Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Skocz do: nawigacja, szukaj

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie

Członkinie Chóru "Wrzos", źródło: www.utw.ketrzyn.pl [29.05.2014]
Członkinie Chóru "Wrzos", źródło: www.utw.ketrzyn.pl [29.05.2014]
Data założenia: 2006
Poziom szkoły: uczelnia publiczna/stowarzyszenie
Adres: 11-400 Kętrzyn ul. A. Asnyka 10

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie – placówka edukacyjna dla osób starszych z siedzibą w Kętrzynie.

Historia

UTW w Kętrzynie został założony w lutym 2006 roku przez kanclerz Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie, dr Teresę Czesławę Malec i Jana Banaszczyka. Pierwszym przewodniczącym UTW był Andrzej Osiecki. UTW w Kętrzynie od lutego 2006 roku do lutego 2010 roku działał pod patronatem organizacyjnym i finansowym Wyższej Szkoły Informatyki i Ekonomii TWP w Olsztynie. W tych latach liczba członków wynosiła ok. 60 osób.

29 listopada 2010 roku UTW w Kętrzynie zostało zarejestrowane w Sądzie Rejestrowym w Olsztynie jako stowarzyszenie.

Cele działalności

Do głównych celów UTW należy:

 • włączenie osób starszych i niepełnosprawnych do systemu kształcenia ustawicznego poprzez stymulowanie rozwoju osobowego oraz sprawności intelektualnej i fizycznej słuchaczy
 • aktywizacja społeczna i poprawa jakości życia osób starszych i niepełnosprawnych
 • upowszechnienie profilaktyki gerontologicznej i aktywności fizycznej wśród osób starszych i niepełnosprawnych
 • podejmowanie działań na rzecz osób starszych
 • integracja środowisk seniorów

Władze

Na walnym zgromadzeniu 22 stycznia 2014 roku wybrano Zarząd i Komisję Rewizyjną. Skład Zarządu:

 • prezes - Janina Milewicz
 • wiceprezes – Wiesława Antonina Wołoncewicz
 • wiceprezes – Ryszard Szabelski
 • sekretarz – Halina Grochowska
 • skarbnik – Barbara Skolimowska
 • członek Zarządu – Elżbieta Danuta Olechnowicz
 • członek Zarządu – Anna Alicja Pieślak

Komisja Rewizyjna:

 • przewodnicząca – Stefania Gudaczewska
 • sekretarz – Stanisława Jurewicz
 • członek – Władysław Chodara

Sekcje

Na uniwersytecie działają następujące sekcje, warsztaty i kursy:

 • fotograficzna - Ryszard Szabelski, Izabela Katarzyna Wilkaniec-Pniewska
 • literacko-historyczna - Halina Małachowska
 • sportowo-rekreacyjna - Wanda Michniewicz
 • turystyczno-krajoznawcza - Alicja Pieślak
 • wokalno-muzyczna – Chór "Wrzos" - Jadwiga Szynkowska
 • warsztaty sprawnej komunikacji - Aleksandra Ordyniec
 • lektorat języka angielskiego - mgr Anna Kowalczyk
 • kurs komputerowy - Krzysztof Bihunia
 • kronika UTW w Kętrzynie

Słuchacze

W lutym 2014 r. słuchaczami UTW w Kętrzynie było 180 członków.

Ciekawostki

W ramach sekcji wokalno-muzycznej UTW w Kętrzynie działa chór "Wrzos". Powstał on w 2007 roku. Założycielem i dyrygentem chóru jest mgr Cezary Nowakowski. Zespół liczy 18 osób.

Bibliografia

Uniwersytet Trzeciego Wieku w Kętrzynie [29.05.2014]