Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku: Różnice pomiędzy wersjami

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
[wersja zweryfikowana][wersja zweryfikowana]
(Bibliografia)
Linia 47: Linia 47:
 
[http://www.giz.uzs.gov.pl/?terytorialny-zakres-dzialania,13 Urząd Żeglugi Śródlądowej][16.11.2014]<br/>
 
[http://www.giz.uzs.gov.pl/?terytorialny-zakres-dzialania,13 Urząd Żeglugi Śródlądowej][16.11.2014]<br/>
 
[https://e-dziennik.transport.gov.pl/images/2012/zarz/zarz37.poz.31.2012.pdf Dziennik Urzędowy][16.11.2014]<br/>
 
[https://e-dziennik.transport.gov.pl/images/2012/zarz/zarz37.poz.31.2012.pdf Dziennik Urzędowy][16.11.2014]<br/>
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]] [[Kategoria:administarcja państwowa]][[kategoria:Giżycko]]  [[kategoria:powiat działdowski]] [[kategoria:powiat ełcki]] [[kategoria:powiat giżycki]] [[kategoria:powiat gołdapski]] [[kategoria:powiat kętrzyński]] [[kategoria:powiat lidzbarski]] [[kategoria:powiat mrągowski]] [[kategoria:powiat nidzicki]] [[kategoria:powiat olecki]] [[kategoria:powiat olsztyński]] [[kategoria:powiat piski]] [[kategoria:powiat szczycieński]] [[kategoria:powiat węgorzewski]] <br />
+
[[Kategoria: Bezpieczeństwo]] [[Kategoria:administracja państwowa]][[kategoria:Giżycko]]  [[kategoria:powiat działdowski]] [[kategoria:powiat ełcki]] [[kategoria:powiat giżycki]] [[kategoria:powiat gołdapski]] [[kategoria:powiat kętrzyński]] [[kategoria:powiat lidzbarski]] [[kategoria:powiat mrągowski]] [[kategoria:powiat nidzicki]] [[kategoria:powiat olecki]] [[kategoria:powiat olsztyński]] [[kategoria:powiat piski]] [[kategoria:powiat szczycieński]] [[kategoria:powiat węgorzewski]] <br />

Wersja z 15:47, 6 mar 2015

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku

Siedziba 11-500 Giżycko, ul.Łuczańska 5
Kierownik Tadeusz Zdanowicz

Urząd Żeglugi Śródlądowej w Giżycku – wyodrębniony organizacyjnie zespół ludzi i środków powołany do realizacji kompetencji Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej. Dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku jest terenowym organem administracji żeglugi śródlądowej, działającym na podstawie Ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o żegludze śródlądowej[1]

Terytorialny zakres działania

Terytorialny zakres działania Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku obejmuje:

 • Śródlądowe drogi wodne

System Wielkich Jezior Mazurskich obejmujący:

Zadania

Do zadań Dyrektora Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku należy:

 • Nadzór nad bezpieczeństwem żeglugi śródlądowej;
 • Przeprowadzanie inspekcji statków;
 • Weryfikacja ustalonej głębokości tranzytowej na szlaku żeglownym;
 • Kontrola przestrzegania przepisów dotyczących żeglugi na śródlądowych drogach wodnych, w portach, przystaniach i zimowiskach;
 • Kontrola stanu oznakowania szlaku żeglownego, śluz, pochylni, mostów, urządzeń nad wodami i wejść do portów;
 • Przeprowadzanie postępowania w sprawach wypadków żeglugowych;
 • Kontrola dokumentów przewozowych i zgodności przewożonego przez sta-tek ładunku z tymi dokumentami;
 • Kontrola obcych statków w zakresie zgodności wykonywanych przewozów z postanowieniami umów międzynarodowych oraz pozwoleń na te przewozy;
 • Współdziałanie z innymi organami w zakresie bezpieczeństwa żeglugi, ochrony środowiska, ochrony portów lub przystani, w tym wykonywania zadań obronnych i zadań o charakterze niemilitarnym, w szczególności za-pobiegania aktom terroru i likwidacji ich skutków;
 • Kontrola dokumentów armatorów dotyczących Funduszu Żeglugi Śródlądo-wej i Funduszu Rezerwowego;

Struktura

W skład Urzędu wchodzą stanowiska pracy do spraw:

 • Nadzoru nad żeglugą
 • Administracyjnych
 • Finansowo–organizacyjnych
 • Technicznych

Kierownictwo

Dyrektorem Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Giżycku jest Tadeusz Zdanowicz.

Przypisy

 1. Ustawa o Żegludze Śródlądowej[16.11.2014]

Bibliografia

Urząd Żeglugi Śródlądowej[16.11.2014]
Dziennik Urzędowy[16.11.2014]