Szlak pieszy Waplewo - Żelazno

Z Encyklopedia Warmii i Mazur

Dane szlaku
Państwo Polska
Województwo warmińsko-mazurskie
Początek Waplewo
Koniec Żelazno
Numer [WM-2028-s]
Kolor znakowania czarny Czarny.gif
Długość 8 km
Typ szlak pieszy
Administrator Oddział Warmińsko-Mazurski PTTK

Szlak pieszy – piesza trasa wycieczkowa oznaczona specjalnymi symbolami wyznaczającymi jej przebieg i ułatwiającymi odnalezienie właściwej drogi. Szlaki lądowe wykorzystują biegnące w terenie drogi i ścieżki. W Polsce ustalone jest oznaczanie szlaku pieszego za pomocą trzech przylegających do siebie poziomych pasków, umieszczanych na drzewach, murach, skałach itp. Dwa zewnętrzne paski są barwy białej, natomiast środkowy jest wypełniony dowolną inną niż biała (np. czarną, czerwoną, niebieską, zieloną czy żółtą farbą).

Trasa

Waplewo PKP - skrzyżowanie z łukiem dróg - rz. Marózka - most - Żelazno

Opis

Plik:Cmentarz.jpg
Cmentarz z I wojny światowej w Waplewie

Szlak wytyczony został, aby połączyć niebieski szlak Grunwaldzki ze szlakami do źródeł Łyny - możliwość dojścia do rezerwatu źródeł Łyny. Poczatek znajduje się we wsi Waplewo. Najstarsze znane wzmianki o miejscowości pochodzą z 1384 roku. We wsi znajduje się wpisany do rejestru zabytków Narodowego Instytutu Dziedzictwa eklektyczny dawniej ewangelicki, dziś kościół rzymskokatolicki pw. św. Stanisława z 1872 roku, pierwotnie gotycki, murowany, przebudowany w latach 1870-72 (fragmenty gotyckie odsłonięte), wewnątrz stara misa chrzcielna granitowa oraz cmentarz z I wojny światowej. Inne zabytki: pozostałości cmentarza ewangelickiego z drugiej połowy XIX w. Miejscowość Mróz, Rzeka Mrózka wypływająca z jez. Mielno i most kolejowy to kolejne punkty orientacyjne na szlaku. Dalej szlak kończy się we wsi Żelazno, założonej w 1387 r.Warto tu zobaczyć kościół rzymsko-katolicki filialny p.w. św. Andrzeja Boboli z 1880 r., neogotycki, murowany.

Bibliografia

1. http://www.jezioro.com.pl/szlaki/zobacz_szlak.html?id=29; 2. http://www.szlaki.mazury.pl;