Teodor Bensch

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Teodor Bensch

Data i miejsce urodzenia 13 marca 1903 r.
Buk
Data i miejsce śmierci 7 stycznia 1958 r.
Szczecin
Zawód administrator apostolski diecezji warmińskiej, biskup tytularny Tentorii

Teodor Bensch (ur. 13 marca 1903 roku w Buku, zm. 7 stycznia 1958 roku w Szczecinie) – administrator apostolski diecezji warmińskiej, biskup tytularny Tentorii.

Życiorys

Teodor Bensch urodził się 13 marca 1903 roku. Jego rodzicami byli Józef i Kazimiera z d. Trzcińska.

W okresie od 1 września 1945 roku do 26 stycznia 1951 roku był administratorem apostolskim diecezji warmińskiej. Od 16 grudnia 1956 roku administrował diecezją gorzowską. Święcenia kapłańskie przyjął 12 czerwca 1932 roku i został duszpasterzem w Lesznie. Studia odbywał na KUL-u i uzyskał tytuł doktora prawa kanonicznego. W latach 1936–1937 odbywał praktykę administracyjno-sądową w Rzymie przy Rocie Rzymskiej i Kongregacji Soboru.

Podczas okupacji hitlerowskiej przebywał w obozie pod Poznaniem. W seminarium duchownym by wykładowcą prawa kanonicznego i obrońcą węzła małżeńskiego w sądzie biskupim w Lublinie. Prymas Polski, kardynał August Hlond, w połowie sierpnia 1945 roku powierzył mu stanowisko administratora apostolskiego diecezji warmińskiej. Utworzył kurię biskupią w Olsztynie, reaktywował Seminarium Duchowne "Hosianum" w Olsztynie. Utworzył wiele nowych placówek duszpasterskich.

Gdy został usunięty z diecezji, pracował w sekretariacie Prymasa Polski w Warszawie. Mianowano go biskupem tytularnym Tentorii z przeznaczeniem na administratora kościelnego w Gorzowie. Wobec sprzeciwu władz PRL nie mógł podjąć tych obowiązków. 21 października 1954 roku w kaplicy domowej arcybiskupów poznańskich przyjął z rąk arcybiskupa Walentego Dymka oraz biskupów Franciszka Jedwabskiego i Lucjana Bernackiego sakrę biskupią z zachowaniem dyskrecji. Dopiero 16 grudnia 1956 roku objął rządy jako wikariusz generalny arcybiskupa gnieźnieńskiego.

Zmarł 7 stycznia 1958 roku w Szczecinie.

Bibliografia

Chłosta Jan, Ludzie Olsztyna, Olsztyn 2003.