Urząd Statystyczny w Olsztynie

Z Encyklopedia Warmii i Mazur
Urząd Statystyczny w Olsztynie

Siedziba Urzędu przy ul. Kościuszki.Źródło: Archiwum Andrzeja CieślakaSiedziba Urzędu przy ul. Kościuszki.
Źródło: Archiwum Andrzeja Cieślaka
Siedziba ul. Tadeusza Kościuszki 78/82,
10-959 Olsztyn
Kierownik Marek Morze
Kontakt e-mail: SekretariatUSOls@stat.gov.pl

Urząd Statystyczny w Olsztynie – jednostka rządowej administracji niezespolonej z siedzibą w Olsztynie. Na jej czele stoi dyrektor będący organem administracji niezespolonej, który podlega Prezesowi Głównego Urzędu Statystycznego.

Zadania

Zgodnie z treścią Ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r. o statystyce publicznej, Zarządzeniem nr 16 Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 8 listopada 2012 r. w sprawie nadania statutu Urzędowi Statystycznemu w Olsztynie oraz Regulaminem Organizacyjnym Urzędu wprowadzonym zarządzeniem nr 14 Dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie z dnia 19 listopada 2012 r. do głównych zadań Urzędu Statystycznego w Olsztynie należy:

 • przekształcanie zbiorów administracyjnych w zbiory danych statystycznych
 • zbieranie, gromadzenie oraz analizowanie danych z systemów administracji publicznej
 • prowadzenie i realizowanie spisów powszechnych oraz innych badań na terenie województwa warmińsko-mazurskiego
 • udostępnianie i rozpowszechnianie wynikowych informacji statystycznych dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego
 • współudział w prowadzeniu prac nad metodologią badań statystycznych dotyczących województwa warmińsko-mazurskiego[1]

Struktura

W skład Urzędu Statystycznego w Olsztynie wchodzą:

 • dyrektor Urzędu Statystycznego w Olsztynie
 • zastępca dyrektora Urzędu Statystycznego w Olsztynie
 • podległe bezpośrednio dyrektorowi Urzędu Statystycznego:
  • wydziały: Organizacji, Rejestrów, Badań Ankietowych, Kadr i Szkolenia, Ekonomiczny oraz Administracyjny
  • oddziały w Elblągu i Ełku
  • Ośrodek Informacji Statystycznej
 • pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych pogległy dyrektorowi Urzędu Statystycznego
 • podległe zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego: Ośrodek Badań Rolnictwa, Ośrodek Badań Obszarów Wiejskich, Warmińsko-Mazurski Ośrodek Badań Regionalnych, Ośrodek Badań Demograficznych

Kierownictwo

Dyrektorem Urzędu Statystycznego w Olsztynie jest Marek Morze. Funkcję zastępcy dyrektora urzędu pełni Janusz Pappelbon.

Przypisy

 1. bip.stat.gov.pl [05.06.2014]

Bibliografia

bip.stat.gov.pl [05.06.2014]
Urząd Statystyczny w Olsztynie [05.06.2014]