Tygrys warmińsko-mazurski

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Wersja Marcin Kapłon (dyskusja | edycje) z dnia 13:11, 20 mar 2015

(różn.) ← poprzednia wersja | przejdź do aktualnej wersji (różn.) | następna wersja → (różn.)

Tygrys warmińsko-mazurski – jeden z obszarów strategicznej interwencji (OSI) województwa warmińsko-mazurskiego. Składa się z 52 gmin leżących wzdłuż dwóch głównych dróg regionu: nr 7 i nr 16.

Informacje ogólne

OSI "Tygrys warmińsko-mazurski" to jeden z dziewięciu obszarów strategicznej interwencji zidentyfikowanych podczas procesu aktualizacji Strategii rozwoju województwa warmińsko-mazurskiego w 2013 r.

Obszary strategicznej interwencji odzwierciedlają potencjały i problemy rozwojowe w układzie terytorialnym, które są przedmiotem zainteresowania Strategii. OSI dotyczą zarówno obszarów o szczególnym potencjale rozwojowym, jak i tych, które wymagają troski ze względu na występujące zapóźnienia.

Kryterium wyboru gmin zaliczonych do tego obszaru stanowiło położenie głównego ośrodka gminnego w odległości maksymalnie 15 km od drogi nr 7 lub nr 16.

Lokalizacja

Na podstawie przyjętego kryterium do OSI "Tygrys warmińsko-mazurski" zaliczono 52 gminy (rys. 1), tj. 45% wszystkich samorządów lokalnych województwa warmińsko-mazurskiego. Są to:

Rys. 1. OSI "Tygrys warmińsko-mazurski"

Tygrys warmińsko-mazurski.jpg

Źródło: Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, oprac. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [20.04.2014]

Charakterystyka

"Tygrys warmińsko-mazurski" obejmuje obszary znacznie zróżnicowane pod względem konkurencyjności. Znajdują się tu gminy o wysokiej konkurencyjności, jak i te, które zaliczane są do najsłabszych w Polsce. Do atutów tego obszaru zaliczyć można:

 • duże ośrodki miejskie
 • relatywnie wysoką jakość życia (migracja niższa od średniej wojewódzkiej)
 • dynamiczny rynek pracy
 • dynamiczne zmiany na rynku mieszkaniowym
 • poprawiającą się dostępność komunikacyjna
 • znacząco rozwinięte funkcje turystyczne
 • relatywnie wysoka zamożność (m.in. wysokie dochody własne gmin)
 • rozwinięte usługi rynkowe w licznych ośrodkach
 • stosunkowo wysoką koncentrację organizacji społecznych
 • wysoką atrakcyjność inwestycyjną i konkurencyjność w skali województwa
 • znaczącą w skali kraju liczbę obiektów zabytkowych
 • skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych
 • relatywnie wysoką jakość promocji gospodarczej gmin poprzez strony www

Wśród słabości tego obszaru wskazać należy:

 • presję konkurencyjną ze strony innych obszarów w zakresie pozyskiwania inwestorów
 • relatywnie wysoki udział obszarów chronionych w powierzchni gmin
 • bardzo duże zróżnicowanie wewnątrz OSI dostępności komunikacyjnej do Olsztyna i do Warszawy
 • trudności z realizacją inwestycji modernizacyjnych, szczególnie na drodze nr 16
 • mniejsze niż warmińsko-mazurskie zainteresowanie województw pomorskiego i mazowieckiego realizacją inwestycji na drodze nr 7

Bibliografia

Dziemianowicz Wojciech, Szlachta Jacek, Konkurencyjność Warmii i Mazur – diagnoza problemowa, oprac. na zlecenie Zarządu Województwa Warmińsko-Mazurskiego, Olsztyn 2012, strategia2025.warmia.mazury.pl [20.04.2014]
Strategia rozwoju społeczno-gospodarczego województwa warmińsko-mazurskiego do roku 2025, strategia2025.warmia.mazury.pl [20.04.2014]