany w latach 1810–1811 na zlecenie radcy handlowego i byłego konsula królewskiego Augusta Abbega. Jako zabytek o szczególnych walorach wpisany jest do rejestru zabytków nieruchomych Krajowego Ośrodka Badań i Dokumentacji Zabytków.

Bibliografia

1. Narodowy Instytut Dziedzictwa - Wykaz zabytków w woj. warmińsko-mazurskim